zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kompetenční centrum: odborníci vám poradí

07.10.2013
Odpady
Urbánní ekologie
Kompetenční centrum: odborníci vám poradí

Společnost Pražské služby, a. s., se stala první firmou v České republice, která otevřela vlastní Kompetenční centrum.

Přiřadila se tak k významným zahraničním společnostem poskytujícím služby ve formě poradenství s výrazným přínosem pro řešení palčivých problémů s odpady a životním prostředím obecně. Komplexní poradenství se v případě Pražských služeb, a. s., vztahuje na oblast svozu a recyklace odpadu, letní a zimní údržby komunikací i energetického využití odpadů. V těchto oborech má společnost rozhodně co nabídnout: zabezpečuje svoz a recyklaci pro hlavní město a provozuje zařízení na energetické využití odpadu ZEVO Malešice, které patří k nejmodernějším v Evropě. Každý rok se v něm ekologicky zpracuje asi 300 tisíc tun směsného komunálního odpadu a vyrábí se tepelná a elektrická energie pro přibližně 20 tisíc domácností.

>>Součástí služeb Kompetenčního centra je například analýza stávající situace u klienta, návrh technického i legislativního postupu, logistické, technologické a organizační řešení i poradenství při financování, případně školení a exkurze,<< upřesnil mluvčí společnosti Pražské služby Julián Záhorovský. Rozsah řešených témat zahrnuje energetické využití odpadů, tříděné odpady i údržbu komunikací (viz box).

ZÁJEM ODBORNÉ VEŘEJNOSTI

Letošní Den Kompetenčního centra přilákal velké množství zájemců, kteří moderní způsob zpracování odpadů zvažují. >>Přítomni byli například zástupci Plzně, Ostravy, Kladna, Mělníka, Nymburka, Chomutova, Týnce nad Sázavou, ale i z Pardubického kraje a kraje Vysočina,<< uvedl Záhorovský.

Většina návštěvníků využila nabídku prohlídky ZEVO Malešice pod vedením odborníků ze společnosti i možnosti konzultací podle jejich potřeb. Účastníkovi z Týnce nad Sázavou se myšlenka Kompetenčního centra líbila: >>Je to nabídka zázemí pro nás, kteří nemáme tu odbornost se zpracováním odpadu,<< řekl. Podobný názor vyjádřil i zástupce Technických služeb města Chomutova: >>Centrum se mi líbí nejvíce z hlediska osvěty a možnosti komplexního řešení práce s odpady. S pomocí KC bychom mohli hledat a nalézt řešení. V současné době se veškerý komunální odpad ukládá na skládkách a samozřejmě jsme předpokládali nějakou tu možnost energetického využití a s pomocí KC bychom to mohli dotáhnout do konce.<<

K možnostem poradenství v oblasti odpadového hospodářství se vyjádřil i náměstek ministra Ing. Martin Frélich, který se dne Kompetenčního centra rovněž zúčastnil. Ministerstvo životního prostředí podle něj počítá s tím, že v blízké budoucnosti se směsný komunální odpad nebude vyvážet na skládky, ale výhradně ekologicky využívat pro výrobu elektrické energie a tepla. >>V připravované novele zákona o odpadovém hospodářství by mělo být ukotveno to, že v průběhu příštích deseti let chce ministerstvo v podstatě možnost skládkování - jako formu nakládání s odpadem - ukončit. Lépe než odpad skládkovat je ho energeticky využít,<< řekl náměstek ministra s tím, že odpady mohou být velmi významným zdrojem energie a přínosem k energetické nezávislosti ČR.


V čem vám poradí Kompetenční centrum

Svoz a recyklace odpadu

kompletní zajištění odvozu odpadu, správa vozového parku

třídicí centra, provoz sběrných dvorů

dodávání, odebírání, výměny nádob

administrativa dle platné legislativy, hlášení o produkci a nakládání s odpady

logistika (tvorba svozových plánů, provoz překládací stanice, využití GPS technologie)

Energetické využití odpadu

návrhy a oponentury technologií, spolupráce při výstavbě nových zařízení

správa provozních dat, materiálové a energetické bilance

in situ testy materiálů a nových technologii, ověřeni referenci

konzultace smluvních podmínek, vstupů, garancí

organizační a personální obsazení provozu EVO

zpracování provozního řádu

logistika

podpora komunikace s cílovými skupinami

transport NO podle ADR

vzorkování, analýzy, hodnocení vlastností

evidence odpadů, ohlašování do ISPOP

Údržba komunikaci

nastavení systému zimní a letní údržby komunikací v obcích, včetně využití alternativních ekologických pohonů

využití digitálních map

návrh technologií pro omezování prachových částic PM10

poradenství v oblasti on-line sledovacích a vyhodnocovacích systémů

činnosti komunální techniky

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí