zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Máte již zapsané nebezpečné směsi a detergenty do systému CHES?

25.02.2014
Firemní ekologie
Chemické látky
Máte již zapsané nebezpečné směsi a detergenty do systému CHES?

Zákonný termín pro splnění této povinnosti se kvapem blíží!

Dne 6. března 2013 vstoupila v platnost vyhláška č. 61/2013 Sb., o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech za účelem poskytování informací při ohrožení života a zdraví. Díky tomuto systému je umožněn přístup ke všem poskytnutým údajům pracovníkům toxikologického informačního střediska za účelem ochrany zdraví, a pak pověřeným pracovníkům Ministerstva zdravotnictví za účelem správy dat. Tato vyhláška stanovuje rozsah informací poskytovaných v elektronické podobě Ministerstvu zdravotnictví o chemických směsích, které mají nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví (dále jen "nebezpečné směsi") a detergentech.

Povinnost poskytovat tyto informace mají:

  • - dovozci a následní uživatelé, kteří uvádějí nebezpečné směsi na trh EU a na území ČR
  • - dodavatelé, kteří uvádějí nebezpečné směsi na území ČR
  • - výrobci detergentů, kteří je uvádějí na trh EU na území ČR
  • - distributoři detergentů, kteří je uvádějí na území ČR


Rozsah
poskytovaných informací je definován v příloze č. 1 vyhlášky, pokud jde o nebezpečné směsi a v příloze č. 2 vyhlášky, pokud jde o detergenty.

Lhůta pro splnění této informační povinnosti je nejdéle do 1.3.2014.

Informace se poskytují elektronicky prostřednictvím informačního systému Chemické směsi - CHES, který je dostupný on-line na http://ozn.mzcr.cz. Vstup do systému je umožněn pouze registrovaným uživatelům se sídlem na území EU. Menší objem dat lze vkládat přímo, větší objem dat lze vkládat prostřednictvím souboru XML. K oznámení je možné přikládat i přílohy v libovolném formátu, jako je například bezpečností list, datový list k detergentům, štítek, návod k použití, apod.

Ing. Martina Stoszková,
GRACILIS s.r.o.
www.gracilis.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí