zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik

02.01.2014
Doprava
Odpady
Zpětný odběr
Vyhláška o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 38 odst. 11 a § 38b odst. 9 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadec...

Citace: 465/2013 Sb. Částka: 179/2013 Sb.
Na straně (od-do): 7806-7811 Rozeslána dne: 31. prosince 2013
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 20. prosince 2013 Datum účinnosti od: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:Vydáno na základě: 185/2001 Sb. 185/2001 Sb.

465


VYHLÁŠKA


ze dne 20. prosince 2013


o stanovení vzoru návrhu
na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik
a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 38 odst. 11 a § 38b odst. 9 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb. a zákona č. 169/2013 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1

Povinná osoba podle § 38 odst. 3 zákona, která uvádí na trh pneumatiky nebo vozidla, jejichž součástí jsou pneumatiky, podává návrh na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2

(1) Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik za uplynulý kalendářní rok obsahuje


a) jde-li o fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firmu, adresu sídla a identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno,


b) jde-li o právnickou osobu, obchodní firmu nebo název, právní formu, adresu sídla a identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno,


c) období (kalendářní rok), za které je zpráva zpracována,


d) tabulky v rozsahu a s náležitostmi uvedenými v příloze č. 2 k této vyhlášce,


e) jméno, popřípadě jména, příjmení a kontaktní údaje osoby, která zprávu zpracovala.


(2) Povinné osoby, které se sdruží za účelem splnění povinnosti zpětného odběru pneumatik, mohou roční zprávu zaslat Ministerstvu životního prostředí společně. Roční zpráva v takovém případě obsahuje v tabulkách č. 1 a 2 podle přílohy č. 2 k této vyhlášce sumarizované údaje a dále seznam sdružených povinných osob.

§ 3


Přechodné ustanovení

Ustanovení § 2 této vyhlášky se použije poprvé na zpracování roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik za rok 2014.

§ 4


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Ministr:
Mgr. Podivínský v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 465/2013 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 465/2013 Sb.

(Přílohy nejsou v digitální podobě)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí