zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Na jihu Moravy nejlépe třídí třeba v Perné na jihu Čech například v Milevsku

23.01.2014
Odpady
Recyklace
Na jihu Moravy nejlépe třídí třeba v Perné na jihu Čech například v Milevsku

Hospodárné nakládání s odpady a motivace k jejich třídění jsou dalšími atributy, jimiž se vyznačují moderní městské a obecní úřady. Jak jsou na tom vybraní loňští vítězové krajských klání obcí, které třídí se společností EKO-KOM?

ANKETA

1) Jak dlouho je obec do systému třídění zapojena?

2) Kolik sběrných nádob (kontejnerů) má na svém území?

3) Jsou nádoby na separovaný odpad umístěny i např. na obecním/městském úřadě, ve školách apod.?

4) Jak obec motivuje své občany, aby třídili?

5) Jiné informace k tématu.


Markéta Presová, odbor majetku, Kyjov (asi 11 485 obyv., okr. Hodonín)

1. Zapojení lze datovat od roku 1996.

2. Na území Kyjova je 278 nádob na separovaný sběr (z toho 84 na papír, 93 na plast, 51 na sklo bílé a 50 na barevné).

3. Nádoby jsou rozmístěny např. podle docházkové vzdálenosti, plnění, v blízkosti škol, úřadů apod. Ve školách jsou umístěny také menší nádoby - odpadkové separační koše (v rámci výchovy).

4. Město k třídění motivuje snížením poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Motivace v součinnosti se svozovou společností zahrnuje např. akci Den země, letáky, soutěže škol ve sběru papíru s cenami. Osvěta probíhá ve spolupráci se sdružením Slovácko v pohybu (přednášky pro školy, exkurze škol na sběrném dvoře, dotřiďovaní lince či skládce).

5. Od dubna 2013 je v Kyjově zaveden systém odděleného sběru a svozu biologicky rozložitelných komunálních odpadů.


Bc. Zdeněk Herout, starosta, Milevsko (asi 8725 obyv., okr. Písek)

1. Město provozuje vlastní skládku odpadu a je v našem zájmu odpady třídit a skládku co nejméně plnit. Do aktivního systému třídění jsme zapojeni od roku 2002.

2. Po městě je rozmístěno na 200 kontejnerů (sklo bílé, sklo barevné, papír, PET, směsné plasty a tetrapack, elektro a textil).

3., 4. Městské organizace se zapojují do třídění a mají své nádoby v budovách. Už třetím rokem pořádají Služby Města Milevska soutěž ve sběru PET lahví a loni poprvé i papíru. Děti nosí tříděný odpad do škol a tím jsou motivovány již od mladého věku. Za vysbírané suroviny dostávají školy smluvní odměnu.

5. Město provozuje také dva sběrné dvory. Připravujeme motivační >>pytlový<< sběr tříděného odpadu. Budeme žádat o dotaci na městskou kompostárnu, což pro systém odpadového hospodářství přinese zkvalitnění. Zodpovědné třídění odpadu obyvateli má příznivý vliv na vývoj ceny poplatku za likvidaci a svoz komunálního odpadu.


Ing. Ludvík Michlovský, starosta, Perná (asi 755 obyv., okr. Břeclav)

1. Do systému třídění jsme zapojeni 10 let.

2. Sběrných nádob na separovaný odpad je na území obce rozmístěno asi 44.

3. Ne.

4. Občany se snažíme motivovat prostřednictvím osvěty.

5. V loňském roce byl v obci otevřen nový sběrný dvůr.


Ing. Svatava Novotná, MěÚ, Planá nad Lužnicí (asi 3230 obyv., okr. Tábor)

1. Město je do systému třídění odpadů zapojeno od roku 2000.

2. Máme rozmístěno 106 kontejnerů na 30 stanovištích (na papír, plasty, sklo a nápojové kartony).

3. Kontejnery jsou umístěné po městě, ve sběrném dvoře, menší nádoby jsou na MěÚ (na papír, plasty, baterie, drobné elektro, úsporné žárovky), v ZŠ (na papír, plasty a baterie) a MŠ má kontejnery na tříděný odpad před budovou.

4. Ve městě vychází měsíčník Plánské ozvěny, kde jsou publikovány články s tematikou odpadů (termíny splatnosti poplatku za odpad, stanoviště na tříděný odpad, o sběrném dvoře, o černých skládkách, o kontejnerech na bioodpad...). Motivací jsou i články o tom, co stojí město ukládání komunálního odpadu na skládku v Želči, ukládání bioodpadu na skládce v Klenovicích či likvidace černých skládek a naopak, co za vytříděný odpad od firmy EKO-KOM dostane. Občané mají k dispozici web města, kde je sekce Nakládání s odpady.

5. Ve městě je umístěn kontejner na drobné elektrozařízení včetně baterií, nově jsme rozmístili tři kontejnery na oděvy. Ve sběrném dvoře mohou občané dále ukládat veškeré elektrozařízení, baterie, zářivky, barvy, oleje, kovy, pneumatiky, bioodpad, v menším množství stavební odpad a tzv. tvrdé plasty (např. přepravky, plastové hračky, zahradní nábytek).

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí