zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Konec přechodného období pro zdroje

10.10.2013
Ovzduší
Firemní ekologie
Konec přechodného období pro zdroje

1. září 2013 uplynul termín pro podání žádostí o povolení provozu u zdrojů znečišťování ovzduší, které nebyly povoleny podle zákona č. 86/2002 Sb.

Zdroje znečišťování ovzduší vyjmenované v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, smí být podle § 17 odst. 3 písm. a) provozovány pouze na základě a v souladu s povolením provozu. Povolení provozu vydává podle § 11 odst. 2 písm. d) krajský úřad.

Podle přechodného ustanovení v § 41 odst. 4 povolení provozu a jiná rozhodnutí s ním související vydaná podle zákona č. 86/2002 Sb. se považují za povolení provozu podle nového zákona, pokud jsou v souladu s jeho požadavky. Výčet v § 41 odst. 4 uvádí povolení podle § 17 odst. 1 písm. d) (povolení k uvedení zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů do zkušebního i trvalého provozu), povolení podle § 17 odst. 2 písm. a) až i) (např. povolení ke spalování nebo spoluspalování odpadu, ke změnám používaných paliv, surovin nebo druhů odpadů, k vydání a změnám provozního řádu atd.), rozhodnutí o schválení plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe podle § 5 odst. 10 a rozhodnutí České inspekce životního prostředí, kterým se schvaluje regulační řád (§ 11 odst. 1 písm. h)).

Provozovatelům zdroje, který je uvedený v příloze č. 2 zákona (a tudíž se na něj vztahuje povinnost mít povolení) a který byl uveden do provozu před nabytím účinnosti zákona č. 201/2012 Sb. (tj. před 1. 9. 2012), avšak nemá vydané povolení podle § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb. stanovil nový zákon o ochraně ovzduší přechodné období, v kterém mohli o povolení provozu podle zákona č. 201/2012 Sb. požádat. Jedná se o ty stacionární zdroje, které podle zákona č. 86/2002 Sb. neměly povinnost povolení provozu mít či z jiného důvodu povolení provozu neměly.

V ustanovení § 41 odst. 6 se uvádí, že o povolení provozu je třeba požádat nejpozději do 1 roku od nabytí účinnosti nového zákona. Vzhledem k tomu, že zákon č. 201/2012 Sb. nabyl účinnosti 1. září 2012, skončila lhůta pro podání žádosti o povolení provozu pro tyto zdroje 1. září 2013. To znamená, že nejpozději 1. září 2013 bylo možné podat žádost o povolení provozu krajskému úřadu. Stacionární zdroje uvedené v příloze č. 2 provozované, aniž jejich provozovatel požádal do 1. září 2013 o povolení jejich provozu, jsou provozovány v rozporu se zákonem č. 201/2012 Sb.

Druhé přechodné období týkající se povolení provozu je stanoveno v § 41 odst. 5 zákona. Provozovatelé zdrojů, které sice mají povolení podle zákona č. 86/2002 Sb., ale jeho obsah není v souladu s požadavky nového zákona, musí požádat krajský úřad o vydání nového povolení či o změnu platného povolení do 2 let od nabytí účinnosti zákona, tj.nejpozději do 1. září 2014.

Autor: Mgr. Pavla Bejčková

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí