zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Olomouc: Stavba tramvajové trati finišuje

17.11.2013
Doprava
Urbánní ekologie
Olomouc: Stavba tramvajové trati finišuje

Po roce a čtvrt je podstatná část stavby tramvajové trati na Nové Sady ve finále. V září byly hotovy všechny podstatné práce, během října se pokračuje pouze na dokončení několika dílčích úkolů. Olomouckým řidičům už skončila všechna nepříjemná omezení, která se stavbou souvisela.

Sdružení firem Tramvajová trať Nové Sady splnilo slib a technicky i organizačně náročnou stavbu zvládlo o několik měsíců rychleji, než zněly původní předpoklady, kdy se uvažovalo o termínu jaro 2014. "Jsem velmi rád, že se povedlo tak logisticky náročnou a veřejností sledovanou akci dobře zvládnout a že vítězné sdružení firem dokázalo splnit termíny, s nimiž šly firmy do výběrového řízení. Ještě několik týdnů, a Olomoučané se po letech příprav a prací konečně projedou tramvají na Nové Sady," komentoval situaci primátor Olomouce Martin Novotný. Koordinace všech prací byla opravdu složitá. Stačí připomenout, že se na relativně malé ploše současně odehrávala stavba obchodní galerie, stavba tramvajové trati a nové komunikace i budování protipovodňových opaření na Mlýnském potoce a řece Moravě. Stavba navíc překonávala vodní tok, frekventované silnice a regionální železniční trať.

V září naprostá většina prací skončila, jako poslední se odehrávají úpravy na konci trati u Trnkovy ulice. Na novou komunikaci z Velkomoravské ulice k obchodní galerii se vypraví řidiči, cyklisté i chodci v říjnu, tramvají se projedou ještě letos. "Současně už běží projektová příprava na druhou etapu, která tramvajovou dopravu dovede přes Zikovu a Schweitzerovu ulici do srdce nejlidnatějších olomouckých sídlišť," dodal primátor.

Uzavírky silnic už končí

Už k 8. září skončila uzavírka třídy 17. listopadu, od téhož dne jezdí opět tramvaje číslo 1 a 7 přes třídu Kosmonautů. V neděli 15. září skončila uzavírka části Rooseveltovy ulice. V této souvislosti se přesunula autobusová zastávka z provizorního umístění zpět do původního místa před Střední polytechnickou školou. Kolaudace významné komunikace, Jižní spojky, se uskutečnila 20. září. "V nejbližších týdnech po zkolaudování budou komunikaci využívat pouze vozidla, zásobující galerii Šantovka, a teprve po otevření nákupní galerie bude Jižní spojka předána do užívání veřejnosti," upřesnil tehdy náměstek primátora Martin Major. Součástí této komunikace je kromě tramvajové trati také silnice, chodník a cyklostezka podél Mlýnského potoka, která je pak pod mostem přes Velkomoravskou ulici vedena dále podél řeky Moravy.

Tramvaje začnou jezdit letos

V průběhu realizace první etapy trati navrhl projektant na základě investičních záměrů města Olomouce dílčí změnu projektu - vzhledem k reálnému blízkému zahájení druhé etapy se místo provizorní měnírny buduje měnírna stálá, která dokáže zajistit elektrickou energii i pro druhou etapu trati až po Schweitzerovu ulici. Objekt měnírny v Rooseveltově ulici byl navíc výrazně upraven kvůli novým požadavkům na ochranu technologie před vlivem počasí. Vzhledem k úpravě projektu a k náročnějším požadavkům na příslušnou technologii ale trvá dobudování nové měnírny déle, konkrétně do poloviny listopadu. Dalším dodatečným požadavkem bylo vložení dočasné kolejové spojky na konci tramvajové trati umožňující do doby prodloužení trasy bezproblémové křižování tramvají na konci úseku. Také tyto práce potrvají do půlky listopadu. Tyto činnosti už ale nebudou mít žádný vliv na silniční dopravu ve městě.

Tyto činnosti už ale nebudou mít žádný vliv na silniční dopravu ve městě.
Tramvajový provoz tedy začne na přelomu listopadu a prosince, přesný termín bude určen po projednání návrhu nových jízdních řádů městskou radou 5. listopadu. V době od otevření Šantovky 18. října do začátku zkušebního provozu tramvají bude po nové trase jezdit náhradní autobusová doprava.

Technické zajímavosti

  • dvoukolejná trať vede z ulice 17. listopadu kolem galerie Šantovka po nábřeží Mlýnského potoka a Moravy a dále po Velkomoravské ulici a končí v ulici Roosveltova, měří 1,4 kilometru
  • trasa dvakrát křižuje významné ulice a železniční trať, překonává vodní tok a podzemní garáže
  • výstavba zahrnovala přeložky inženýrských sítí a potřebné kabelové a trubní rozvody včetně velmi náročných přeložek hlavních tras vodovodu, plynovodu a horkovodu
  • nová místní komunikace měří 560 metrů, zahrnuje nejen tramvajovou trať, ale i silnici, chodník a cyklostezku
  • na trati jsou tři zastávky MHD s inteligentními označníky a přístřešky pro cestující
  • vybudován byl nový úrovňový přejezd přes železniční trať Olomouc - Kostelec na Hané
  • na základě požadavku DPMO, umožnit provoz náhradní autobusové dopravy v případě krátkodobé odstávky provozu tramvají, jsou pojížděné plochy upraveny dlážděním a živičným povrchem
  • stavební práce na části A I. etapy začaly 14. června 2012, práce na části B I. etapy započaly 10. dubna 2013.
ZDROJ: www.olomouc.eu
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí