zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na konferenci REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY - S ČLOVĚKEM RUKU V RUCE?

23.01.2014
Příroda
Ekologická dovolená, cestování
Chráněná území
Les
Pozvánka na konferenci REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY - S ČLOVĚKEM RUKU V RUCE?

Včetně exkurze do spodního patra Sloupsko-šošůvských jeskyní...

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,
jménem Ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně si Vás dovolujeme pozvat na 5. ročník konference s odbornou exkurzí

"REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY - S ČLOVĚKEM RUKU V RUCE?"

pořádanou pod záštitou prof. Dr. Ing. Petra Horáčka,
děkana Lesnické a dřevařské fakulty
Mendelovy univerzity v Brně,

ve spolupráci
s Českou bioklimatologickou společností, Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny, AOPK ČR - Správou CHKO Moravský kras, Správou jeskyní ČR a
Českou společností krajinných inženýrů
za finanční podpory společnosti FS Bohemia, s.r.o.

Konference se uskuteční 5. - 6. května 2014
ve Společenském a vzdělávacím centru zámku ve Křtinách.

Tematické okruhy konference:

  • Environmentální vzdělávání
  • Rekreační a turistické využívání území a vliv hodnocení dopadů na životní prostředí (EIA, SEA, biologické hodnocení)
  • Využívání přírodních fenoménů k podpoře regionálního rozvoje, možnosti čerpání dotací
  • Složky rekreačního a turistického potenciálu území - krajinný ráz, geologické útvary, dřevinná vegetace, vodní prvky v krajině a další
  • Poškozování částí přírody rekreačním využíváním - příklady řešení, zkušenosti, dobrá praxe
  • Přírodě šetrné způsoby cestovního ruchu a rekreace
  • Rekreační a turistické využívání dopravní sítě
  • Prezentace a zpřístupnění území osobám s pohybovým či tělesným omezením
  • Moderní metody výzkumu, vzdělávání, interpretace v oblasti přírodního dědictví a cestovního ruchu a rekreace
  • ...


Vědecký výbor konference:
předsedkyně:
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně

členové:
prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně
Ing. Hedvika Psotová - Arvita P, spol. s r.o.
RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc. - Česká bioklimatologická společnost
Ismo Sarajärvi, MS.c. - University of Applied Sciences, Rovaniemi
RNDr. Leoš Štefka - AOPK ČR - Správa CHKO Moravský kras
Ing. Hana Uhmannová, CSc. - Vysoké učení technické v Brně
prof. Dipl. Ing. Ivan Vološčuk, DrSc - Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
doc. Ing. Martina Zeleňáková, Ph.D. - Technická univerzita v Košiciach

Organizační výbor konference:
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně
Sylva Dvořáková - Mendelova univerzita v Brně
Ing. Alžběta Kalábová - Mendelova univerzita v Brně
Ing. Hana Kubíčková - Mendelova univerzita v Brně
Dana Pernicová - Mendelova univerzita v Brně
Jaroslava Vavrouchová - Mendelova univerzita v Brně

Orientační časový plán

Neděle 4.5.2014
18:00 - 22:00 prezence účastníků a odborná předkonferenční rozprava

Pondělí 5.5.2014
09:00 - 10:00 prezence účastníků
10:00 - 10:20 slavnostní zahájení, úvodní slovo
10:20 - 12:00 1. blok přednášek
12:00 - 13:00 oběd
13:00 - 15:00 2. blok přednášek
15:00 - 18:30 exkurze
A - arboretum Křtiny
B - spodní patra Sloupsko-šošůvských jeskyní
19:00 - cca 24:00 neformální společenský večer s rautem

Úterý 6.5.2014
08:30 - 10:00 3. blok přednášek
10:00 - 10:20 přestávka na kávu
10:20 - 12:00 4. blok přednášek
12:30 - 13:30 oběd
14:00 - cca 16:30 exkurze - Venkovský cestovní ruch a místní produkty - návštěva pštrosí farmy v Doubravici nad Svitavou
s ochutnávkou místních produktů

V rámci konference se dne 5. 5. 2014 od 15:30 do 18:30 v konferenčním sále uskuteční pracovní setkání řešitelů projektu " Sustainable rainwater management in the V4 countries", Strategic Grant No. 31210009 financovaného z Mezinárodního Višegradského Fondu.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte napsat na e-mail: raop@atlas.cz

Těšíme se na Vaši účast
Organizační a vědecký výbor konference

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí