Zpráva z 1. jednání Rady hl. m. Prahy 7. ledna 2014

"Nejvíce zasažená místa jsme zahrnuli do režimu pravidelného každodenního úklidu, který bude zahájen 1. února 2014. Komunikace a veřejné plochy budou ošetřeny tlakových splacherm roztoku vody a chloraminu. V zimním období (1. 11. - 31. 3.) se bude splach provádět pouze za příznivých klimatických podmínek, při teplotách vozovky a vzduchu nad +3 oC," uvedl náměstek primátora Jiří Nouza a zdůraznil, že se jedná o komunikace a veřejné plochy, které jsou ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy.

Každodenní úklid bude probíhat v těchto lokalitách:

 • Výstup u metra Národní ve Spálené ulici
 • Ulice Purkyňova (slepý úsek)
 • Podchod pod ulicí Wilsonovou ke Státní opeře
 • Ulice Martinská - chodník u kostela sv. Martina
 • Ulice Kamzíková
 • Prostor Jungmannova náměstí
 • Týnská ulička - chodník kolem Týnského chrámu
 • Celetná ulice u soudní budovy
 • Ulice V Celnici - průchod z Hybernské ulice na náměstí Republiky
 • Křižovatka Havlíčkova ulice - ulice na Florenci - záliv u objektu Masarykova nádraží
 • Petrská ulice - u kostela sv. Petra
 • Staroměstské náměstí - u kostela sv. Mikuláše
 • Platnéřská ulice - chodník u Klementina

Na území Pražské památkové rezervace bude možné zajistit jednorázově úklid i mimo pravidelný program. Požadavek na operativní zásah bude možné zaslat na e-mailovou adresu od1110@tsk-praha.cz. V případě, že znečištěné místo spravuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy, bude úklid zrealizován nejpozději následující pracovní den po ohlášení.

Toto opatření řeší úklid nejvíce postižených míst, hlavní město hledá způsob, jak zabránit nešvaru využívání veřejného prostoru místo toalet, a připravuje studii vhodnosti umístění nových veřejných záchodků