zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Přes 1,5 miliardy korun pomůže moravskoslezskému ovzduší

20.09.2013
Ovzduší
Firemní ekologie
Přes 1,5 miliardy korun pomůže moravskoslezskému ovzduší

Dlouhodobé a vytrvalé úsilí Ministerstva životního prostředí bylo korunováno úspěchem a Evropská komise schválila dva poslední velké projekty na odprášení oceláren v Moravskoslezském kraji. Jedná se o projekt na snížení emisí modernizací odprášení Aglomerace jih v ArcelorMittal Ostrava, kde celkové náklady představují 593 milionů korun. Druhým projektem je odprášení spalin a uzlů na aglomeraci č. 2 v Třineckých železárnách v celkové výši 1,1 miliardy korun. Na první projekt jsme vyjednali dotaci z evropských peněz ve výši 378 mil. Kč a na druhý ve výši 677 mil. Kč.

"Jsem velmi rád, že se po řadě dlouhých měsíců vyjednávání, která probíhala i na vrcholové úrovni mezi bývalým ministrem Tomášem Chalupou a evropskými komisaři, podařilo podporu těchto dvou velkých projektů schválit. Považuji tento krok za velký úspěch České republiky, neboť díky těmto projektům se významně podaří snížit úroveň průmyslového znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji. Příjemci této evropské podpory jsou největšími zaměstnavateli v Moravskoslezském kraji, spolu s jejich dodavatelskými řetězci zaměstnávají až 80 000 lidí, což představuje přibližně 10 % ekonomicky aktivních obyvatel v kraji," říká ministr Tomáš Jan Podivínský.

Právě schválené projekty hrají významnou roli v čerpání evropských dotací prostřednictvím prioritní osy 2 "Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí" Operačního programu Životní prostředí. Podpora všech pěti velkých projektů v rámci Fondu soudržnosti je cca 2,3 mld. korun.

Ministerstvo životního prostředí zahájilo vyjednávání o podporu tohoto typu projektů už v roce 2011, kdy úspěšně dohodlo souhlas ze strany Evropské komise s přidělením vyšší míry podpory projektům zaměřeným na snižování znečištění ovzduší. Došlo tak k navýšení stávající míry podpory ze 40 % na 90 % z celkových uznatelných výdajů průmyslovým podnikům ze silně znečištěných regionů Moravskoslezského kraje (Ostrava-město, Karviná a Frýdek-Místek). Jedná se o naprosto výjimečnou výši veřejné podpory pro tuto oblast v rámci celé Evropské unie.

Na jaře 2012 byla vyhlášena samostatná 36. výzva OPŽP pro Moravskoslezský kraj (Ostrava-město, Karviná a Frýdek-Místek). V jejím rámci bylo podáno 33 projektů s požadavkem na prostředky z Fondu soudržnosti v objemu skoro 4 miliardy korun. K podpoře bylo navrženo 26 projektů s požadavkem na 3,4 miliardy korun a zbývajících sedm projektů bylo zařazeno do zásobníku.

V rámci vyjednané úpravy pravidel byla však ze strany Evropské komise stanovena podmínka, že u projektů s dotací z prostředků EU přesahující 7,5 milionu eur bude nutné konečné přiznání podpory s Evropskou komisí individuálně projednat. Evropské komisi tak bylo v rámci procesu individuální notifikace předloženo celkem pět projektů z uvedené 36. výzvy OPŽP. 19. června letošního roku Evropská komise schválila první část - tři z pěti ocelářských projektů s dotací 1,25 miliardy korun.

Včerejším rozhodnutím byly schváleny zbývající dva velké ocelářské projekty, jejichž dotace činí více než 1 mld. Kč. Projekty je nutné realizovat do konce data uznatelnosti výdajů, tj. do konce roku 2015. Jak ArcelorMittal, tak Třinecké železárny jsou schopni a připraveni zvládnout projekty včas.

Ministerstvo životního prostředí vnímá rozhodnutí Evropské komise jako průlomové v oblasti dotačních programů na území České republiky, neboť Evropská komise podpoří realizace všech pěti významných projektů, jejichž cílem je výrazné snížení emisí u stacionárních nespalovacích zdrojů na území Moravskoslezského kraje.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí