zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Veřejné zakázky v odpadovém hospodářství

15.11.2013
Odpady
Veřejné zakázky v odpadovém hospodářství
Název zakázky:

Naložení a odvoz odpadu z nepovolených skládek na územi Statutárního města Karlovy Vary

Kategorie

Odpadové hospodářství, ekologie,
Odpadové hospodářství, ekologie -> Svoz odpadu

Lokalita:

Karlovarský kraj

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je naložení a odvoz odpadu z nepovolených skládek na územi Statutárního města Karlovy Vary

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Chci zadávací podmínky Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 22.11.2013 (12:00)

Termín otevírání obálek: 22.11.2013 (12:10)

Název zakázky:

DODÁVKA NŮŽEK S HYDRAULICKOU RUKOU A KONTEJNERŮ

Číslo ve věstníku:
366033
Kategorie

Odpadové hospodářství, ekologie, Technologie, stroje, přístroje a elektronika,
Odpadové hospodářství, ekologie -> Ostatní
Technologie, stroje, přístroje a elektronika -> Technologie, stroje a přístroje

Lokalita:

Zlínský kraj

Popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hydraulických nůžek na úpravu separovaných odpadů a to v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části:
Část A - dodávka 1 ks nůžek s hydraulickou rukou,
Část B - dodávka 4 ks kontejnerů Abroll, 8 ks HAKY van a 10 ks plastových boxů na nebezpečný odpad.

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Chci zadávací podmínky Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 07.10.2013

Lhůta pro podání nabídek do: 22.11.2013 (14:00)

Termín otevírání obálek: 22.11.2013 (14:05)

Název zakázky:

Rozšíření odděleného sběru odpadů v regionu Uh.Brod a rozšíření kapacity kompostárny

Kategorie

Odpadové hospodářství, ekologie,
Odpadové hospodářství, ekologie -> Dopravní prostředky a příslušenství

Lokalita:

Zlínský kraj

Popis:
Jedná se o dodávku technického vybavení pro rozšíření separace odpadů. Konkrétně se jedná o:
A. Kontejnerový nosič s vlekem a HR 1 ks
B. Kontejnery 30 m3 6 ks

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Chci zadávací podmínky Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 01.10.2013

Lhůta pro podání nabídek do: 25.11.2013 (08:00)

Název zakázky:

Skládkování směsného komunálního odpadu na roky 2014-2017

Kategorie

Odpadové hospodářství, ekologie,
Odpadové hospodářství, ekologie -> Ostatní

Lokalita:

Moravskoslezský kraj

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby bezpečného uložení (skládkování) směsného komunálního odpadu na skládce ve vlastnictví či správě uchazeče, a to za splnění veškerých legislativních norem platných a účinných pro poskytnutí daného druhu služby. Jedná se o službu odebrání a skládkování směsného komunálního odpadu na pevné období od 02.01.2014 do 31.12.2017. Směsný komunální odpad (SKO) je produkován z města Rýmařova a jeho okolí a bude svážen prostřednictvím zadavatele. Předpokládané množství směsného komunálního odpadu na skládkování během 4 let činí 12 tis. tun. Spádovost svozové oblasti nebude mít na předmět VZ vliv.

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Chci zadávací podmínky Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 02.10.2013

Lhůta pro podání nabídek do: 25.11.2013 (10:00)

Název zakázky:

Svoz a likvidace odpadů TSHK v letech 2014-2017

Číslo ve věstníku:
367846
Kategorie

Odpadové hospodářství, ekologie,
Odpadové hospodářství, ekologie -> Svoz odpadu

Lokalita:

Královéhradecký kraj

Popis:
Předmětem veřejné zakázky - rámcové smlouvy je poskytování služeb odpadového hospodářství (dále i jen jako "služby") pro TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, tj.
1. převzetí a odstranění směsného odpadu (přímo ze svozové techniky TSHK),
2. svoz a odstranění směsného odpadu komunálního a komunálnímu podobného a jejich separovaných složek,
3. převzetí a likvidace nebo využití vyjmenovaných druhů nebezpečných odpadů (kategorie N) pocházejících z činnosti TSHK,
4. převzetí a likvidace nebo využití vyjmenovaných druhů ostatních odpadů (kategorie O) pocházejících z činnosti TSHK,
to vše na území města Hradec Králové, a to na základě uzavřené rámcové smlouvy na dobu celkem 4 kalendářních roků s jedním uchazečem,

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Chci zadávací podmínky Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 30.10.2013

Lhůta pro podání nabídek do: 25.11.2013 (12:00)

Termín otevírání obálek: 25.11.2013 (12:30)

Název zakázky:

Odvoz a likvidace odpadu z objektů RÚ Hrabyně a RÚ Chuchelná na období od 1.1.2014 do 31.12.2015

Kategorie

Odpadové hospodářství, ekologie,
Odpadové hospodářství, ekologie -> Svoz odpadu

Lokalita:

Moravskoslezský kraj

Popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky je odvoz a likvidace odpadu z objektů RÚ Hrabyně a RÚ Chuchelná vzniklého z provozní činnosti Rehabilitačního ústavu

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Chci zadávací podmínky Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 10.11.2013

Lhůta pro podání nabídek do: 25.11.2013 (12:00)

Název zakázky:

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic

Kategorie

Odpadové hospodářství, ekologie,
Odpadové hospodářství, ekologie -> Svoz odpadu

Lokalita:

Jihočeský kraj

Popis:
Předmětem podlimitní veřejné zakázky na služby je zajištění svozu, sběru, využití nebo odstranění směsného komunálního odpadu z území obce Adamov u ČB.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Chci zadávací podmínky Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 06.11.2013

Lhůta pro podání nabídek do: 25.11.2013 (14:00)

Název zakázky:

Sběr, třídění, svoz a likvidace směsného a tříděného komunálního odpadu minimálně pro rok 2014

Kategorie

Odpadové hospodářství, ekologie,
Odpadové hospodářství, ekologie -> Svoz odpadu

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Odpadové hospodářství, sběr, třídění, svoz a likvidace komunálního odpadu a nebezpečného odpadu v katastru obce Jaroslavice

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Chci zadávací podmínky Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 06.11.2013

Lhůta pro podání nabídek do: 25.11.2013 (14:11)

Název zakázky:

Zefektivnění svozu odpadu města Železný Brod

Číslo ve věstníku:
369039
Kategorie

Odpadové hospodářství, ekologie,
Odpadové hospodářství, ekologie -> Dopravní prostředky a příslušenství
Odpadové hospodářství, ekologie -> Ostatní

Lokalita:

Liberecký kraj

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je nákup svozové techniky a příslušenství (vozidlo, nakládací ruka, teleskopický nosič kontejnerů, 5 ks kontejnerů) pro účely svozu tříděných složek komunálního odpadu společností Technické služby města Železný Brod s.r.o.

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Chci zadávací podmínky Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 07.11.2013

Lhůta pro podání nabídek do: 25.11.2013 (15:00)

Termín otevírání obálek: 25.11.2013 (15:05)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí