zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

České technologie pomáhají překonat znečištění dioxiny ve Vietnamu

25.11.2013
Sanace, staré zátěže
České technologie pomáhají překonat znečištění dioxiny ve Vietnamu

Název projektu: Podpora překonávání následků působení herbicidů/dioxinů ve Vietnamu


Identifikační číslo: CzDA-VN-2011-16-14015


Sektor: zásobování vodou a sanitace Místo realizace: Hanoi, Phu Cat, Bien Hoa,

Doba realizace: 2012 - 2014 Realizátor: "Sdružení DEKONTA-ALS"

Celkový rozpočet: 9 600 000,- Kč
Rozpočet 2012: 2 600 000,- Kč
Rozpočet 2013: 3 500 000,- Kč
Rozpočet 2014: 3 500 000,- Kč

Rozvojový záměr projektu

Rozvojovým záměrem projektu je zmírnit ohrožení zdraví obyvatel a poškození životního prostředí následkem masivní aplikace herbicidů v době americko-vietnamského vojenského konfliktu. Aktivity projektu zahraniční rozvojové spolupráce přispějí k naplnění záměru především prostřednictvím podpory rozvoje lidského a technického potenciálu pro řešení nápravy životního prostředí a zlepšování zdravotního stavu populace v oblastech ohnisek znečištění horninového prostředí a sedimentů při leteckých základnách v Bien Hoa a Phu Cat.

Cíle:

1. Zvýšení kapacit a odborné úrovně vietnamských specialistů

2. Příprava plánu a vybudování systému monitoringu ohnisek znečištění na lokalitách Bien Hoa a Phu Cat

Cíl 1 - Zvýšení kapacit a odborné úrovně vietnamských specialistů
Realizované aktivity přispějí ke zvýšení kapacit a odborných znalostí vietnamských specialistů v oblasti vzorkování a laboratorních analýz na stanovení dioxinů. Obsah vzdělávacího programu byl vypracován na základě konkrétních požadavků partnerské instituce (Office 33).

Vzdělávací program pro oblast vzorkování byl vietnamskou stranou vymezen pro oblasti:
o Vzorkování vnějšího ovzduší
o Vzorkování povrchových vod
o Vzorkování podzemních vod

Vzdělávací program pro laboratorní specialisty je koncipován s cílem zvýšit odbornou úroveň analytiků a konkurenceschopnost místní dioxinové laboratoře absolvováním praktického tréninku ve specializované laboratoři v České republice a účastí na mezilaboratorních porovnávacích zkouškách společně s českými laboratořemi.

Cíl 2 - Vytvoření plánu a vybudování systému monitoringu ohnisek znečištění na lokalitách Bien Hoa a Phu Cat

Na ohniscích dioxinového znečištění zemin a sedimentů na letištích Bien Hoa a Phu Cat připravuje vietnamský partner (Office 33) s podporou UNDP sanační zásah vedoucí k uložení materiálů kontaminovaných dioxiny do zabezpečených skládek (tzv. konteinmentů). V rámci implementace dojde k vypracování plánů komplexního monitoringu zaměřených na indikaci a sledování potenciálních úniků polutantů v průběhu realizace sanačních aktivit, stejně jako na monitoring případných emisí ze zbytkového znečištění ponechaného na lokalitě bez potřeby další sanace, hodnocení jejich dopadů na životní prostředí a zdraví obyvatel a také na hodnocení účinnosti sanačních opatření. Zároveň budou v obou lokalitách vybudovány systémy monitoringu podzemní vody.

ZDROJ: www.czda.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí