zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ A PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS

25.02.2014
Ovzduší
Firemní ekologie
Pozvánka na seminář ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ A PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS

Účastníci semináře získají informace o základních povinnostech vyplývajících ze zákona č. 201/2012 Sb., a zejména pak o změnách s dopadem na provozovatele zdrojů znečištění ovzduší...

V září 2012 vstoupila v účinnost řada povinností podniků vyvolaných zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, které mají být naplněny do konce srpna 2014 (např. povinnost žádat o změnu stávajících povolení provozování zdrojů znečišťování ovzduší). Včasným seznámením se s těmi změnami, které nový zákon přináší, může podnik předejít zbytečnému plnění některých povinností, jež zanikly, a zároveň se může včas připravit na změny, které podnik čekají a mohly by ho překvapit.

Seminář je určen všem, kdo se chtějí seznámit s aktuálními změnami v právní regulaci ochrany ovzduší a s možnými způsoby praktického uplatnění nových povinností v činnosti všech provozovatelů zdrojů znečištění ovzduší.

Seminář se zaměří především na praxi a pokusí se podat komplexní informace k podstatě problematiky povinností v ochraně ovzduší, zejména pak informace, návody a postupy jak v běžné praxi postupovat. Prostor bude věnován i návaznostem na předchozí právní povinnosti provozovatelů zdrojů znečištění ovzduší.

Čas bude věnován povinnosti žádat o změnu povolení provozu ZZO, hlášením souhrnné provozní evidence a poplatkovým hlášením i novým součtovým pravidlům k zatřídění zdrojů.

Písemné podkladové materiály týkající se probírané problematiky obdrží účastníci při prezenci.

lektor semináře:

Ing. Josef Marek, ředitel Pražského ekologického centra, environmentální poradce

PROGRAM SEMINÁŘE

ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ A PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS

zákon č. 201/2012 Sb. V PRAXI

12. března 2014 - středa - Praha 6, Lužná 24

08.45 - 09.00 Registrace účastníků

09.00 - 12.15 Přednášky - požadavky zákona a prováděcích předpisů k ochraně ovzduší

12.30 - 14.00 Přednášky - praktická aplikace nových právních požadavků v ochraně ovzduší, dotazy účastníků, diskuse, závěr.

Obsah semináře:

. struktura a požadavky zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší;

. prováděcí předpisy k zákonu - vyhláška 415/2012 Sb., její požadavky;

. změny v kategorizaci a zařazování zdrojů znečišťování;

. povinnosti v oblasti měření emisí;

. poplatky za znečišťování ovzduší;

. průběžná a souhrnná evidence;

. prolongace a změny stávajících platných povolení k provozu zdrojů znečišťování;

. kontroly a další povinnosti vyplývající ze zákona.

Účastníci semináře získají informace o základních povinnostech vyplývajících ze zákona č. 201/2012 Sb., a zejména pak o změnách s dopadem na provozovatele zdrojů znečištění ovzduší. Budou probrány i prováděcí předpisy k zákonu, popř. zásady jejich aplikace v podnikové praxi.

Na semináři bude vyhrazen čas pro diskusi a konkrétní dotazy účastníků.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

Cena semináře:

Vložné za 1 osobu: ............... 2.250,- Kč. Cena je stanovena jako smluvní.

Místo konání:

Prostory v objektu firmy ROYS s.r.o., Praha 6, Lužná 2a, 1. patro.

Doprava: metro trasa A, stanice Dejvická, a dále náhradní autobusovou dopravou X20, X26 ve směru Divoká Šárka do stanice nádraží Veleslavín a pak cca 10 minut pěšky (severně, pod výškovou budovu Shiran Tower). GPS souřadnice: 50°6'4.35"N, 14°20'36.794"E.

Ubytování a stravování s výjimkou občerstvení není zajišťo­váno. Na základě požadavku účastníka je možné zajis­tit rezervaci hotelového ubytování poblíž místa konání akce.

Pořadatel:

Ing. Josef Marek - PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 tel. a fax: 220 105 215, mobil: 737 738 433,

e-mail: marek-proeko@volny.cz, www.marek-proeko.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí