zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jediný český Joint venture v Albánii mají brněnští geologové

04.02.2014
Obecné
Geologie
Jediný český Joint venture v Albánii mají brněnští geologové

Potenciální možnosti pro české dodavatele nabízí v Albánii především sektor energetiky (stroje a zařízení na výrobu elektrické energie, přenosové sítě tepla a elektrické energie), hydroenergetika včetně malých vodních elektráren, stroje a zařízení pro chemický a petrochemický průmysl včetně rafinérií ropy, dopravní infrastruktura a stavebnictví (výstavba mostů kovových i betonových, silnic a železničních tratí, dodávky a výstavba zavlažovacích systémů, úpraven a čističek odpadních vod, zařízení pro zpracování hlíny a kamene (včetně zařízení pro cementárny), silniční a stavební stroje (včetně vibračních a pneumatických silničních válců, zařízení na výrobu a dopravu betonových směsí), v oblasti dopravy se pak jedná o dopravní prostředky (osobní, nákladní vozy, železniční lokomotivy).

Nemalé možnosti představuje zapojení českých podnikatelských kruhů do rozvoje turistického průmyslu Albánie a do stavebnictví, které je v posledních letech vedle služeb nejdynamičtěji se rozvíjejícím průmyslovým odvětvím Albánie.

 1. Stroje a zařízení na výrobu elektrické energie a tepla včetně kogeneračních centrál
 2. Přenosové sítě tepla a elektrické energie
 3. Hydroenergetika včetně malých vodních elektráren
 4. Výstavba dálkových ropovodů a plynovodů
 5. Výstavba železničních tratí, mostů (betonových i ocelových), silnic
 6. Projekční práce ve stavebnictví
 7. Obráběcí stroje všech druhů (universální, obráběcí centra)
 8. Dřevoobráběcí stroje a další stroje na výrobu nábytku (včetně zařízení na ohýbání dřeva)
 9. Drobné nářadí a nástroje
 10. Hutní materiály od betonářské po nástrojovou a speciální ocel
 11. Stroje a zařízení pro povrchovou i hlubinnou těžbu (včetně pásových dopravníků)
 12. Zařízení pro zpracování hlíny a kamene (včetně zařízení pro cementárny, cihelny, keramické a sklářské provozy, m.j. sklářské pece)
 13. Silniční a stavební stroje (včetně vibračních a pneumatických silničních válců, zařízení na výrobu a dopravu betonových směsí)
 14. Motorová vozidla
 15. Dopravní signalizace, dopravní značky a vypouklá zrcadla na křižovatkách
 16. Vypracování studií dopravních systémů
 17. Osvětlovací zařízení pro ulice a letiště
 18. Stroje a zařízení pro letní údržbu vozovek, ulic a jejich okolí
 19. Rekonstrukce a výstavba nových železničních tratí (oprava dopravního svršku a dopravního spodku), rekonstrukce železničních přejezdů
 20. Zemědělské stroje a technika
 21. Stroje pro potravinářský průmysl (včetně zařízení cukrovarů, pekáren, uzenářských provozů a miniaturních i velkokapacitních pivovarů, zařízení velkokapacitních kuchyní, vybavení drůbežářských závodů)
 22. Stroje a zařízení pro chemický, petrochemický a gumárenský průmysl včetně rafinérií ropy, pneumatikářských lisů apod.
 23. Stroje pro textilní, kožedělný a obuvnický průmysl
 24. Malé ruční zbraně pro policii, dále šití uniforem a obuv pro policii
 25. Vzduchotechnická zařízení (klimatizace do výrobních prostor)
 26. Manipulační technika
 27. Lisy na vstřikování plastů
 28. Elektronika, elektrotechnika (včetně různých typů měřicí a kontrolní techniky)
 29. Výrobky chemického průmyslu
 30. Nábytek a kování k nábytku
 31. Vybavení hotelů a restaurací
 32. Čističky odpadních vod, spalovny
 33. Zdravotní technika
 34. Farmaceutické výrobky

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Tirana má informaci o existenci pouze jednoho společného podniku s názvem Envi-Alba Sh.pk Tirana, jejímž 100% vlastníkem je firma GEOtest Brno, a.s. Firma se zabývala revitalizací území znečištěného rtutí v oblasti bývalé výroby CI-PVC ve Vloře. Envi-Alba se podílela na rozvojovém projektu "Implementace nové technologie na ochranu životního prostředí pro ropný průmysl v regionu Kučova".

 • V rámci malých lokálních projektů zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) ČR byla v roce 2009 Ministerstvem zahraničních věcí ČR vyčleněna částka ve výši 0,5 mil. Kč na projekt s názvem "Profesionální formace ohrožených mladých lidí v diecézi Rreshen". Tento projekt byl určen ke vzdělávání a rekvalifikaci mladých lidí obou pohlaví v oblasti Rreshen za účelem jejich uplatnění na trhu práce. Projekt pokračoval i v letech 2010 a 2011 a s krytím 250 000 Kč a 200 000 Kč.
 • V rámci ZRS byl v roce 2009 zahájen projekt "Implementace nových technologií na ochranu životního prostředí v ropném průmyslu v regionu Kučova" s realizací rozdělenou do následujících tří let a s celkovým rozpočtem 20 mil. Kč. První fáze projektu byla ukončena v prosinci 2009 zpracovanou analýzou rizik a doporučením nápravných opatření. Tento projekt byl ukončen v roce 2012.
 • ČR dále v roce 2009 vyčlenila částku ve výši 1,5 mil. Kč na projekt "Nedostatečná péče o dlouhodobé pacienty, převážně onkologické, kteří potřebují paliativní péči v Albánii". Na tento projekt navázal v roce 2010 projekt "Rozvoj paliativní péče v Albánii prostřednictvím vzdělávání" v částce 250 000 Kč. V návaznosti na předchozí projekty v roce 2012 byl realizován "Projekt péče o onkologicky nemocné pacienty". Příspěvek ČR na projekt činil 150 000 Kč.
 • V roce 2009 proběhl další z řady seminářů organizovaných Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ČR (ÚNMZ) zaměřený na technickou pomoc ČR albánské státní správě v oblasti zkušebnictví a metrologie. ÚNMZ spolupracoval s albánskými institucemi v oblasti technické pomoci již od roku 2003.
 • Pro rok 2010 ČR vyčlenila celkem 125 000 Kč na projekt "Zvyšování úrovně perinatologické a neonatologické péče v Albánii". Projekt byl realizován organizací ADRA CZ. Jeho vlastní provedení spočívalo v zajištění odborné stáže albánských lékařů na VFN a 1. LF Univerzity Karlovy v Praze a v poskytnutí materiálního vybavení pro Univerzitní nemocnici Královny Geraldiny v Tiraně. Na tento projekt v roce 2011 navázal projekt "Vytvoření programu ke zvýšení úrovně perinatologické péče v Albánii" v hodnotě 200 000 Kč. Projekt pokračoval i v roce 2012 s financemi ve stejné výši t.j. 200 000 Kč.
 • V roce 2013 byl realizován projekt v turistické oblasti kolem města Kukes s názvem: Vytvoření turistických vazeb prostřednictvím propagace turistického vybavení. Na projekt ČR přispěla částkou 200 000 Kč. Prostřednictvím tohoto projektu bylo vytištěno 500 ks informačních turistických brožur, postaven informační turistický stánek vybavený počítačem a na příjezdu do města umístěn billboard s mapou a základními turistickými informacemi o regionu.
 • V roce 2013 v rámci dodatečného přidělení finančních prostředků ČR přispívá finanční částkou 74 000 Kč na realizaci projektu "Vybudování krátkého úseku cesty k vodopádu Gerrles". Jedná se o vybudování turistické stezky za účelem usnadnění přístupu turistů k vodopádu nedaleko horského turistického střediska Theth v Drinských Alpách. K ukončení projektu dojde v říjnu 2013.

ZDROJ: www.mzv.cz, kráceno

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí