zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ochrana ptáků při provádění mýtní těžby v lese

19.11.2013
Příroda
Les
Ochrana ptáků při provádění mýtní těžby v lese

Je zakázáno úmyslně usmrcovat mláďata ptáků, úmyslně poškozovat nebo ničit jejich hnízda a vejce nebo odstraňovat hnízda a úmyslně vyrušovat ptáky, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat.

Podle § 5a odst. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (a v souladu s evropskou směrnicí 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků), je zakázáno úmyslně usmrcovat mláďata ptáků, úmyslně poškozovat nebo ničit jejich hnízda a vejce nebo odstraňovat hnízda a úmyslně vyrušovat ptáky, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat, pokud by šlo o vyrušování významné z hlediska cílů směrnice o ptácích. Tyto zákazy lze prolomit buď rozhodnutím vydaným organem ochrany přírody za podmínek stanovených v § 5b odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb. nebo stanovením odchylného postupu opatřením obecné povahy, které vydá Ministerstvo životního prostředí (§ 5b odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb.). Odchylný postup může být stanoven pouze ze zákonem taxativně vyjmenovaných důvodů a jedině za podmínky, že neexistuje jiné uspokojivé řešení.

Úmyslná činnost zahrnuje nejen přímý úmysl s cílem dosáhnout uvedeného účelu, ale rovněž úmysl nepřímý, který primárně nesměřuje ke způsobení škody ptákům. Zákaz úmyslného vyrušování není stanoven paušálně, ale pouze v takové míře, kdy by mohlo být vyrušování významné z hlediska cílů směrnice o ptácích. Je proto důležité odlišně kvalifikovat vyrušování způsobené těžebními pracemi v lese, bude-li prováděno v bezprostředním okolí známých hnízd ptáků v době rozmnožování, ve srovnání s toutéž činností po zbytek roku. Vyrušování tedy musí být jednoznačně posuzováno případ od případu.

V případě mýtní těžby, při které dochází k plošnému kácení lesního porostu, mohou být zejména v době hnízdění porušovány zákazy uvedené v § 5b odst. 1 písm. a), b) nebo d) zákona č. 114/1992 Sb.

Každý, kdo má v úmyslu provést jakoukoliv těžbu ať už nahodilou, nebo mýtní, musí pečlivě zvážit důsledky této činnosti a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí (v souladu se zásadami zakotvenými v ustanovení § 17 odst. 1 a § 18 odst. 1 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí). Odpovědná osoba (subjekt provádějící těžbu) je povinna zhodnotit důsledky u každé jednotlivé těžby (časově a místně určené). Ne každý záměr k provedení mýtní těžby musí automaticky podléhat jeho povolení (stanovení odchylného postupu). Je zřejmé, že řada osob, které zamýšlejí provádět těžbu, nemá dostatečné znalosti k patřičnému posouzení, co může jejich plánovaná činnost způsobit, a je proto nanejvýš žádoucí, aby se obrátily na orgán ochrany přírody s žádostí o předběžnou informaci, která by ještě před (případným) vydáním rozhodnutí o odchylném postupu vyhodnotila, zda mj. neexistuje jiné uspokojivé řešení. Nicméně z pohledu zákona č. 114/1992 Sb. je také možné, aby si nezbytné informace odpovědná osoba zjistila jiným způsobem (např. formou znaleckého posudku nebo biologického hodnocení).

Odpovědnost za případné porušení zákazů v ochraně volně žijících ptáků je jednoznačně na straně subjektu, který realizuje těžbu. S ohledem na vysoké riziko porušování zákonných zákazů při provádění mýtních těžeb je nanejvýš žádoucí obstarat si před každou mýtní těžbou předběžnou informaci orgánu ochrany přírody nebo si zajistit vlastní odborné posouzení.

Autor: Mgr. Eva Mazancová

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí