zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Věk udržitelného rozvoje

12.01.2014
Obecné
Věk udržitelného rozvoje

Naše generace může skoncovat s odvěkou metlou krajní chudoby. Stejně tak lidská činnost může zničit planetární systém, na němž závisí život...

John F. Kennedy před půlstoletím poznamenal, že "člověk má ve svých smrtelných rukou moc odstranit všechny formy lidské bídy i všechny formy lidského života". Jeho slova k nám dnes promlouvají s obzvláštní naléhavostí. V současnosti nám nezbývá nic jiného než vstoupit do věku udržitelného rozvoje. To je jak způsob chápání světa, tak způsob, jak přispět k jeho záchraně. Praktici udržitelného rozvoje coby metody výkladu světa studují interakce mezi ekonomikou, životním prostředím, politikou a kulturou, a jejich vliv na prosperitu, sociální inkluzi a environmentální udržitelnost. Studenti udržitelného rozvoje se proto musejí dozvědět o široké škále předmětů, mimo jiné o hospodářském rozvoji, vzdělávání, zdravotnictví, změně klimatu, energetice, biodiverzitě a urbanizaci.

Jako metoda, jak přispět k záchraně světa, pobízí udržitelný rozvoj k holistickému přístupu vůči lidskému blahobytu zahrnujícímu ekonomický pokrok, pevné sociální vazby a environmentální udržitelnost. Naléhavost těchto výzev sílí, neboť rozsáhlá a rychle rostoucí světová ekonomika způsobuje masivní destrukci životního prostředí a nové technologie vyžadují nové dovednosti. Mladí lidé bez vhodné průpravy a dovedností pravděpodobně najdou jen nemnoho příležitostí k získání slušného zaměstnání a příjmu.

Očekávám, že udržitelný rozvoj se v nadcházejících letech stane organizačním principem naší politiky, ekonomiky, a dokonce etiky. Ostatně vlády světa se dohodly, že z něj učiní ústřední bod světové rozvojové agendy po roce 2015. Zanedlouho přijmou Cíle udržitelného rozvoje (CUR), které pomohou navést svět na bezpečnější a spravedlivější trajektorii ve dvacátém prvním století. Právě tak, jak se Rozvojové cíle tisíciletí (RCT), přijaté v roce 2000, ukázaly jako nesmírně účinné v boji proti chudobě a nemocem, jsou CUR (jež RCT za dva roky nahradí) příslibem řešení globálních potíží, na něž narážíme v oblastech, jako jsou třeba energetika, potravinářství, klima a pracovní místa.

Jsem také přesvědčen, že globální bezplatná on-line výuka udržitelného rozvoje může pomoci uspíšit globální řešení. Globální kurzy přes internet jsou součástí probíhající světové informační revoluce, která dnes zásadně proměňuje vyšší vzdělávání, zejména otevíráním nových možností pro lidi z celého světa. To vím z osobní zkušenosti. Během větší části mé kariéry vysokoškolského učitele se základní vzdělávací postupy mnoho nezměnily. Stál jsem před třídou a 57 minut přednášel. Ano, tabule ustoupila zpětnému projektoru a pak PowerPointu, ale jinak se základní "technika" výuky změnila málo.

S novými informačními technologiemi se však vysokoškolské vzdělávání (a samozřejmě také vzdělávání na ostatních stupních) znenadání mění. Kurzy teď mohou zahrnovat mnohem více informací - data, videa, a dokonce živé diskuse s experty z půlky světa. Čím dál více lidí z celé planety má přístup ke kvalitním bezplatným vzdělávacím materiálům, jež byly dříve dostupné jen hrstce šťastných. To je dnes obzvláště důležité, neboť výzvy udržitelného rozvoje budou vyžadovat informované a vzdělané občany všude na světě.

Podle aktuálních dat už vysokoškolské kurzy přes internet využívají studenti ve více než 190 zemích, což jim umožňuje sledovat přednášky, účastnit se kvizů a spolupracovat s kolegy a profesory. On-line vzdělávání mění výuku i ve školních třídách. Namísto aby mě studenti na Kolumbijské univerzitě sledovali, jak 57 minut přednáším, zhlédnou on-line přednášky předem a při hodině pak máme prostor pro mnohem bohatší a hlubší diskusi.

Jsem přesvědčen, že v nadcházejících letech budeme muset všichni jít v čele udržitelného rozvoje, ve svých domácnostech, komunitách a zemích. Miliony mladých lidí se budou muset brzy podílet na řešení problémů souvisejících se změnou klimatu, vodou, energií, dopravou a vzděláváním. Tisíce měst a dvě stovky zemí po celém světě budou muset povolat všechny zainteresované aktéry - vlády, komunity, odborníky, podniky, nevládní organizace -, aby splnili svou úlohu. A k šíření potřebných informací bude klíčové zřizovat právě možnosti on-line vzdělávání.

AUTOR: Jeffrey D. Sachs
profesor na Kolumbijské univerzitě v New Yorku

Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí