zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Energetickou soběstačnost podpoří rychlerostoucí dřeviny

26.11.2013
Energie
Zemědělství
Urbánní ekologie
Energetickou soběstačnost podpoří rychlerostoucí dřeviny

Bioenergetika, konkrétně pěstování rychlerostoucích dřevin, spojuje efektivní využití vlastních pozemků a zajištění zdrojů k výrobě energie a tepla.

Přináší též řadu dalších, druhotných benefitů, k nimž patří tvorba pracovních míst, zhodnocení obecních pozemků či řešení vytápění obecních prostor.

V posledních dvou desetiletích se v Evropě začíná na stále větší rozloze zemědělské půdy využívat nový systém hospodaření označovaný jako plantáže rychlerostoucích dřevin (RRD), případně energetické plantáže. Na rozdíl od jiných způsobů pěstování dřevní hmoty, jsou plantáže RRD sklízeny ve velmi krátkém obmýtí - takzvané minirotaci tří až sedmi let, kterou je možné opakovat několikrát po sobě bez nutnosti nové výsadby. Jejich produktem je dřevní biomasa využitelná hlavně jako palivo vhodné pro vytápění či sdruženou výrobu elektřiny, ale i jako průmyslová surovina na výrobu konstrukčních materiálů, tekutých paliv nebo farmak.

PROČ A JAK ZAKLÁDAT PLANTÁŽE RYCHLE ROSTOUCÍCH DŘEVIN

Hlavní důvody pro zakládání plantáží RRD:

  • využití obecních pozemků (využití půdy pro nepotravinářskou produkci);
  • rozvoj zemědělských oblastí (nová pracovní místa, posílení místní ekonomiky - peníze za energii zůstávají v regionu, investice do nových technologií);
  • snížení znečištění ovzduší.


Pro zakládání výmladkových plantáží RRD jsou v podmínkách České republiky ověřené zejména topoly a vrby. Vedle toho se ověřují také další druhy dřevin, jako pajasan, jilmy, olše, lípy aj. V současnosti se pro výsadbu produkčních plantáží používají převážně vybrané druhy topolů a vrb a to zejména z hlediska dobré produkce biomasy. Pro opláštění těchto porostů je ale možné využít jiné a zejména domácí dřeviny a keře, např. trnité růže, lísky, olše.

Pro potřeby zakládání plantáží se využívá zejména schopnosti velmi dobrého vegetativního rozmnožování topolů a vrby, tzv. řízky. Hlavním zdrojem sadebního materiálů jednotlivých druhů (klonů) jsou matečnice a klonové archivy.

Z hlediska pěstitele i uživatele sklízené dřevní biomasy se často jedná stále o novou problematiku, která si vyžaduje seriózní přípravu a plánování, chceme-li, aby tento produkční systém fungoval a generoval zisk. Úspěšné pěstování RRD vyžaduje adekvátní informace od správných postupů zakládání, pěstování, sklizně a rušení plantáží, až po informace o možném odbytu suroviny a ekonomice.

Pro úspěšné pěstování RRD je potřeba především zajistit vhodné pozemky a dále odpovídající druhy, případně klony RRD na základě místních podmínek. Třetím důležitým faktorem, který ovlivňuje úspěšnost založení výmladkové plantáže, je dobrá a kvalitní péče o dřeviny.

Příprava plantáže začíná alespoň rok před samotnou výsadbou. A po výsadbě vyžaduje kontinuální údržbu. Jedná se zejména o ochranu proti plevelům a zvěři. Po skončení produkční doby plantáže (20-25 let) je možné vrátit pozemek do původního stavu.

ENERGETICKÉ PLANTÁŽE ZAČÍNAJÍ BÝT KONKURENCESCHOPNÉ

Hodnocení ekonomiky plantáže RRD a celého procesu produkce a využití biomasy pro energetiku je velmi specifické, protože v sobě zahrnuje nejen vlastní ekonomiku výrobních nákladů (závislé na konkrétních podmínkách), ale i problematiku poptávky a cen odvislou i od nabídky v regionu.

Lze říci, že pěstování RRD je na vhodných lokalitách ekonomicky rentabilní i bez dotací. Návratnost počáteční investice je možno očekávat mezi dvěma až třemi sklizněmi - tedy šestý až devátý rok od výsadby.

Níže uvádíme stručný přehled možného zhodnocení dendromasy z plantáže RRD. Odbyt suroviny z výmladkových plantáží:

  • polena na topení (2100 Kč/t),
  • štěpka pro el. energii (1200 Kč/t),
  • štěpka pro teplo (800 Kč/t),
  • dřevo na dřevotřísku (1100 Kč/t),
  • dřevo/štěpka na papír (2100 Kč/t),
  • dřevo na překližky, dýhy (16 900 Kč/t).


Zakládání plantáží dřevin se v ČR nepodporuje, přestože má řadu výhod. Hlavním využitím biomasy z výmladkových plantáží je dnes sektor lokální a regionální bioenergetiky, případně samozásobitelství. Vedle toho nabízí tento sektor vlastníkům půdy a zemědělcům dlouhodobé zhodnocení pozemků. S ohledem na proměnlivé podmínky na agrárním trhu jsou pěstované RRD zajímavou a stabilní alternativou, jež má také řadu environmentálních přínosů.

V ČR se eviduje kolem 1600 hektarů plantáží. S využitím rychlerostoucích dřevin v obecní energetice již mají dobré zkušenosti např. v Bystřici nad Pernštejnem nebo v Deštném v Orlických horách.

LEONA ŠIMKOVÁ
projektová manažerka CZ Biom

Kde se dozvíte víc?

Sekce cíleně pěstované biomasy CZ Biom

S ohledem na možnou podporu drobných pěstitelů rychlerostoucích dřevin (RRD) vznikla v rámci CZ Biom - Českého sdružení pro biomasu v loňském roce nová sekce, která má za cíl sdružovat pěstitele, zpracovatele i regionální spotřebitele biomasy. Záměrem sekce je přispět širšímu pěstování RRD, zajistit informační servis a podpořit obor jako takový. Odborné zázemí viz www.biom.cz.

Semináře pro obce

Bioenergetika pro obce, pěstování RRD a dotační politika - to je zlomek témat, na která láká série seminářů, jež se uskuteční 24. 9. v Bečkově a 5. 11. v Průhonicích.

Semináře o vytápění obecních objektů vlastním palivem z obecních pozemků jsou pořádány pro zástupce místních samospráv a úřadů. Vedle aktuálních informací z oboru poskytnou i praktické ukázky výmladkových plantáží, mechanizace a zpracování biomasy.

Podrobnosti o akci: biom.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí