zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Příklady přestupků a pokut ČIŽP na úseku odpadů

15.11.2013
Odpady
Příklady přestupků a pokut ČIŽP na úseku odpadů

Pokuty nad 100 000 Kč za porušení povinností na úseku OH v roce 2011

COLORLAK, a. s., Tovární 1076, 686 02 Staré Město, IČ 49444964

Pokuta v celkové výši 480 000 Kč (po odvolání)

Inspekcí byla tomuto subjektu uložena rozhodnutím pokuta v celkové výši 600 000 Kč, která byla součtem tří pokut, které byly uloženy za následující správní delikty zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen chemický zákon):

300 000 Kč

za porušení §§ 3 až 6 chemického zákona a postupu stanoveného dle vyhl. č. 232/2004 Sb. Klasifikace směsí nebyla uvedena podle chemického zákona, resp. všechny nebezpečné vlastnosti nebyly vyhodnoceny předepsaným způsobem uvedeným v prováděcím předpise.

Pokuta byla uložena podle ustanovení § 39a odst. 1 písm. a) chemického zákona.

30 000 Kč

za porušení § 19 odst. 4 písm. b) chemického zákona. Obaly kontrolovaných směsí nebyly opatřeny hmatatelnou výstrahou pro nevidomé, ačkoli byly klasifikovány jako "zdraví škodlivý" a současně byly určeny i k prodeji spotřebiteli.

Pokuta byla uložena podle ustanovení § 39a odst. 2 písm. a) chemického zákona.

270 000 Kč

za porušení § 20 odst. 2 ve smyslu § 20 odst. 5 písm. d) chemického zákona ve smyslu § 5 odst. 8 a § 9 odst. 1 písm. a) až písm. d) vyhlášky č. 232/2004 Sb. Označení kontrolovaných směsí nebyla opatřena výstražnými symboly s dostatečnou velikostí grafických symbolů (piktogramů) příslušnou k minimální velikosti označení v závislosti na objemu balení.

Pokuta byla uložena podle ustanovení § 39a odst. 2 písm. c) chemického zákona.

Při stanovení výměry pokut inspekce zvážila i tu okolnost, že společnosti již byla za porušení povinností v oblasti chemického zákona uložena pokuta v celkové výši 240 000 Kč.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši všech jednotlivých pokut snížil o 20% a rozhodnutí nabylo PM dne 15.9.2011.

Fyzická osoba oprávněná k podnikání (Most)

Pokuta v celkové výši 200 000 Kč

130 000 Kč

za porušení ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se účastník dopustil tím, že jako provozovatel zařízení ke sběru, výkupu a úpravě odpadů porušil provozní řád tohoto zařízení, jelikož nakládal s plastovýmí odpady v zařízení, které k tomu nebylo určeno.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech.

20 000 Kč

za porušení ustanovení ust. § 39 odst. 1 zákona o odpadech, kterého se účastník dopustil tím,že nevedl průběžnou evidenci odpadů za rok 2009, 2010. Konkrétně účastník v průběžné evidenci uváděl převzetí odpadů od původců cca v měsíčním intervalu.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech.

50 000 Kč

za porušení ustanovení ust. § 18 odst. 1 písm. d) zákona o odpadech, kterého se účastník dopustil tím

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí