zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ECHA Fórum publikovalo závěrečnou zprávu z druhého projektu (REACH-EN-FORCE-2)

26.11.2013
Chemické látky
ECHA Fórum publikovalo závěrečnou zprávu z druhého projektu (REACH-EN-FORCE-2)

Z iniciativy Fóra pro výměnu informací o prosazování povinností, vyplývajících z nařízení REACH a CLP byl realizován druhý projekt, zaměřený na plnění těchto povinností následnými uživateli (DSU).


Fórum1) pro výměnu informací o prosazování (Fórum) povinností, vyplývajících z nařízení REACH a CLP ustavené při Evropské chemické agentuře (ECHA) zadalo druhý projekt (REF-2), zaměřený na kontrolu plnění hlavních požadavků, vyplývajících z nařízení REACH a CLP pro následně uživatele, zejména formulátory směsí. Tento projekt měl za cíl podpořit harmonizaci přístupu prosazování povinností v členských státech EU a podpořit spolupráci mezi inspektory.

Kontroly proběhly v 29 státech (členské státy EU a státy Evropského hospodářského prostoru, tj. Island, Lichtenštejnsko a Norsko).

Pracovní část projektu se uskutečnila v období od května 2011 do března 2012. Národní kontrolní úřady provedly inspekce v 1 181 podnicích (což pokrývalo 6 900 látek, 4 500 směsí a 4 500 bezpečnostních listů (SDSs). Hlavní část kontrolovaných podniků tvořily podniky mikro (330), malé (379) nebo střední (305). Více než polovina kontrolovaných podniků byla aktivní nejen jako následní uživatelé, ale měly také i jinou roli, např. fungovali jako výrobci, dovozci, distributoři a výhradní zástupci výrobce z třetí země. V ČR bylo v rámci projektu kontrolováno 17 podniků.

Celkově 67 % kontrolovaných společnosti/podniků nevyhovělo jednomu nebo více požadavkům nařízení REACH nebo CLP. Nedostatky se nejčastěji týkaly porušení předběžných registrací a registrací (REACH, 8 %), oznamování (CLP, 15 %), opomenutí uchovávat informace (20 %) a nedostatečných opatření pro řízení rizik (12 %).

Nedostatky vykázalo 52 % prověřovaných bezpečnostních listů. Přes vysoký počet chybných bezpečnostních listů inspektoři zaznamenali zlepšení v používání formátu a dostupnosti bezpečnostních listů ve srovnání s dřívějšími kontrolami. Nálezy také ukázaly, že 93 % pracovníků by mohlo mít k důležitým informacím z bezpečnostních listů přístup. Nicméně praxe ukázala, že skutečný podíl byl fakticky nižší, cca 79 %.

Je proto jasné, že kvalita bezpečnostních listů a splnění oznamovacích a registračních povinností se musí zlepšit. Existující komplexnost nové chemické legislativy vyžaduje, aby průmysl podnikl vzdělávací fázi. Z těchto důvodů by měl průmysl rozšířit a prohloubit svoje znalosti a dohled, aby vyhověl povinnostem v těchto oblastech. Doporučení může průmysl nalézt ve zprávě o výsledcích projektu (viz odkaz na internetové stránky ECHA).

Pozn.: 1) Fórum pro výměnu informací o prosazování (Fórum) je součástí ECHA a bylo zřízené podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (hl. X, čl. 76, 77, 85-88) ke koordinaci sítě orgánů členských států odpovědných za prosazování a mělo by rovněž zajišťovat i výměnu informací o prosazování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP).

Další informace z ECHA

Forum REACH-EN-FORCE 2 project report (pdf)

Enforcement Forum

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí