zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nejlepší místa v Česku budou oceněna za své přístupy k zapojování veřejnosti a za kvalitu rozvoje

03.12.2013
Urbánní ekologie
Nejlepší místa v Česku budou oceněna za své přístupy k zapojování veřejnosti a za kvalitu rozvoje

Víte, která místa v České republice jsou "nejudržitelnější"? Čtyři města, jedna malá obec a jeden mikroregion obdrží již zítra v barokním refektáři Dominikánského kláštera sv. Jiljí na Starém Městě pražském ocenění za splnění náročných kritérií udržitelnosti v tomto roce. Město Chrudim současně jako první v republice splnilo ty nejnáročnější požadavky kategorie "A" v mezinárodně používané metodě kvality "místní Agenda 21". Uchazeči - současně aktivní členové Národní sítě Zdravých měst ČR - své postupy obhájili během náročných kontrol, které se konaly vždy přímo na místě, v uvedených městech, v obci a mikroregionu.

Město Chrudim postoupilo v letošním roce unikátní hloubkovou analýzu 10 jednotlivých oblastí udržitelného rozvoje v rámci plnění kritérií místní Agendy 21 (MA21). Účastníci kontroly na místě, která proběhla 10. října, mohli sledovat, jak Chrudim naplňuje mezinárodní standardy v oblasti kvality veřejné správy, ochrany životního prostředí, územního plánování, dopravy, sociální problematiky, podpory zdraví, ale i například přístupu ke globálním problémům - zkrátka jaký je stav kvality života ve městě. Odborná porota, ve které zasedli zástupci řady univerzit, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí či další experti z odborných institucí, hodnotila tvrdá data o kvalitě ovzduší, množství vytříděného odpadu nebo existenci územně plánovací dokumentace. Současně se přihlíželo i k tomu, jaké sociální služby jsou ve městě nabízeny a jaká je jejich kvalita či jak je v Chrudimi rozvíjena kultura. Zdravé město Chrudim splnilo všechna potřebná kritéria kategorie "A" MA 21 a stalo se tak prvním místem Česka, kterému se něco podobného podařilo. Větší část kritérií byla ze strany Chrudimi splněna bez podmínek, u některých kritérií byly stanoveny podmínky pro další zlepšení či udržení stávajícího stavu. Podmínky se týkají např. udržení trendu klesající nezaměstnanosti, zpracování generelu dopravy ve vazbě na realizaci obchvatu města, zavedení systematického energetického managementu v budovách a zařízeních města nebo další sledování kvality ovzduší ve městě.

Kontroly na místě, pořádané Pracovní skupinou pro MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj, přilákaly velkou pozornost návštěvníků také na dalších místech. Odborná porota v rámci plnění kritérií kategorie "B" hodnotila, jak město, obec či region přistupuje ke strategickému plánování a zapojování veřejnosti do rozhodování. Jediná obhajující malá Zdravá obec Křižánky se letos zaměřila na komunikaci s mladou generací v obci a na snahu o udržení mladých lidí ve venkovském regionu. Venkovské území zastupoval také soutěžící Zdravý mikroregion Drahanská vrchovina. Ukázkovými prezentacemi se pochlubila Zdravá města Kopřivnice a Litoměřice, která získala velice dobré hodnocení externích členů odborné poroty. Města zdůraznila zejména systematickou snahu o strategické řízení k udržitelnému rozvoji, které má pragmatický význam i v přípravě na čerpání podpory v novém období fondů EU 2014+. Na Vsetíně bylo prezentováno mnoho zajímavých příkladů dobré praxe a inspirací, které budou sdíleny i s dalšími městy. Od minulých let je u některých hodnocených míst vidět opravdu výrazný posun směrem ke kvalitě úřadu včetně posílení spolupráce jednotlivých odborů, zlepšila s komunikace s občany i celkově strategické řízení k udržitelnému rozvoji. Všechny úspěšné municipality jsou aktivními členy Národní sítě Zdravých měst ČR.

Závěrečné slavnostní ocenění míst, která splnila náročná kritéria a obhájila je před externími hodnotiteli, proběhne dne 3. prosince 2013 od 10.00 hod v barokním refektáři Dominikánského kláštera sv. Jiljí na Starém Městě pražském. Chrudim, Kopřivnice, Vsetín, Litoměřice, Drahanská vrchovina a Křižánky obdrží ocenění za své aktivity od zástupce Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí. Slavnostního předání se budou účastnit také zástupci dalších měst a řada expertů, kteří se na hodnocení podíleli.

Více informací a program akce naleznete na stránce www.ZdravaMesta.cz/oceneniMA21.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí