Protože prostoru zde není mnoho, vyjmenuji v bodech, v čem se zelený pohled na Prahu 8 liší od toho, který uplatňuje současná koalice:

1. U zeleně se prokazuje bláhovost myšlenky, že ruka trhu je nejlepším tvůrcem města. Podle regulačního plánu postavený Karlín má široké ulice lemované stromořadím, v živelně vzniklých čtvrtích stromy nenajdete. Zeleň by do nezelených čtvrtí mohly dostat rozsáhlé rekonstrukce, ke kterým v poslední době přistupuje magistrát (+dopravní podnik, vodovody, kanalizace...). Právě zde by měla městská část mít vizi ozelenění a obnovy veřejných prostor, měla by mít pohotově v šuplíku připravené projekty na vylepšení uličního parteru a v rámci přípravy těchto staveb je prosazovat. Realita? Zenklova ulice byla před časem velmi nákladně obnovena, byly položeny nové koleje, kabely i potrubí pod povrchem, ale s vylepšením vzhledu ulice včetně výsadby stromů se zde nepočítalo. Škoda. Nemalá část kolejí je usazena místo do trávy či sukulentů do štěrku, což je sice levné, ale na pohled odporné. V Moskevské ulici ve Vršovicích nebo okolo zastávky metra Anděl je vidět, že to jde. Stačí si jen v příštích volbách zvolit ty, kteří si nedělají čárky za vysazené stromy, ale mají představu, jak celkově pozvednout vzhled zanedbané Prahy 8.

2. V naší městské části se často vysazují mladé proutky na místě starých stromů, protože úředníci a politici místo údržby a snahy o záchranu vzrostlých letitých jedinců je raději z tzv. bezpečnostních důvodů kácí. Kácení v uličních stromořadích si jistě před pár týdny povšimli obyvatelé Karlína. Co myslíte, přežijí tento boj o estetiku a naše životy třeba nádherné stromy na Karlínském náměstí nebo se bude jednat o spor motorových pil s veřejným míněním?

3. Nejen ODS, ale i místní uzdravovač politiky Musílek a magistrátní TOP09 hovoří o potřebě likvidovat zahrádkářské kolonie. Právě v těchto oblastech však překvapivě roste nesrovnatelně více stromů na hektar než v kterémkoliv parku. Zahrádky jsou zeleň, která prospívá svému okolí a přitom její údržba nestojí obec ani korunu. Rušit funkční kolonie je ekologický i ekonomický nesmysl.

Místní radnici chybí nejen v oblasti péče o zeleň dlouhodobá vize. Není dopředu naplánováno, jak by se měl vzhled města vyvíjet, neexistuje koncepční projekt budování nových parků a dalších zelených ploch. Existují jen okamžité nápady, které často nejsou rozumné, propracované ani dlouhodobě ekonomicky udržitelné.

ZDROJ: http://praha8.zeleni.cz