zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ČSTZ účelově útočí na kominíky. Obětí bude občan.

15.01.2014
Vytápění, zateplení
ČSTZ účelově útočí na kominíky. Obětí bude občan.

Reakce soudního znalce na zpochybňování NV č. 91/2010 Sb....

Jsem dlouholetý soudní znalec v oboru požární ochrana - specializace kominářství a sleduji problémy s NV č. 91/2010 Sb. již od začátku. Odnepaměti platí pravidlo, že plynař má na starosti potrubí, na které provádí RT plynu revizi "F", a spotřebič, na jehož seřízení a uvedení do provozu vydává RT plynu revizi "G", což je jasně uvedeno v plynařském předpisu. Plynařům tedy patří montážní a servisní práce až po hrdlo spotřebiče a kominíkům od hrdla spotřebiče přes kouřovod až po ústí komína.

Každý spotřebič paliv, ve kterém dochází ke spalování, vytváří spaliny, které mimo jiné musí být bezpečně odváděny spalinovou cestou do volného ovzduší. Odváděním se rozumí zejména vertikální odvod nad střechu budovy, vývod na fasádu je značně omezen, a to nejen v České republice. V důsledku nedokonalého spalování vždy vznikají saze, nehledě na druh paliva. Platí to i pro zemní plyn a je jedno, jde-li o spotřebič v provedení B nebo C.

Žijeme v době poklesu autority, kdy se každý cítí oprávněn do všeho mluvit a svou hamižnost zakrývá starostí o peněženky občanů. NV č. 91/2010 Sb. sleduje několik aspektů:

  1. požární bezpečnost
  2. bezpečnost provozu
  3. ochranu ovzduší
  4. hygienu
  5. ochranu zdraví a životů.

Vyhláška MV. č. 111/81 Sb., o čištění komínů, byla s ohledem na změny v legislativě po téměř třiceti letech zastaralá a týkala se pouze čištění komínů. Navíc kvůli velkému množství nehod a otrav zapříčiněným kouřovody vyžadovala změny. Ty byly zapracovány v NV č. 91/2010 Sb. Toto nařízení přejalo z ČSN 73 4201 pojem spalinová cesta, což je vedení spalin od hrdla spotřebiče přes kouřovod po ústí komína, včetně svislého kouřovodu s funkcí komína.

Je třeba jasně konstatovat, že NV č. 91/2010 Sb. plně odpovídá současnému stavu vědy a techniky, vyjadřovaly se k němu v řádném připomínkovém řízení všechna ministerstva a dle vyjádření člena Evropské komise pro normalizaci zapadá do evropské legislativy.

Pozastavuji se proto nad chováním zástupců Českého sdružení pro technická zařízení, kteří si dovolují zpochybňovat ono zmíněné NV. Pořádají mediální kampaně k prosazování individuálních názorů, veřejně upozorňují na to, co by podle nich NV mělo obsahovat, a dokonce na svých školeních nepravdivě a úmyslně mylně informují frekventanty, kteří si za školení zaplatí nemalý peníz! Ti se pak v dobré víře dopouští porušování předpisů.

Důsledkem tohoto nezodpovědného jednání je, že spotřebiče v provedení "C" jsou dnes mnohde provozovány načerno, tj. bez revize spalinové cesty. Totéž se týká i spotřebičů v provedení "B". Až budou soudy řešit důsledky neštěstí, je nad míru jasné, že původci zmatků (zástupci ČSTZ) za nic nebudou chtít nést odpovědnost.

Jen pro zajímavost cituji z odborného stanoviska ČSTZ č. 163/2013 ze dne 25. 10. 2013 (pozn: nehledě na to, že odborná stanoviska může vydávat jen státní úřad).

Otázka: "Je možno považovat stanoviska ČSTZ za závazná?"

Odpověď: "Odborná a jiná stanoviska k aplikaci právních a technických předpisů nemohou být závazná..."

Tak si kladu otázku, proč jsou vlastně vydávána, když nejsou k ničemu.

Od roku 2005 do 2. 11. 2012 se ČSTZ o komíny jako takové vůbec nezajímalo, ačkoliv v té době již prošlo několik změn komínové normy a k 2. 11. pomalu dva roky platilo NV. 91/2010 Sb. o kontrole spalinových cest. Za poslední rok vydalo ČSTZ 30 stanovisek a celých 10 se jich týkalo spalinových cest, kominíků a NV! Je s podivem, že všechna stanoviska je nutno předem zaplatit, pouze stanoviska týkající se komínů jsou šířena zdarma.

Protože představitelům ČSTZ zjevně nestačí již mnohokrát předložená logická argumentace, nabyl jsem přesvědčení, že další diskuze je zbytečná. ČSTZ i nadále sveřepě lpí na svých soukromých názorech, patrně ve jménu hesel "účel světí prostředky" či "stokrát opakovaná lež se stává pravdou". Bohužel nejde pouze o nevinný odborný spor, ale o bezpečí nás všech. ČSTZ sice útočí především na kominíky, v důsledku se ovšem stane obětí dezorientovaný občan.

Pavel Dědič

soudní znalec v oboru požární ochrana

specializace kominářství

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí