zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Strategie pro udržitelnou konkurenceschopnost odvětví stavebnictví a jeho podniků

09.01.2014
Ekologické stavění, bydlení
Firemní ekologie
Strategie pro udržitelnou konkurenceschopnost odvětví stavebnictví a jeho podniků

Informace o Sdělení EK o Strategii pro udržitelnou konkurenceschopnost evropského stavebnictví, cíle Strategie, úkoly a aktivity tematických skupin zřízených pro její naplnění...

Sdělení komise Evropskému parlamentu a Radě

V srpnu 2012 předložila Evropská komise ve svém Sdělení Evropskému parlamentu a Radě Strategii pro udržitelnou konkurenceschopnost odvětví stavebnictví a jeho podniků, jakožto významného evropského hospodářského odvětví. Ve svém Sdělení Komise vymezuje hlavní problémy, jimž odvětví v současnosti čelí a navrhuje kroky pro jejich řešení.

Odvětví stavebnictví vytváří téměř 10 % HDP, poskytuje 20 milionů pracovních míst, zejména v mikropodnicích a malých podnicích, je významným spotřebitelem a má také významný dopad na energetiku, změnu klimatu a životní prostředí. Konkurenceschopnost stavebních společností je proto důležitá nejen pro růst a zaměstnanost obecně, ale také pro zajištění udržitelnosti odvětví.

Na druhé straně je stavební odvětví jedním z nejvíce zasažených finanční a hospodářskou krizí (objem prací v oblasti budov a infrastruktury v období od ledna 2008 do listopadu 2011 poklesl v celé EU o 16%). Současně čelí zvýšené konkurenci ze strany mimoevropských provozovatelů i strukturálním problémům v odvětví, jako je nedostatek kvalifikovaných pracovníků, nízká přitažlivost pro mladé lidi z důvodu pracovních podmínek, omezená schopnost inovace a fenomén neohlášené práce.

EK proto považuje za významné posílení stavebnictví v oblastech, jako je renovace budov a údržba infrastruktury, posílení poptávky a investic pro inteligentní a udržitelný růst, zvýšení energetické účinnosti novostaveb i stávajících budov, odolnost proti změnám klimatu nebo konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství.

Evropská strategie, která je určena k doplnění strategií rozvíjených podniky v odvětví stavebnictví za účelem zlepšení jejich konkurenceschopnosti a řešení společenských úkolů, se zaměřuje na pět hlavních cílů:

  1. Podpora příznivých investičních podmínek;
  2. Zlepšení základny lidského kapitálu;
  3. Zlepšení účinnosti zdrojů, environmentálního profilu a podnikatelských příležitostí;
  4. Posílení vnitřního trhu;
  5. Posílení konkurenčního postavení stavebních podniků EU ve světě.

Pro koordinaci činností a monitorování plnění Strategie byly ustaveny:

  • Třístranné strategické fórum (Komise, členské státy a zástupci odvětví), které se vyjadřuje k iniciativám EU, jež mají dopad na stavebnictví, poskytuje doporučení týkající se veškerých potřebných úprav Strategie nebo nových iniciativ, koordinuje, monitoruje a posuzuje dopady akčního plánu uvedeného ve sdělení Komise "Stavebnictví 2020" a koordinuje práci tematických skupin.
  • Tematické skupiny (tasking group, TG) sestávající ze zástupců členských států a odvětví, které mají zájem na některé z priorit Strategie. Tyto skupiny mají udržovat kontakt s již existujícími evropskými sítěmi a projekty v rámci svého zaměření:

TG1 Podpora investic do renovací a inovace - podpora investic, zjednodušení podmínek pro financování renovací budov a staveb infrastruktury, urychlení zavádění inovačních řešení a poznatků vědy a výzkumu.

TG2 Dovednosti a kvalifikace - podpora vzdělávání a odbornosti profesí podle potřeb stavebního sektoru, implementace a rozšíření plánu "BUILD UP Skills".

TG3 Udržitelné využívání přírodních zdrojů - zaměření na životní cyklus budov, hodnocení stavebních výrobků s ohledem na udržitelné využívání přírodních zdrojů.

TG4 Vnitřní trh, výrobky a služby - snížení administrativy, legislativní zátěže, nedostatků a překrývání v evropské i národní legislativě.

TG5 Mezinárodní konkurenceschopnost - nalezení vhodných společných aktivit a projektů k posílení evropské konkurenceschopnosti, podpora využití Eurokódů.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí