zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Provádění hydrologického průzkumu

05.12.2013
Geologie
Hydrogeologie
Provádění hydrologického průzkumu

Průzkumný hydrogeologický vrt se tedy podle ustanovení § 55 odst. 2 vodního zákona nepovažuje za vodní dílo.

Podle ustanovení § 8 odst. 3 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, není povolení k nakládání s vodami třeba k čerpacím pokusům při provádění hydrogeologického průzkumu nebo při průzkumu vydatnosti zdrojů podzemních vod, pokud mají trvat méně než 14 dnů a odběr vody v této době nepřekročí 1 l/s. Hydrogeologický průzkum je jedním z druhů geologických prací, konkrétně geologického průzkumu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Podle ustanovení § 55 odst. 2 vodního zákona se za vodní díla podle tohoto zákona nepovažují jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků na jednotlivých pozemcích a stavbách k zachycení vody a k ochraně jednotlivých pozemků a staveb proti škodlivým účinkům povrchových nebo podzemních vod, jakož i jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků k akumulaci odpadních vod (žumpy) a vodovodní a kanalizační přípojky, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak. Za vodní díla se také nepovažují průzkumné hydrogeologické vrty a další zařízení realizovaná v rámci geologických prací.

Průzkumný hydrogeologický vrt se tedy podle ustanovení § 55 odst. 2 vodního zákona nepovažuje za vodní dílo, a tudíž nepodléhá stavebnímu povolení k vodnímu dílu podle ustanovení § 15 vodního zákona.

Podle výkladu č. 44 k vodnímu zákonu a souvisejícím právním předpisům výkladové komise Ministerstva zemědělství

Autor: Mgr. Veronika Vytejčková

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí