zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

LVII. výzva OPŽP - alternativní doprava

28.01.2014
Doprava
Ovzduší
Ekologická auta
Urbánní ekologie
LVII. výzva OPŽP - alternativní doprava

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky další výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v Prioritní ose 2 - Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí.

Výzva je určena pro projekty zaměřené na podoblast podpory 2.1.5 - Snížení imisní zátěže omezením emisí z veřejné dopravy tzv. alternativní doprava.
Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 2 jsou přijímány od 29. ledna do 31. března 2014.

V rámci podoblasti podpory je možné podporovat projekty zaměřené na:

  • nákup autobusů městské hromadné dopravy s pohonem na CNG
  • výstavbu plnících stanic CNG

Projekty lze kombinovat.

Tato výzva je určena pouze pro projekty, které budou realizovány na území Moravskoslezského kraje, Ústeckého kraje a Aglomerace Brno, kdy Aglomerace Brno je definována Přílohou č. 3 - Seznam zón a aglomerací zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Žádosti o podporu musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP č. 12/201 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR - kapitoly 315 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému BENE-FILL od 6 hodin prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí. Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP www.opzp.cz v sekci Dokumenty ke stažení.

Žadatel je oprávněn zahájit výběrové řízení na realizaci projektu před akceptací žádosti, a to bez souhlasu Řídicího orgánu OPŽP.

V textu výzvy jsou uvedeny informace k povinným přílohám žádosti dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

Informace k veřejné podpoře:
Veškerá navrhovaná opatření podléhají pravidlům o veřejné podpoře, neboť jsou kumulativně splněny všechny čtyři znaky veřejné podpory. Pro podporu navrhovaných opatření může být využita podpora ve formě kompenzační platby za výkon služby v obecném hospodářském zájmu (SGEI) a podpora de minimis.

Důležité upozornění k příjmu a hodnocení žádostí:
Podoblast podpory 2.1.5 je nově zařazenou podoblastí do OPŽP, která je intenzivně diskutována se zástupci Evropské komise. Na národní úrovni je již připravena a schválena veškerá administrativa, včetně schválení Implementačního dokumentu OPŽP na úrovni Monitorovacího výboru OPŽP. V této chvíli je v přípravě změna Programového dokumentu OPŽP, kterou musí schválit Evropská komise.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti musíme žadatele upozornit na fakt, že žádosti budou přijaty, ale samotné zahájení hodnocení žádostí (Specifická kontrola přijatelnosti - akceptace) bude ze strany Fondu zahájeno až po schválení změny Programového dokumentu OPŽP Evropskou komisí.

Dokumenty k LVII. výzvě

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí