zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Diskuze o nákladní dopravě

03.02.2014
Doprava
Diskuze o nákladní dopravě

V rámci říjnového brněnského veletrhu Eurotrans, který se konal souběžně s Mezinárodním strojírenským veletrhem, byly prezentovány v doprovodném programu závěry z kulatého stolu "Nákladní doprava", který se konal 30. září v Centru dopravního výzkumu v Brně.

Účastníky kulatého stolu byly prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, Ing. František Kyncl, Ph.D., prezident České logistické asociace, Petr Kašík, výkonný ředitel Svazu dopravy ČR, prof. Ing. Jozef Majerčák, Ph.D., z Fakulty PEDAS Žilinské univerzity a Vojtěch Hromíř, zástupce generálního tajemníka ČESMAD Bohemia. V rámci kulatého stolu diskutovali o několika tématických okruzích a přijali příslušné závěry a doporučení.

KONVENČNÍ PŘEPRAVA, JEDNOTLIVÉ VOZOVÉ ZÁSILKY

Účastníci debaty konstatovali, že v přepravách ucelených vlaků nejsou zásadní problémy, proto řešili především kritickou situaci u jednotlivých zásilek. Z diskuze vyplynula následující doporučení:

- urychleně provést v segmentu železniční nákladní dopravy analýzu výkonových a ekonomických ukazatelů za ČD Cargo a ostatní nákladní dopravce a nalézt možná opatření, jak podpořit jednotlivé vozové zásilky. Může se prokázat, že některé zásilky do segmentu jednotlivých zásilek nepatří,

- pro sanaci ekonomické ztráty jednotlivých zásilek vytvořit konsolidační fond, do kterého by přispívali nákladní dopravci ze ziskového segmentu ucelených vlaků,

- provést kritickou revizi dopravní politiky s cílem převedení přepravy zboží na ekologické druhy dopravy. V obsahové náplni musí zaznít jednoznačná podpora jednotlivých zásilek přepravovaných po železnici.

ČD Cargo by mělo urychleně optimalizovat technologii a řízení svozu a rozvozu jednotlivých zásilek a předložit doporučení do dopravní politiky. Státní dopravce by rovněž měl poskytovat širší rozsah logistických činností s přidanou hodnotou.

Je nutné se zabývat i kapacitou traťových úseků (např. Praha - Kolín, Choceň - Česká Třebová je vyčerpaná) a poplatkem za použití dopravní cesty, který je v Česku jedním z nejvyšších v Evropě.

KOMBINOVANÁ NÁKLADNÍ PŘEPRAVA

Účastníci v debatě upozornili na několik problémů v segmentu kombinované přepravy. Jde především o přetrvávající problémy s tvorbou efektivních linek kombinované přepravy (cena je vyšší než v přímé silniční dopravě), neexistenci terminálů s veřejným přístupem a nedostatečnou podporu provozovatelů kombinované přepravy. Odborníci doporučují podporu technických prostředků (manipulační techniky, dopravních prostředků, ...), podporu pro zavádění nových linek a podporu osvěty pro potencionální uživatele kombinované přepravy.

Mezi další doporučení v tomto okruhu patří:

- urychleně zpracovat studii rozvoje logistických center s návrhem modelu ekonomického a provozního řízení obdobným s vyspělými západními zeměmi,

- zvýšit kvalitu v železniční dopravě, především dodržování jízdních řádů. V mnohých případech jde však zpoždění přepravy na vrub silničních dopravců,

- veřejná podpora může být směřována jen do terminálů, kde bude zajištěn veřejný a nediskriminační přístup zákazníků (silničních dopravců, operátorů, zasilatelů),

- veřejnou podporu je nutné poskytnout všem účastníkům, tj. i silničním dopravcům (např. formou jejich vzdělávání, příspěvkem na speciální techniku apod.).

NADROZMĚRNÉ NÁKLADY A PODVODY V DOPRAVĚ

V okruhu témat deklarace zásilek v přepravních listinách, daňové úniky, přeprava nebezpečných a nadrozměrných nákladů účastníci konstatovali, že narůstá množství přeprav nadrozměrných (těžkých) zásilek. Palčivým problémem je i zvyšování počtu podvodů v kamionové dopravě založené na falešné identitě dopravce.

Debatující doporučili především zpracovat studii přepravních tras pozemních druhů dopravy pro nadrozměrné zásilky a zvýšit kontrolní činnost policie a celní správy v přepravních řetězcích s ohledem na zvyšující se počty fiktivních podnikatelských subjektů.

INFRASTRUKTURA A DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Poslední okruh témat tvořily dopady nákladní dopravy na dopravní infrastrukturu a opatření k jejich snížení, vážení vozidel a environmentální motivace státu v nákladní dopravě. Účastníci doporučují zvýšit kontrolní činnost dodržování hmotnostních parametrů dopravních prostředků, s cílem předcházet poškozování dopravní infrastruktury, a zpracovat jednotnou metodiku pro vysokorychlostní vážení a využití získaných dat.

Dalším doporučením je snížit sankce za přetížená vozidla, především neúměrný bodový postih pro řidiče spojený s vysokým poplatkem za vážení a pokutou za přetížení. Státní podporu podle odborníků zaslouží i zavádění vozidel s pohonem na CNG. Zatížení životního prostředí dopravou by měl pomoci snížit přesun přepravní práce na ekologičtější dopravní mody a zahrnutí externích nákladů do poplatků za použití dopravní cesty.

Uvedené závěry byly předloženy ministerstvu dopravy, Českým drahám, Správě železniční dopravní cesty, železničním dopravcům a operátorům kombinované přepravy.

Zdroj: Logistika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí