zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Monitorování, vykazování a ověřování emisí skleníkových plynů - změny

01.11.2013
Ovzduší
Firemní ekologie
Monitorování, vykazování a ověřování emisí skleníkových plynů - změny

Podle údajů evropského registru emisního obchodování poklesly emise českých provozovatelů meziročně o 6,6 %.

Počínaje 1. lednem 2013 vstoupili provozovatelé zařízení do třetího obchodovacího období (2013-2020), ve kterém je stanoven cíl na celkový pokles emisí v rámci EU ETS na 21 % oproti stavu v roce 2005.

Nové obchodovací období přináší řadu zásadních změn jak ve způsobu monitorování a vykazování emisí dle nových monitorovacích plánů, tak ve způsobu jejich ověřování daných harmonizací v této oblasti, a především ve způsobu obchodování s povolenkami. Emise skleníkových plynů budou muset poprvé za rok 2013 vykazovat také dodavatelé pohonných hmot.

Do EU ETS (evropského systému obchodování s emisními povolenkami) je zapojeno zhruba jedenáct tisíc průmyslových zařízení, která jsou zodpovědná za cca 45 % emisí EU. V roce 2012 bylo do systému zahrnuto rovněž letectví.

Vstup do třetího obchodovacího období v rámci systému EU ETS přináší provozovatelům zařízení řadu zásadních změn. Jednou z nich je monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů dle nových monitorovacích plánů, ačkoli řada provozovatelů zatím ještě čeká na jejich schválení ministerstvem životního prostředí.

Aukce a zlepšování

Změny vyplývají z nových, přímo použitelných právních předpisů EU: Nařízení Komise č. 601/2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a Nařízení Komise č. 600/2012 o ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů a o akreditaci ověřovatelů.

Nejvýznamnější změna se týká postupného přechodu od bezplatného přidělování povolenek k jejich dražení v aukcích, přechodu od limitů stanovených na úrovni členských států k jednotnému celoevropskému limitu pro jednotlivá odvětví a zařazení dalších skleníkových plynů a několika dalších odvětví, jako je například výroba primárního hliníku, do systému EU ETS.

Změny v monitorování a vykazování se, kromě nových monitorovacích plánů, týkají rovněž způsobu jejich aktualizace v případě významných a méně významných změn. Byly posíleny zásady neustálého zlepšování, kdy provozovatel je povinen zohlednit doporučení ověřovatele. Rovněž ověřování doznává zásadních změn. Ověřit výkaz o emisích mohou již jen ověřovatelé akreditovaní dle normy ČSN ISO 14065:2008 a nařízení Komise (EU) č. 600/2012. Tato akreditace jim zároveň umožňuje ověřování v rámci celé EU.

Emise z pohonných hmot

Emise skleníkových plynů budou muset poprvé za rok 2013 vykazovat také dodavatelé motorových benzínů a motorové nafty, kteří musí prokazovat úspory emisí skleníkových plynů z jimi dodaných pohonných hmot. Do konce roku 2014 musí prokázat úsporu emisí skleníkových plynů o dvě procenta a do roku 2020 o šest procent oproti referenční hodnotě fosilní pohonné hmoty.

Tato povinnost souvisí s právní úpravou vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší a nemá souvislost se systémem EU ETS, ale s tzv. kritérii udržitelnosti biopaliv. Rovněž v tomto případě však musí být zprávy o emisích z dodaných pohonných hmot ověřeny autorizovanou osobou, stejně jako je tomu u výkazů o emisích u provozovatelů zařízení zapojených do systému EU ETS.

AUTOR: Soňa Hykyšová

Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí