zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Příslušnost rozhodování ve věcech zdrží

04.12.2013
Voda
Příslušnost rozhodování ve věcech zdrží

Podle § 55 odst. 1 písm. a) zákona o vodách a jsou vodními díly přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže.

Podle § 55 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou vodními díly přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným vodním zákonem.

Podle technické normy ČSN 75 0101 se zdrží rozumí úsek přirozeného nebo umělého vodního toku, na kterém se vzdouvá vodní hladina pro dosažení požadovaného spádu, vzdutí nebo hloubky vody; na rozdíl od vodní nádrže nedochází u zdrže k jejímu plnění ve vodných obdobích a k prázdnění v suchých obdobích; řízení odtoku zdrží je možné jen v mimořádných případech a v nepatrném rozsahu.

Do působnosti krajského úřadu podle § 107 odst. 1 písm. n) vodního zákona patří povolování vzdouvání a akumulaci povrchových vod v nádržích s celkovým objemem nad 1 000 000 m3 nebo s výškou vzdutí nad 10 m ode dna základové výpusti a podle písmene u) dále vykonává působnost speciálního stavebního úřadu k vodním dílům umožňujícím nakládání s vodami podle písmen l) až n).

Ve věci vydávání povolení k vzdouvání povrchových vod ve všech zdržích je, podle ustanovení § 106 vodního zákona, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

V případě, že toto vodní dílo zasahuje do správních obvodů několika vodoprávních úřadů, je příslušným vodoprávním úřadem obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu leží rozhodující část tohoto vodního díla (srov. § 115 odst. 18 vodního zákona).

Autor: Mgr. Veronika Vytejčková

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí