zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Z dotazů - Mobilní zařízení výkupu odpadů

11.10.2013
Odpady
Firemní ekologie
Z dotazů - Mobilní zařízení výkupu odpadů

Dotaz:
Může společnost, která má souhlas KÚ s provozem stacionárního zařízení ke sběru a výkupu odpadů, od nás převzít do vlastnictví náš odpad už v areálu naší provozovny, když si pro něj přijede, nebo by pro tento případ musela mít souhlas s provozem mobilního zařízení?

Odpověď:

Pokud společnost, která má souhlas KÚ s provozem stacionárního zařízení ke sběru a výkupu odpadů, provádí zároveň přepravu odpadu do svého zařízení vlastními dopravními prostředky, nemusí mít zvlášť souhlas KÚ na dopravu odpadů. Vzhledem k tomu, že uvedená společnost, která přejímá od Vás odpady, má souhlas k jejich výkupu a sběru, je osobou oprávněnou k převzetí těchto odpadů do svého vlastnictví. Podle § 16 odst. 3 zákona o odpadech přeprava odpadu nepodléhá souhlasu. To znamená, že dopravce není osobou oprávněnou převzít odpady do svého vlastnictví podle § 12 odst. 3. Dopravce zodpovídá pouze za dopravu, ale za odpad odpovídá původce až do doby jeho předání oprávněné osobě. Je-li dopravce zároveň oprávněnou osobou k převzetí odpadu do svého vlastnictví (má souhlas KÚ podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech k využití, odstranění, sběru nebo výkupu předmětného odpadu), další souhlas podle § 14 odst. 1 již nepotřebuje.

Podle zákona o odpadech má dopravce při přepravě nebezpečného odpadu povinnost vést evidenci a ohlašovat přepravované nebezpečné odpady v rozsahu stanoveném v § 25 a v příloze č. 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů a při přepravě jakéhokoliv (ostatního i nebezpečného) odpadu povinnost na vyžádání kontrolních orgánů předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s přepravou odpadů. Povinnosti dopravce odpadů jsou stanoveny § 24 zákona o odpadech, ve znění zákona č. 34/2008 Sb. Podrobnosti jsou na základě zmocnění zákonem stanoveny vyhláškou č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb. Ostatní povinnosti dopravce odpadů vyplývají ze zvláštních právních předpisů (především Zákon č. 111/1994 Sb., silniční zákon, ve znění pozdějších předpisů, Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí - ADR (Ženeva 1957), vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 64/1987 Sb., Řád pro 0mezinárodní železniční dopravu nebezpečného zboží (RID)).


Mgr. Věra Dubanská CSc.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí