zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Životní prostředí se zlepšuje, přesto má ČR mnoho problémů

18.10.2013
Obecné
Životní prostředí se zlepšuje, přesto má ČR mnoho problémů

Stav životního prostředí se v České republice podle ministerské zprávy zlepšuje, i když k tomu v loňském roce přispěl pokles ekonomiky. Stále je ale horší kvalita ovzduší zejména v Moravskoslezském kraji, přestože emise trvale klesají. Větší výstavba a územní rozvoj narušují funkci krajiny, stanoviště rostlin a živočichů a dochází k celkovému poklesu biodiverzity. Za uplynulých 12 let také výrazně stoupla spotřeba minerálních hnojiv i přípravků na ochranu rostlin. Obyvatele zatěžuje nadměrný hluk a doprava.

Uvádí to Zpráva o životním prostředí v ČR v roce 2012, kterou vypracovalo ministerstvo životního prostředí. Ve středu ji předložilo vládě.

Celkově emise skleníkových plynů klesají, předloni dosáhly nejnižší úrovně od roku 1990, dlouhodobě klesají také emise znečišťujících látek do ovzduší. Naopak se nesnižují emise skleníkových plynů z výroby elektřiny a tepla, udržují se na úrovni let 1990 a 2000. Emisní náročnost ČR je o více než 70 procent vyšší než ve státech sedmadvacítky, píše se v dokumentu.

I když plošně nedochází k překračování stanovených imisních limitů koncentrací znečišťujících látek, kvalita ovzduší v určitých regionech a lokalitách stále nevyhovuje. Jde zejména o aglomeraci Ostrava - Karviná - Třinec. Zátěž způsobuje také intenzivní doprava a lokální zdroje pro vytápění domácností i přesto, že spotřeba paliv v domácnostech loni stagnovala.

Ve srovnání s průměrem států sedmadvacítky má ČR o sedm procent vyšší spotřebu energie na jednoho obyvatele, zároveň se řadí mezi země s vysokou energetickou náročností na jednotku HDP. ČR loni vyvezla do zahraničí 13,2 procenta z celkového množství vyrobené elektrické energie. Energetická náročnost českého hospodářství ale podle zprávy dlouhodobě klesá, taktéž výroba elektřiny v parních elektrárnách, naopak se zvýšila výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

Obyvatele v některých částech republiky obtěžuje doprava, hluk a zvýšená prašnost. Zhruba desetinu lidí, bydlící ve velkých městech, podle MŽP zatěžuje nadměrný hluk, který přesahuje hygienické limity. Zpráva MŽP upozorňuje, že vozový park v ČR je zastaralý (průměrně 16,8 roku), vyřazování vozidel z registru je pomalé a navíc klesá, což prý komplikuje obnovu parku. V přepravních výkonech nákladní dopravy převládá s 75 procenty nákladní silniční doprava.

Snížila se naopak spotřeba vody, nejvýrazněji pro energetické účely, a také celkové množství vypouštěných odpadních vod. Celkem 97,3 procenta odpadních vod vypouštěných do kanalizace bylo čištěno. Vzrůstají i plochy s trvalými travními porosty a naopak klesá výměra intenzivně obhospodařované orné půdy. Češi také víc ekologicky hospodaří. Podle zprávy MŽP není zemědělská půda v ČR z pohledu obsahu těžkých kovů v naprosté většině případů nebezpečná pro potravní řetězec.

V meziročním srovnání poklesla produkce nebezpečných odpadů téměř o deset procent. Loni bylo recyklací využito 71 procent a energeticky 5,6 procenta vzniklých obalových odpadů. Odpady se nejčastěji odstraňují skládkováním.

Zdroj: ČTK

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí