zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na konferenci RECYCLING 2014

20.02.2014
Odpady
Recyklace
Pozvánka na konferenci RECYCLING 2014

MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY RECYKLACE STAVEBNÍCH ODPADŮ JAKO ZDROJE PLNOHODNOTNÝCH SUROVIN...

termín : 13. až 14. března 2014

místo konání: hotel Santon,
Přístavní 38, 635 00 BRNO

garant akce : Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., prezident ARSM
VUT FSI, Technická 2, Brno

tel.: 541 142 427, mobil: 605 720 234
E-mail: arsm@arsm.cz

Konference je určená pro:

- provozovatele recyklačních linek (výrobce stavebních recyklátů),

- stavební projektanty, investory a stavební firmy využívající recykláty,

- výrobce a dodavatele recyklačních linek a technologií,

- firmy zabývající se sběrem odpadů,

- orgány státní správy a místní samosprávy s působností v oboru životní prostředí a stavební řízení.Předsednictvo konference:

Ing. Pavlína Kulhánková

Ministerstvo prům. a obchodu - ředitelka odboru ekologie

Ing. Bc. Jan MARŠÁK, Ph.D.

Ministerstvo životního prostředí - ředitel odboru odpadů

Mgr. Pavel Kavina, Ph.D.

Ministerstvo průmyslu a obchodu - ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti

Ing. Lukáš Kůs

Česká inspekce životního prostředí - vedoucí odboru odpadového hospodářství

Doc. Ing. Karol Grünner, Ph.D.

Slovenská technická univerzita, Bratislava

Ing. Ludvík Jančo

Združenie na rozvoj recyklácie staveb. materiálov, Slovensko

Prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Doc. Ing. Jan Vodička, CSc.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.

prezident ARSM a Vysoké učení technické v Brně, FSI

Organizační výbor:

Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. - prezident ARSM a VUT FSI, Brno

Doc. Ing. Bohumil Novotný, CSc. - VUT FAST, Brno
Ing. Michal Stehlík, Ph.D. - VUT FAST, Brno

Ing. Jana Mertlová - ARSM

Ing. Dana Kubátová - tajemnice konference (tel. 541 142 425)

Program

13. března 2014

9.15 až 10.30 příjezd, prezentace účastníků

10.30 až 12.00

Zahájení
Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., prezident ARSM, VUT FSI, Brno

1. Jak si poradí stavebnictví s požadavkem na nulové skládkování plastů do roku 2020?
Ing. František Vőrős, Sdružení EPS ČR, Kralupy nad Vltavou

2. Porovnání vlastností recyklovaného kameniva z různých zdrojů
Ing. Tereza Pavlů, Bc.Magdaléna Šefflová, ČVUT v Praze, Fakulta stavební

3. Vliv vlastností recyklovaného kameniva na mechanické vlastnosti betonu
Bc. Magdaléna Štefflová, Ing. Tereza Pavlů, ČVUT v Praze, Fakulta stavební

4. Recyklát z betonu do vozovek pozemních komunikací
Ing. Dušan Stehlík, VUT v Brně, Fakulta stavební

12.00 až 13.30 Oběd

13.30 až 15.00

5. Využití recyklátů ze SDO ve výrobě stavebních dílců a hmot
František Polák, Řícmanice

6. Trnitá cesta od odpadu k výrobku
Ing. Petr Novák, TERMIZO, a. s., Liberec

7. Právní úprava nakládání se stavebními a demoličními odpady v ČR
Ing. Milena Veverková, UNIVERZA-SoP, s.r.o.

8. Trendy v rozvoji využívání recyklovaných stavebních materiálů
Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., prezident ARSM, VUT FSI, Brno

15.00 až 15:30 Přestávka s občerstvením


15:30 až 17.15

9. Nové přístupy k hodnocení SDO - vedlejší produkt, konec odpadu, výrobek
Ing. Dagmar Sirotková, Ing.Dagmar Vološinová, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, CEHO, Praha

10. Různé výsledky zkoušek z jednoho vzorku SDO
RNDr. Petr Kohout, Forsapi, s.r.o., Ing. Zdeněk Veverka, UNIVERZA-SoP, s.r.o., Ing. Pavel Bernáth, Zdravotní ústav v Ústí nad Labem

Pódiová diskuse na téma: "Stavební a demoliční odpady a produkty z nich vyrobené
- šance a rizika"

Účastníci pódiové diskuse:

. Ing. Pavlína Kulhánková - Ministerstvo průmyslu a obchodu

. Mgr. Štěpán Jakl - Ministerstvo životního prostředí

. Ing. Lukáš Kůs - Česká inspekce životního prostředí

. Ing. Pavel Malínský - Ministerstvo průmyslu a obchodu

. Doc. Ing. M. Škopán, CSc. - prezident ARSM

od 18.30 hod Společenský a debatní večer

14. března 2014

8.30 až 10.00

11. Nová dimenze supermobilních drtičů a třídičů
Bc. Dan Bureš, HARTL DRTIČE + TŘÍDIČE s.r.o., Chrudim

12. Nové cesty v oblasti třídění a separace
Ing. Tomáš Novák, FINLAY CZ spol. s r.o. Praha

13. Váhy a vážící systémy v recyklaci stavebních materiálů
Petr Jurča, RVS Chodov,

14. Průmyslový design magnetických separátorů v recyklaci
Ing. Jan Kolář, WAMAG, spol. s r.o., Mníšek pod Brdy

15. Mechanické vlastnosti směsí s drcenými pražci a polymerovými vlákny
Ing. Karel Šeps, Ing. Martin Lidmila, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební

10.00 až 10.30 Přestávka s občerstvením

10.30 až 12.30

16. Objav svet STERED(R)-u - nový konštrukčný a izolačný materiál na báze recyklácie zmiešaných textilných materiálov z automobilového priemyslu
Ing. Juraj Plesník, PR Krajné,s.r.o., Slovenská republika

17. První testy s novým izolačním materiálem firmy STERED (R) při jeho užití do betonu
Doc. Ing. Jan Vodička, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební

18. Analýza využitia odpadov z minerálnych prímesí a ich vplav na vlastnosti cementových kompozitov
Ing. Miriam Ledererová, PhD., Slovenská technická universita, Stav. Fak., Bratislava

19. Odhad náchylnosti betonů z betonového recyklátu ke karbonataci
Ing. Tomáš Stavař, doc. Ing. Michal Stehlík, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební

20. Melasa a jej využitie v tehliarskom priemysle
Ing. Branislav Janík, Slovenská Technická Universita, Bratislava

Závěr konference

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí