zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ECHA Fórum publikovalo závěrečnou zprávu z druhého projektu (REACH-EN-FORCE-2)

25.02.2014
Firemní ekologie
Chemické látky
ECHA Fórum publikovalo závěrečnou zprávu z druhého projektu (REACH-EN-FORCE-2)

Z iniciativy Fóra pro výměnu informací o prosazování povinností, vyplývajících z nařízení REACH a CLP byl realizován druhý projekt, zaměřený na plnění těchto povinností následnými uživateli - DSU (publikováno 4. 9. 2013).

Fórum pro výměnu informací o prosazování (Fórum) povinností, vyplývajících z nařízení REACH a CLP ustavené při Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA) zadalo druhý projekt (REF-2), zaměřený na kontrolu plnění hlavních požadavků, vyplývajících z nařízení REACH a CLP pro následné uživatele, zejména formulátory směsí (tj. subjekty, které vyrábějí směsi a uvádějí je na trh). Tento projekt měl za cíl podpořit harmonizaci přístupu prosazování povinností v členských státech EU a podpořit spolupráci mezi inspektory.

Kontroly proběhly v 29 státech (členské státy EU a státy Evropského hospodářského prostoru, tj. Island, Lichtenštejnsko a Norsko).

Pracovní část projektu se uskutečnila v období od května 2011 do března 2012. Národní kontrolní úřady provedly inspekce v 1 181 podnicích (což pokrývalo 6 900 látek, 4 500 směsí a 4 500 bezpečnostních listů (SDSs). Hlavní část kontrolovaných podniků tvořily podniky mikro (330), malé (379) nebo střední (305). Více než polovina kontrolovaných podniků byla aktivní nejen jako následní uživatelé, ale měly také i jinou roli, např. fungovali jako výrobci, dovozci, distributoři a výhradní zástupci výrobce z třetí země.

Celkově 67 % kontrolovaných společností/podniků nevyhovělo jednomu nebo více požadavkům nařízení REACH nebo CLP. Nedostatky se nejčastěji týkaly předběžných registrací a registrací (REACH, 8 %), oznamování (CLP, 15 %), opomenutí uchovávat informace (20 %) a nedostatečných opatření pro řízení rizik (12 %).

Nedostatky vykázalo 52 % prověřovaných bezpečnostních listů. Přes vysoký počet chybných bezpečnostních listů inspektoři zaznamenali zlepšení v používání formátu a dostupnosti bezpečnostních listů ve srovnání s dřívějšími kontrolami. Nálezy také ukázaly, že 93 % pracovníků by mohlo mít k důležitým informacím z bezpečnostních listů přístup. Nicméně praxe ukázala, že skutečný podíl byl fakticky nižší, cca 79 %.

Česká inspekce životního prostředí v rámci tohoto projektu zkontrolovala vČR 17 podniků (5 středních podniků, 5 malých podniků a 7 mikropodniků). Dále bylo zkontrolováno 38 látek dovážených nebo vyráběných kontrolovanými společnostmi. Byly uloženy dvě pokuty (za nedostatky v bezpečnostních listech) a dva případy byly předány inspekčním orgánům v jiných členských státech (kvůli ověření registračního čísla).

Ze závěrů zprávy projektu vyplývá, že kvalita bezpečnostních listů a plnění oznamovacích a registračních povinností se musí zlepšit. Komplexnost nové chemické legislativy vyžaduje, aby průmysl podnikl vzdělávací fázi, aby rozšířil a prohloubil svoje znalosti a dohled, a aby vyhověl povinnostem ve všech oblastech.

Poznámka: Fórum pro výměnu informací o prosazování (Fórum) je součástí ECHA a bylo zřízené podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (hl. X, čl. 76, 77, 85-88) ke koordinaci sítě orgánů členských států odpovědných za prosazování a mělo by rovněž zajišťovat i výměnu informací o prosazování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP).

Další informace z ECHA

Forum REACH-EN-FORCE 2 project report

ECHA's Enforcement Forum

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí