zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Milionová pokuta za nečinnost a nezabezpečení skládky pneumatik po požáru

17.02.2014
Odpady
Milionová pokuta za nečinnost a nezabezpečení skládky pneumatik po požáru

ČIŽP v roce 2011 uložila společnosti SpeNet s.r.o. se sídlem v Brně opatření a lhůty pro zjednání nápravy, neboť odpady vzniklé požárem odpadních pneumatik a gumových těsnění dveří automobilů, uložených v areálu společnosti v obci Bor u Skutče, jejich původce - tedy společnost SpeNet s.r.o. - žádným způsobem nezabezpečil před nežádoucím znehodnocením, odcizením a únikem do okolních složek životního prostředí. Zbytky odpadů tak představovaly významné riziko pro jednotlivé složky životního prostředí (půda, povrchové a podzemní vody, ovzduší) a v neposlední řadě představovaly i zdravotní riziko pro obyvatele.

Uložená opatření a lhůty pro zjednání nápravy spočívaly mj. v tom, že veškeré odpady vzniklé v souvislosti s požárem odpadních pneumatik a gumových těsnění dveří automobilů musí společnost SpeNet s.r.o. bezodkladně zabezpečit před jejich nežádoucím únikem do jednotlivých složek životního prostředí a následně předat oprávněné osobě k dalšímu nakládání s nimi.

Kontrolou provedenou ČIŽP v květnu roku 2013 bylo zjištěno, že žádné ze stanovených opatření pro zjednání nápravy nebylo společností ani částečně realizováno. Za tento správní delikt podle ustanovení § 66 odst. 5 zákona o odpadech byla proto společnosti uložena pokuta ve výši 1.000.000,- Kč. Proti tomuto rozhodnutí se firma SpeNet s.r.o., která je nyní již v likvidaci, odvolala. Ministerstvo životního prostředí v odvolacím řízení toto odvolání zamítlo a rozhodnutí ČIŽP o uložení pokuty potvrdilo v celém rozsahu. Toto rozhodnutí Ministerstva životního prostředí nabylo právní moci v lednu roku 2014.

ZDROJ: Simona Cigánková, tisková mluvčí ČIŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí