zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Originální elektrárna na biomasu

28.05.2014
Energie
Originální elektrárna na biomasu

Akciová společnost Step Trutnov předala do trvalého provozu první elektrárnu na biomasu.

Byla postavena pro klienta Zemcheba Chelčice, českého výrobce marmelád, ovocných džusů, sušeného ovoce a krmiva pro psy. Podle dodavatele se jedná o první zařízení svého druhu v celé Evropě.

"Podařilo se nám vyvinout výjimečnou technologii, vyrábějící jak tepelnou, tak elektrickou energii, která našemu zákazníkovi spoří náklady a umožňuje mu být zcela nezávislým na externích dodavatelích," komentuje předseda představenstva Step Trutnov, Libor Pavlíček. Celá elektrárna tak vyrábí 8,4 MW tepelné energie a 1,3 MW energie elektrické. Tato technologie produkuje 16 tun páry/h, v nepřetržitém provozu.

Balíková revoluce

Unikátní patentované řešení trutnovské firmy umožňuje spalování celých balíků slámy bez jejich předešlého rozdružování, což představuje značnou konkurenční výhodu oproti ostatním výrobcům, kteří musí vynaložit velkou část elektrické energie na drcení balíků slámy před jejich posunutím do spalovací komory (spalováním). Další výhodou, kterou toto zařízení představuje, je úspora nákladů na vytápění, jež se v porovnání s plynem můžou pohybovat až pětkrát níže. Společnost samotná má kotel v areálu firmy instalovaný a oproti původnímu využívání plynu, kdy platila 536 Kč za GJ se dostala na pouhých 78 Kč za GJ při využívání kotle na spalování celých balíků slámy/sena.

Popis technologie elektrárny

Výroba elektrické energie z biomasy prezentuje ekonomicky zajímavou technologii pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie z biomasy. V obecné rovině se jedná o jednu z možných variant využití energie z biomasy jako obnovitelného zdroje.

Principy použití kotle na biomasu a technologie na výrobu elektrické energie:

1. Kombinovaná výroba elektrické energie a páry pro vlastní využití

2. Využití odpadního tepla pro vlastní spotřebu

Parní kotel na biomasu s parním výměníkem

Kotle jsou vyrobeny ze dvou základních samostatných celků: z topeniště s hydraulickým roštem včetně zazdívky a parního výměníku. Produkci těchto částí si akciová společnost Step Trutnov zajišťuje zásadně vlastní cestou. V bubnech parních kotlů se produkuje sytá pára, která dosahuje jmenovitého přetlaku v rozsahu 16 až 30 bar. Kotle se navrhují s pochůzkovým provozem 1x 4 h, nebo podle místních podmínek.

Spalování a likvidace popela

Řízení procesu spalování v kotlích má na starost systém MAR, jenž je regulovaný počítačem na základě dosažených snímaných a měřených veličin topného média, údajů ze spalin lambda sondy, teplot a podtlaku v topeništi.

Pokud se jedná o odvod popela, ten je dopravován hydraulickým dopravníkem umístěným napříč kotlem, ve spodní části ven z kotle, kde samovolně padá do redlerového dopravníku a odtud se vynáší ven do kontejneru.

Technologie na výrobu elektrické energie

Sestava na výrobu elektrické energie z biomasy pro sytou páru o daných vstupních parametrech se skládá z parní turbíny nebo parního motoru a generátoru s příslušenstvím. Celá technologie je dodána jako kompletně smontovaná jednotka na přepravním rámu.

Technologie bloku Condensing Cyklus (CC) slouží k využití zbytkové tepelné energie pro výrobu elektrické energie. Zbytková pára vystupující z motoru či turbíny využívá zbytkovou nízkotlakou páru na výrobu další elektrické energie, tedy slouží jako kondenzátor páry. Tepelná energie, kterou již nelze dále využít, je chlazena ve venkovních, vzduchem chlazených kondenzátorech.

Strojní část

Strojní část kotelny a úpravna vody jsou sestaveny z těchto technologií: Palivového hospodářství s podáváním biomasy do kotle(ů), kompletního parního kotle na biomasu, technologie na výrobu elektrické energie (parní turbíny nebo parního motoru) dodaného na přepravitelném rámu, CC na využití zbytkové energie páry pro přeměnu na elektrickou energii, napájecí technologie a tlakové nádoby pro odplynění napájecí vody, kondenzátního hospodářství, propojovacího parního a kondenzátního potrubí, úpravny vody, armatur, napájecích a oběhových čerpadel a ostatních zařízení nutných pro funkci a provoz kotelny a strojovny.

Systém řízení a elektro pro technologii výroby elektrické energie

Řídicí systém a operátorské pracoviště jsou připojovány na jednotlivá zařízení z řízené a sledované technologie. Systém tak zajišťuje dohled nad ostatními autonomními řídicími systémy parních kotlů, generátoru parního motoru nebo turbíny a generátoru CC jednotky.

Odtah a čištění spalin

Čištění spalin probíhá v odlučovačích tak, aby bylo dosaženo splnění platných emisních limitů v místě, kde jsou kotle pro elektrárnu umístěny.

Step Trutnov je ryze českou firmou, působící na domácím trhu více než 20 let. Během tohoto období nasbírala společnost mnoho zkušeností a stala se předním výrobcem kotlů na biomasu v České republice. "Doufáme, že se nám podaří tento projekt ještě několikrát zopakovat, protože celé zařízení představuje jak finanční úsporu, tak ekologický přístup k životnímu prostředí, což je hlavní filozofií našeho podniku," uzavírá Libor Pavlíček.

Zdroj: Technik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí