Europoslanci s návrhy přišli v rámci revize osmadvacet let staré směrnice EIA, podle které se musí posoudit vliv stavby či jiných projektů na životní prostředí ještě před jejich schválením. Studii platí investor a může vyjít i na několik set tisíc korun. Obsahuje kupříkladu hlukovou studii, posouzení vlivu na vodu či mapuje stávající výskyt chráněných druhů.

"Těžba plynu pomocí metody hydraulického štěpení doposud pod směrnici EIA nespadala. Kdo bude chtít těžit s využitím frakování, bude muset mít EIA," uvedl k výsledku hlasování europoslanec Pavel Poc (ČSSD).

Metoda hydraulického štěpení, zvaného frakování, spočívá ve vstřikování velkého množství vody do břidlicových útvarů, aby se uvolnil plyn zachycený i dva kilometry pod povrchem. V případě vadné konstrukce vrtu však může dojít ke kontaminaci podzemních vod. Ekologičtí aktivisté kvůli podobným rizikům vedou kampaň za zákaz samotného průzkumu potenciálních břidlicových ložisek v Evropě. Některé země, jako je Francie nebo Česká republika, na tuto metodu uvalily moratorium.

Poslanci si přejí, aby bylo provedení studie o dopadu povinné pro všechny záměry průzkumu a těžby takzvaně nekonvenčních uhlovodíků, kam řadí kromě břidlicového plynu a ropných břidlic také například plyn z uhelných nebo skalních ložisek. Návrhy mají také zabránit možnému střetu zájmů a posílit postavení veřejnosti v procesu EIA.

Podle Poce by se rozšíření působnosti směrnice EIA na "nekonvenční uhlovodíky" mohlo vztahovat i na některé nové průzkumné projekty v České republice. Výsledná podoba pravidel se ještě může měnit na základě nadcházejících vyjednávání s členskými státy. To, na jaké nové projekty se bude nakonec vztahovat, nelze říci, sdělil ČTK před hlasováním.

V ČR přišla s plánem na průzkum ložisek černého uhlí v oblasti Kladenska již dříve firma Wildhorse Energy CZ. Proti plánované metodě takzvaného podzemního zplyňování se postavily desítky představitelů obcí, kteří se obávali zhoršení životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí plánovaný průzkum loni zakázalo. Firma ale proti rozhodnutí podala rozklad.

Eurokomisařka pro otázky klimatu Connie Hedegaardová tento týden prohlásila, že Evropská komise připravuje iniciativu ohledně břidličného plynu a životního prostředí. Představí ji prý během několika dalších měsíců.