zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Mobilní drtiče a třídiče a ekologie na stavbě

06.02.2014
Odpady
Ekologické stavění, bydlení
Mobilní drtiče a třídiče a ekologie na stavbě

Požadavky neustále se měnících míst těžby a zpracování a zájem o rychlé vyřizování zakázek na operativní zpracování nebo recyklaci, vyvolaly neobvyklý rozvoj mobilních zařízení všech velikostí a rozsahů možného použití.

Vyrábějí se v různém rozsahu funkce, od jednoduchých, které zpracovávají těžené hrubé kamenivo až po linky na promyšlenou recyklaci. Ve prospěch mobilních zařízení hovoří i všeobecně nižší náklady ve srovnání se stabilními provozovnami.

Mezi poslední novinky v tomto segmentu patří například nový čelisťový drtič Sandvik, sdružený drtič a třídič Gipo a dále modulárně řešená soustava komponentů a celých strojů ve výjimečně kompaktním provedení SBM. Kromě kompaktních rozměrů dbají výrobci hlavně na operativní možnosti nasazení a přehlednou a přátelsky zaměřenou obsluhu. Řada zařízení je konstruována na co nejšetrnější provoz z hlediska ochrany prostředí. Stroje většinou umožňují zpracování stavebního odpadu, drcení betonu, zpracování asfaltu, drcení a třídění přírodního kamene, rozsáhlý výběr zařízení pro zpracování písku, štěrku a plniva do cementu.

SANDVIK QJ331

Čelisťový drtič Sandvik QJ331 představuje poslední výsledky vývoje technologie, kterou firma Sandvik uplatňuje u strojů řady Q. Robustní konstrukce, systém řízení výkonu a unikátní provedení čelisťového ústrojí činí ze soudobého modelu účinný nástroj k primárnímu drcení a třídění, ale také pro recyklaci. Kompaktní rozměry, vylepšená pohyblivost a vysoký drticí výkon spolu s rozměrným plnicím otvorem podporuje produktivitu v kterémkoliv druhu nasazení.

Soudobý model se vyznačuje řadou zdokonalení. Především se dosáhlo vylepšené retence čelisti drtiče. Hydraulický systém řízení chodu Danfoss zajišťuje operativní účinnost, všechny ovladače jsou přístupné ze základního postavení stroje pro řízení i údržbu. Komplexní systém PLC s barevnou obrazovkou Danfoss poskytuje okamžitý přehled o všech výkonech, polohách a ostatních provozních parametrech.

Zlepšená kontrola mechanismu a jeho pohonu podávání zpracovávaného materiálu zaručuje kontinuální a nepřerušený průběh drcení. Snímač úrovně kontrolující čelisti udržuje rovnovážný stav podávání a pomáhá i k udržování maximálního výkonu. Hydraulické zvedání a snižování hlavního dopravníku udržuje zvýšenou odlehlost pro vyprazdňování materiálu při recyklaci.

Systém ocelových potrubí je uspořádán tak, aby docházelo k co nejúčinnějšímu rozptylu tepla a dosáhlo se tak bezúdržbového provozu v co nejširším měřítku. K hlavnímu dopravníku je přiřazeno kolo snímání otáček pro zastavení podávání, čímž se brání případnému poklesu těžce zatíženého dopravníku.

Drtič je nyní vybaven hydraulicky ovládaným chladičem' čímž se umožňuje provoz i ve zvláště nepříznivém okolním prostředí, i při okolní teplotě nad 50 °C, aniž je třeba jakékoliv výměny náplní oleje.

Hydraulicky poháněný chladicí ventilátor s kontrolou otáček přináší zvýšenou provozní pružnost. Navíc je vybaven reverzní funkcí k periodickému odfuku prachu usazeného na chladiči. Technologie pokrokového řešení a možnosti volby náležité trvanlivosti čelistí Sandvik dovoluje nejrůznější aplikace. Nejnovější pokrok ve spotřebě paliva s omezením škodlivých emisí až o 45 % vedla k dalším úsporám a k omezení úrovně emisí dioxidu.

UNIVERZÁLNÍ GIPO

Novinku B4 Giga vyrábí švýcarská firma GIPO AG/Emil Gisler AG. Zařízení se vyznačuje značnou pružností, neboť základní třídič lze vybavit sítovým předtřídičem, třípolohovým sítovým dotřídičem a magnetickým separátorem, přičemž se dá přepravovat a provozovat bez sítového třídiče. Stroj se s výhodou nasazuje jako druhý a třetí stupeň drcení.

Stroj sestává ze základního rámu s pásovým podvozkem. Nakládací zařízení obsahuje násypku a podávací pás. Stěny násypky jsou vyrobeny z otěruvzdorného plechu. Podávací pás zabezpečuje stejnoměrnou dodávku zpracovávaného materiálu do drtiče. Pro polohu při dopravě je celá vstupní jednotka hydraulicky posuvná. Jelikož se i po přípravě vsázky mohou ve znečištěném materiálu vyskytnout kovové díly, např. šrouby apod., je vedle standardně montovaného detektoru kovů připraven prostor pro magnetický separátor.

Pohonnou jednotkou je vznětový motor Caterpillar CAT C15 ACERT, koncipovaný podle požadavků aktuálních předpisů pro ochranu prostředí a patřičně dimenzovaný. Při osvědčeném plně hydraulickém pohonném ústrojí a plynule regulovaných otáčkách se může využít přímý vliv na charakter zpracovávaného materiálu. Pro šetrný přístup k životnímu prostředí se všechny agregáty Gipo již řadu let vybavují moderními odlučovači částic a biologickými druhy oleje, které odpovídají současnému stavu vývoje i budoucím požadavkům.

Drtič použitý na stroji Gipocone se již osvědčil i za nejtvrdších podmínek. Drcený materiál se odvádí velkoplošným třípolohovým sítovým třídičem. Jednoduché připojení a odpojení sítového třídiče k drtiči obstarává hydraulický válec bez jakéhokoliv dalšího zvedacího zařízení. Připojení a odpojení sítového třídiče proběhne v době kratší deseti minut a díky dobré přístupnosti je možná rychlá a snadná úprava polohy sítového třídiče. Pro odvod materiálu hrubšího zrnění se dá dopravník upevněný na stabilní otočné konzole hydraulicky pootáčet. Tak se materiál může odvádět stranově nebo se převádět zpět do plnicí násypky. Díky velice kompaktní konstrukci zapadá tento dopravník do obrysu stroje a nemusí se pro dopravu z provozní polohy přemisťovat.

Pro provoz drcení nepotřebuje drticí a třídicí jednotka žádné podepření. Zařízení je tedy schopno provozu i přemisťování bez omezení. Pro oddělenou dopravu se dá sítový třídič pomocí zdvihadla překládat a dopravovat na háku a nepotřebuje žádné další zdvihací zařízení. Při stabilní násypce s pevnými stěnami je zapotřebí pouze velmi krátké manipulace k náležitému polohování zařízení. Stačí k tomu obvykle dvě minuty a provoz zpracování se může spustit.

Kde bylo dříve třeba zpracovávat jeden nebo větší počet konečných produktů na dvou strojích, sdružují se nyní operace drcení a třídění na jednom zařízení Gipo. Přináší to řadu úspor a při současném drcení a třídění lze vyrábět více konečných produktů. Zařízení je vybaveno na zpracování nejrůznějších druhů a zrnění písku, kameniva a drtě pro účely betonáže i k přípravě materiálu pro železniční štěrková lože. Stroj byl vystaven na Bauma 2013 a ihned po ukončení veletrhu byl odeslán na připravenou sérii nasazení s monitorováním jako rozsáhlý ověřovací, vesměs úspěšný provoz.

MOBILNÍ SBM

Světově rozšířený koncern SBM dodává zařízení pro drcení a třídění přírodního kamene, zpracování a třídění písku a štěrku, a také recyklaci odpadů všeho druhu. Mobilní zařízení SBM jsou efektivní a výkonná, nabízejí se různé rozměry a výkony. Stroje jsou přitom dobře přizpůsobeny požadavkům dopravy a výjimky vyžadující povolení se vyskytují pouze výjimečně.

Typové řady jsou důsledně konstruovány stavebnicově a jsou ve všech ohledech kompatibilní. Dodávají se ve výběru rozměrů a tonáže. Jsou adaptabilní s běžnými přepravními prostředky, takže výjimky při dopravě jsou jen výjimečné. Mobilní jednotky opatřené vlastními koly s pneumatikami vyhovují většině silničních předpisů. Jejich uspořádání je praktické a zaměřené na pohodlí a přehled uživatele. Instalace, příprava k provozu a změna z přepravního stavu na provozní nevyžaduje téměř žádný čas. Mezi zvláštní funkce patří kamenivo pro železniční svršek a také mobilní třídič vybavený pro separaci neželezných kovů.

Modulární koncepce dovoluje sestavu in line podle požadavku zákazníka a respektuje speciální požadavky. Umožňuje také velmi rychlé dodací lhůty. Každá konfigurace zaručuje nejvyšší stupeň jakosti.

Základní rám se dodává s povrchovou úpravou galvanizováním. Rámy jsou konstruovány tak, aby pevnost a tuhost zaručovala stabilní funkci montovaných stavebních skupin. Hmotnost je optimalizována metodou konečných prvků.

Volba dieselelektrických pohonů zaručuje mimořádně nízkou spotřebu při vysoké účinnosti. Souprava motor-generátor je mimořádně účinně odhlučněna. Všechny poháněné prvky strojů jsou přímo poháněny převodovými elektromotory. Nebezpečí úniku oleje je spolehlivě potlačeno. Náklady na ošetřování a opravy vycházejí velmi nízké, všechna místa údržby jsou dobře přístupná i za plného provozu. Hnací jednotka je použita výlučně pro generaci elektřiny, u vznětového motoru není žádný sekundární hydraulický výstup.

Do modulární koncepce je zařazena podávací jednotka, drtič, vyprazdňování zpracovaného materiálu a mechanismy celého procesu třídění. Na přání se nabízí zvláštní vybavení pro potlačení hluku, skrápěcí zařízení a zařízení pro odprašování, k jejichž připojení jsou všechna kritická místa předem připravena. Dodává se také v mobilním provedení.

Mobilní drtič typu Remax 1318/11 E/d-SI se vyznačuje maximální mobilitou a provozní pružností. Ideální rozměry pro dopravu, pružný hydraulicky poháněný pásový podvozek, schopný pohybu i v obtížném terénu dosahuje rychlosti 12 m/min. a stoupavosti 27 %. Může být přizpůsoben specifickým požadavkům odběratele.

K řízení a ovládání provozu je k dispozici monitor s textovým displejem, který podává přehled okamžitých provozních parametrů a sleduje ekonomiku procesu s trvalým monitorováním. Podává přehled o výskytu poruch a obsahuje výstražná hlášení. Systém je schopen rozsáhlého přizpůsobení charakteru zpracovávaného materiálu a finálního výrobku jednoduchým nastavením příslušných parametrů zařízení. K dispozici je optimalizace otáček rotoru pomocí měniče frekvence, čímž se zvyšuje výkon a snižuje opotřebení. Vysoká jakost podporuje analýza sítového třídění.


Ing. Vlastimil Šorm

Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
22
1. 2021
22.1.2021 - Seminář, školení
Pardubice
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí