zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ZENTIVA provedla ekologicky demolici skladu s azbestovými stavebními prvky

07.01.2014
Odpady
ZENTIVA provedla ekologicky demolici skladu s azbestovými stavebními prvky

Analýzy míry nebezpečnosti azbestových materiálů v budovách se většinou podceňují, ne tak ve společnosti ZENTIVA, k. s. V listopadu byl úspěšně dokončen projekt dekontaminace materiálů obsahujících azbest v objektu nepoužívaného skladu. Původ zátěže sahal před rok 1992. V převážné míře se jednalo o azbestocementové desky na vnitřním obložení stěn a stropu skladu, dříve běžně používaný materiál. Součástí sanace bylo také odstranění prachu kontaminovaného azbestem.

Cílem sanačních prací bylo odstranit z objektu azbestové materiály a kontaminovaný prach v plné shodě s legislativními a dalšími požadavky a současně zabránit možné kontaminaci ovzduší azbestovými vlákny vně sanovaných prostor.

Přísné bezpečnostní postupy na obou stranách
SITA CZ a.s. zvítězila ve výběrovém řízení jak na projektovou část, tak pro vlastní realizaci projektu. "Spolupráce se zadavatelem byla po celou dobu velmi úzká, což je u tohoto typu náročných projektů velké plus pro obě strany. Zásadní byl důraz na dodržování bezpečnosti práce. Prolínaly se zde dva velmi důsledné systémy bezpečnostních postupů - zadavatele ZENTIVA a dodavatele SITA CZ," říká Michal Hampejs, manažer projektu.

Před zahájením sanace proběhla příprava projektové dokumentace pro stavební povolení a projednání postupu se zástupci státní správy a dotčených úřadů (ŽP, HZS, stavební úřad, KHS, inspektorát práce), zásadní bylo stanovisko krajské hygienické stanice. Po získání všech potřebných podkladů mohl začít samotný proces čištění a odstraňování azbestových materiálů.

V každém okamžiku byl zadavatel informován, v jaké fázi se projekt nachází, jaké práce zrovna probíhají a co bude následovat. ZENTIVA navíc využívala po celou dobu sanace i při zpětné montáži nestranný dozor, probíhaly pravidelné kontrolní prohlídky. Stavba byla pod neustálou kontrolou ze strany zástupců zadavatele a současně proběhly vlastní interní audity společnosti SITA CZ. Dvě kontroly provedli zástupci KHS. Vše bylo shledáno v pořádku.

Kritéria sanace přísnější než ze zákona
Pro potvrzení úspěšnosti sanace nastavila ZENTIVA mnohem přísnější kritéria, než požadují právní předpisy ČR a EU (zákonný limit je 1000 vláken/m3 vzduchu, požadavek zadavatele zněl 300 vláken/m3 vzduchu). SITA CZ přísné požadavky splnila a nadto prováděla průběžné čištění prostor od ostatních minerálních vláken, takže v závěru stavby bylo odběry vzduchu potvrzeno perfektní prostředí z hlediska výskytu veškerých minerálních vláken. Projekt v maximální možné míře potvrdil adekvátnost technologických postupů SITA CZ. Sklad byl po kolaudačním řízení 22. listopadu 2013 předán k dalšímu využití, přesně dle navrženého harmonogramu.

Kde byl také odstraněn azbest
Materiály s obsahem azbestu se zejména v 80. letech používaly při výstavbě veřejných budov - nemocnic, úřadů apod., ale také průmyslových objektů, jejichž současní majitelé zdědili budovy s těmito zátěžemi. Odborníci SITA CZ provedli již sanace například v objektech Hudební fakulty JAMU v Brně, Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze, Tesco v Liberci, v kosteleckém areálu firmy Federal Mogul, v pražských a budějovických školách.

Samotné azbestové materiály nejsou v klidovém stavu nebezpečné, hrozbou se stávají v okamžiku neodborné demontáže, řezání, lámání apod. Azbestová vlákna se pak nekontrolovatelně uvolňují do ovzduší a jsou vážnou zdravotní hrozbou.

ZDROJ: SITA CZ a.s.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí