zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Diamanty pro léčbu rakoviny

06.04.2014
Zdraví
Diamanty pro léčbu rakoviny

Že diamanty nemusí sloužit jen jako ozdoba, ale mohou zachraňovat životy, dokázali čeští vědci v rámci projektu financovaného z fondů EU.

Drobné kousky diamantu, označované jako nanodiamantové částice, mají unikátní vlastnosti, které umožňují široké využití v medicíně a farmakologii. Nanodiamanty představují průlomovou technologii, která dokáže monitorovat procesy v rakovinných buňkách. Vědci tak mohou lépe pochopit příčiny vzniku rakoviny a účinněji bojovat s touto nemocí.

Během tříletého výzkumného projektu Dinamo zkoumali přední vědci a odborníci z České republiky, Belgie, Německa, Spojených států a Austrálie jedinečné vlastnosti diamantu v oblasti diagnostiky procesů v živých buňkách. Nanodiamantové částice mohou díky svým rozměrům snadno proniknout přes buněčné membrány a jejich biokompatibilita jim umožní zůstat v buňce delší dobu bez negativního vlivu na její vnitřní prostředí. Navíc je možné diamanty upravit tak, aby disponovaly jedinečnými optickými, elektrickými a povrchovými vlastnostmi. Profesor Miloš Nesládek, hlavní koordinátor projektu Dinamo, vysvětluje: "Luminiscenční a magnetické vlastnosti se mění v závislosti na interakci nanodiamantových částic a buněčného prostředí. Díky tomu můžeme získat informace o procesech v jednotlivých buňkách."

Výzkumníci z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR ve spolupráci s Ústavem jaderné fyziky v Řeži se starají o přípravu nanodiamantu a jeho chemickou funkcionalizaci, zatímco česká biotechnologická společnost Generi Biotech se zabývá aktivací jeho povrchu, navazováním specifických biomolekul na povrch diamantu a výslednými aplikacemi. Interakce nanodiamantových částic s rakovinnými buňkami se zkoumala v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd ČR.

Původní myšlenka celého projektu pochází z České republiky, Dinamo úzce navázalo na český projekt Biokom, řešený v rámci podpory programu AV ČR Nanotechnologie pro společnost. Projekt se zabýval vývojem uhlíkových a diamantových nanomateriálů pro využití v medicíně a zahájil vývoj nanodiamantových částic.

Výzkum podpořený Evropskou unií

Účast v tomto a podobných projektech přináší nedocenitelné výhody i malým a středním podnikům. To potvrzuje i Martin Bunček z oddělení výzkumu a vývoje společnosti Generi Biotech: "Díky projektu Dinamo a investici z fondů Evropské unie se naše společnost mohla podílet na výzkumu technologií v oblasti molekulárních diagnostik. Získali jsme tak nejen nové vědomosti a zkušenosti s novými materiály, ale i přímý přístup k výzkumným organizacím, které jsou lídry ve svém oboru."

Generi Biotech je jedním z 291 držitelů grantu z fondů EU pro výzkum a vývoj v České republice. Od roku 2007 obdržely české firmy celkem 55,06 milionu eur. V celé EU získá do konce letošního roku více než 15 tisíc malých a středních podniků finanční podporu ve výši pěti miliard eur.

Jedním z cílů rámcového programu pro výzkum bylo poskytnout 15 % zdrojů malým a středním podnikům na mezinárodní výzkumné projekty. Podle statistik z letošního října vzrostlo číslo až na 17,5 %, od 12 % čerpaných ve Finsku až po 36 % v Maďarsku a na Slovensku.

V následujícím programu EU pro výzkum s názvem Horizont 2020 bude cíl vyšší - 20 % rozpočtu dostupného na řešení společenských výzev a výzkum předních technologií. Malé podniky tak během sedmi let získají až devět miliard eur. Z této částky bude třetina poskytnuta prostřednictvím speciálního "nástroje pro malé a střední podniky", zaměřeného na financování studií proveditelnosti a demonstračních projektů s cílem generovat nápady a urychlit jejich komerční využití. Část rozpočtu EU na výzkum bude také využita k podpoře půjček pro malé a střední podniky od veřejných i soukromých věřitelů.

Michael Jennings, mluvčí evropské komisařky pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinnové, řekl: "Uvedených devět miliard je jen minimální částka. Malé a střední podniky jsou páteří evropské ekonomiky a zajišťují dvě třetiny pracovních míst. Chceme, aby z fondů Evropské unie pro výzkum a inovace těžilo co nejvíce firem, což povede ke vzniku nových produktů, služeb a pracovních míst. Detailní informace o možnostech zapojení do programu zveřejníme v prosinci, kdy zároveň začneme přijímat přihlášky projektů."

O evropském programu pro financování výzkumu a inovací

V roce 2014 spustí EU nový sedmiletý rámcový program pro podporu výzkumu a inovací s názvem Horizont 2020. Od roku 2007 investovala EU do výzkumu a inovací na 50 miliard eur s cílem podpořit hospodářskou konkurenceschopnost Evropy a posunout hranice lidského poznání. Rozpočet EU na podporu výzkumu tvoří dvanáct procent z veřejných výdajů na výzkum ve všech 28 členských státech EU. Program je zaměřen především na oblast zdraví, životního prostředí, dopravy, potravinářství a energetiky. Za účelem podpory soukromých investic do výzkumu a inovací, jež povedou k vytvoření specializovaných pracovních míst a dalšímu růstu, byla uzavřena výzkumná partnerství s firmami ve farmaceutickém, leteckém, automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Program Horizont 2020 se ještě intenzivněji zaměří na přetváření unikátních nápadů do podoby ekonomicky úspěšných produktů, procesů a služeb.

Zdroj: Technik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí