zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Budova ve formě protihlukové stěny

04.04.2014
Ekologické stavění, bydlení
Hluk
Budova ve formě protihlukové stěny

V létě tohoto roku v Praze začala realizace administrativní budovy The Green Line Kačerov podél ulice 5. května u stanice metra Kačerov. Dokončena by měla být v polovině roku 2015 s certifikací Leed Gold...

Z vizualizací je patrné, že tato stavba má vysoké ambice - tvoří živou stěnu podél významné městské komunikace a z dosud urbanisticky nedokončené čtvrti by mohla vytvořit atraktivní místo.

Z velkorysé centrální haly bude přístup do všech pater přes čtyři hlavní jádra, s další recepcí se počítá i na severní straně budovy. Jednotlivá patra jsou navržena tak, aby v každém z nich mohlo být až osm nájemních prostor o velikosti 250 m2 nebo velké otevřené kanceláře. Možná bude i kombinace obou těchto konceptů. V přízemí budou konferenční prostory, odpočinkové zóny a kavárna.

Hovoříme s Dipl. Ing. Milanem Jendrusakem - jednatelem společnosti Centrum Kačerov s.r.o., členem skupiny Karimpol.

OTÁZKA: Kdy jste začali o certifikaci Leed Gold uvažovat?

Až po dokončení prací projektu pro stavební povolení. Náročný proces precertifikací je nyní ukončen a jednotlivé vyžadované kredity jsou zapracovávány do projektu pro provedení stavby. Pro certifikaci Leed jsme se rozhodli především z důvodu zvýšení kvality a atraktivity projektu. V dnešní době je rovněž třeba brát v úvahu šetrné zacházení s energetickými zdroji a jako investor The Green Line Kačerov chceme přispět k tomuto současnému trendu. Pro budovu jsme získali parcelu, která je vynikající z hlediska automobilové i městské hromadné dopravy, tudíž získala body i díky svojí poloze ve městě. Certifikace má však i další nároky, například na kvalitu vnitřního prostředí nebo nízkou energetickou náročnost stavby. Splnění těchto parametrů vyžaduje i další úpravy - jedná se například o vybudování zázemí pro cyklisty, dále o šetrné zacházení s vodou a elektrickou energií, které je dosaženo zejména instalací nejmodernějších TZB technologií.

Dalším pozitivním přínosem je požadavek na uplatnění zeleně nebo použití lokálních materiálů, tedy takových, které není třeba dovážet z velkých vzdáleností. Pro kvalitu vnitřního prostředí počítáme s použitím ekologických materiálů v interiéru.

OTÁZKA: Museli jste uvažovat o poměrně velkém podílu zelených ploch. Jsou v projektu zelené střechy, terasy nebo atria?

Hmota objektu je v horních podlažích postupně redukována - tímto způsobem vznikají venkovní terasy, které jsou v maximální možné míře ozeleněny. Pro nájemce to bude benefit, neboť výhled do zeleně znamená zvýšení atraktivity pracovního prostředí. Rovněž na střeše jsou zelené plochy a v přímé návaznosti na objekt plánujeme úpravy terénu a výsadbu dřevin.

OTÁZKA: Administrativní budova se nachází v blízkosti dálnice, takže jste museli myslet i na izolace proti hluku a smogu... Z druhé strany je zase ulice s bytovými domy. Bylo složité řešení fasád?

Objekt je součástí konceptu protihlukové bariéry na ulici 5. května. V koordinaci s Magistrátem hlavního města Prahy bylo dohodnuto, že v části délky 170 metrů bude stavba vlastně nahrazovat funkci protihlukové stěny. Fasády u dálnice proto budou osazeny skly a speciálními tlumicími kazetami, které v maximální možné míře redukují nejenom hluk pronikající do kanceláří, ale i jeho odrazivost od samotné fasády. Toto řešení má za úkol eliminovat hluk z dopravy tak, aby se hluková zátěž v bezprostředním okolí nezvýšila. Na jižní fasádě plánujeme venkovní žaluzie pro zvýšení komfortu v kancelářích a rovněž snížení tepelných zisků ze slunečního záření. Žaluzie budou osazeny elektromotory a ovládány inteligentním řízením tak, aby úspora energie byla maximální.

OTÁZKA: Přejděme k řešení TZB. Jaké jste použili technologie pro vytápění a chlazení kanceláří? Odborníci dnes většinou tvrdí, že tento typ budov je náročný především z hlediska chlazení...

Principy TZB vycházejí ze standardních řešení - budova má centrální zásobování teplem a centrální výrobu chladu, odkud budou média distribuována na požadovaná místa. Podlahy budou v celém objektu zdvojené, pro flexibilní rozvody elektroinstalace. Klimatizaci zajistí stropní čtyřtrubkové fancoily, ale uživatelé kanceláří budou mít možnost individuálního nastavení. Důraz je kladen hlavně na kvalitní zateplení objektu, redukci solárních zisků a instalaci vysoce kvalitních zařízení.

OTÁZKA: Jak jsou řešeny kanceláře, aby se podlahová plocha využila co nejlépe?

Budeme je upravovat na míru podle standardů a požadavků nájemců. Snažíme se především o to, aby prostory byly vybaveny efektivně a příjemně. V přízemí plánujeme restauraci a obchod pro potřeby zaměstnanců i pro externí uživatele. V garážích bude vyhrazeno 12 parkovacích míst pro auta s elektrickým pohonem a jejich dobíjení. Bude tu i zázemí pro zaměstnance, kteří využijí možnost jezdit do práce na kolech, tedy odstavní místa pro kola a sprchy.

OTÁZKA: Stavba už začala, v létě proběhly náročné výkopové práce...

Jako první jsme vybudovali šestimetrovou protihlukovou stěnu do ulice Jihlavská a tři metry vysoký protihlukový plot kolem celé stavby. Hloubení jámy jsme zahájili v červenci, výkopové práce trvaly téměř tři měsíce - vzhledem k tomu, že objekt má čtyři podzemní podlaží, byla vybudována podzemní záporová stěna o výšce až 12 metrů. Protože jsou v její blízkosti další konstrukce, pečlivě jsme ji sledovali a vyhodnocovali případné deformace a posuny. Už je dokončena základová deska a na jedné straně se začínáme blížit k terénu. Co se týče vlastní stavby, jedná se o železobetonový monolitický skelet se sedmi nadzemními podlažími a čtyřmi podzemními. V těchto dnech už probíhá standardní realizace železobetonového monolitu - fasádní modul je 1,35 metru a světlá výška místností tři metry. Následně bude vybudováno zelené střešní souvrství a kompletní opláštění budovy.

K CERTIFIKACI LEED

Projekt respektuje všechny tři pilíře udržitelného stavění - klade důraz na to, aby budova byla úsporná v provozu, šetrná k životnímu prostředí a uživatelům a poskytovala kvalitní vnitřní prostředí. Formálním vyjádřením těchto cílů je certifikace LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Projekt je v současnosti precertifikován nezávislým institutem GBCI ve stupni LEED Gold.

Prosklená fasáda zajistí dostatek denního světla, tepelné zisky z oslunění omezují stínicí prvky. K vnitřnímu osvětlení budou sloužit LED svítidla s nízkou spotřebou energie, která se dají dobře regulovat podle momentální potřeby. Produkují i méně tepla než standardní zářivky, takže snižují nároky na chlazení.

Pro zprovoznění energetických systémů budovy je zpracován podrobný plán tak, aby byl umožněn hladký provoz s nízkou spotřebou energie hned od počátku. (U většiny nových administrativních budov se ladí až později, takže úsporného provozu dosahují po několika letech, pokud se touto otázkou vůbec kdo zabývá.) U této budovy se počítá i s úsporami pitné vody, jejíž spotřeba by měla být asi o 40 % nižší, než je obvyklé - všechna WC, sprchy a umyvadlové baterie budou vybaveny úspornými technologiemi. K zalévání zeleně bude využita dešťová voda zachycovaná v podzemních nádržích.

Zelená střecha chrání objekt před přehříváním a také brání vytváření efektu tepelného ostrova, který zahřívá města v létě, kdy se zahřívají střechy s asfaltovými krytinami. Dalším efektem je zadržování dešťové vody, takže okolí budovy bude chráněno před erozí v době intenzivních dešťů. Dešťová voda, kterou nepobere zelená střecha a která se nevyužije k zalévání, bude vypouštěna přes filtrační zařízení.

Vnitřní zařízení budovy je navrženo s velkou péčí - chladicí systém bude optimalizován tak, aby obsahoval pouze nezbytně nutné množství chladiv ekologického typu. Cílem je zabránit efektům poškozování ozonové vrstvy Země a globálního oteplování. Větrání převyšuje požadavek norem, takže poskytne uživatelům vynikající kvalitu vnitřního prostředí. Všechny barvy, laky, tmely a další materiály v budově projdou testováním na obsah těkavých chemických látek, které by se mohly uvolňovat do vzduchu.

Kromě technických vlastností budovy je podstatný i výběr lokality pro stavbu. Na Kačerov je jednodušší se dostat metrem nebo autobusem než autem, takže umístění budovy nepovede ke zvyšování dopravní zátěže. Samozřejmostí je podpora parkování pro ekologická vozidla a pro cyklisty.

Fáze realizace je ve znamení dalších opatření - od čistoty v okolí přes pořádek na staveništi až po sledování materiálů z hlediska minimalizace dopravních vzdáleností a z hlediska důsledné recyklace všech stavebních odpadů.

Všechny nadstandardní vlastnosti budovy byly navrženy a optimalizovány tak, aby nezvyšovaly náklady projektu nad obvyklou mez. Zvýšení investice je velmi malé a bude kompenzováno úsporným provozem, kvalitou pracovního prostředí a v neposlední řadě vyšší tržní hodnotou této stavby.

Na návrhu vlastností budovy se podílí a proces certifikace zajišťuje EkoWATT, nezávislá konzultační společnost s dlouholetou mezinárodní praxí v environmentálních projektech a certifikacích budov. Více informací na www.ekowatt.cz.


František Macholda
EkoWATT CZ s.r.o./EkoWATT o.s. Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název stavby: The Green Line Kačerov

Investor: Centrum Kačerov s.r.o. - člen skupiny Karimpol

Autoři architektonického návrhu: Ing. arch. Jiří Košťál, akad. arch. Jana Chmelová, arch. Jiří Slaba

Projekt: STUDIO AM s.r.o.

LEED certifikace: EkoWATT CZ s.r.o.

Hlavní inženýr: Ing. Petr Obermann, Ing. Jaroslav Valenta

Technický dozor investora: norman rourke pryme

Generální dodavatel: Porr a.s.

Realizace: 2013-2015

www.greenlinekacerov.cz

Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí