zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Základní informace k problematice udržitelného rozvoje v rámci činnosti MPO

27.02.2014
Firemní ekologie
Základní informace k problematice udržitelného rozvoje v rámci činnosti MPO

V rámci udržitelného rozvoje MPO prosazuje priority vyplývající ze Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR, a to zejména v oblasti energetické a surovinové bezpečnosti, podpory podnikání a konkurenceschopnosti (inovací).

V rámci udržitelného rozvoje MPO prosazuje priority vyplývající ze Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR, a to zejména v oblasti energetické a surovinové bezpečnosti, podpory podnikání a konkurenceschopnosti (inovací).

V rámci aktivit Rady vlády pro udržitelný rozvoj, kde MPO zastupuje ekonomický pilíř, se zaměřuje na udržitelnou spotřebu a výrobu, ale dílčím způsobem spolupracuje na podpoře místních Agend 21 a vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

Aktualizovaný program podpory environmentálních technologií v České republice (dále jen "Aktualizovaný program") byl přijat usnesením vlády č. 938, ze dne 20. července 2009, a představuje aktualizaci Programu podpory environmentálních technologií v České republice (dále jen "Program"), který byl schválen usnesením vlády č. 181, ze dne 22. února 2006. Program byl zpracován na základě Sdělení Evropské komise "Zpráva o implementaci Akčního plánu na podporu environmentálních technologií v roce 2004", ze dne 27. ledna 2005. Tento Akční plán doporučoval členským státům přijmout národní programy implementace Akčního plánu na podporu environmentálních technologií (dále jen "ETAP").

Aktualizovaný program obsahuje systém monitoringu plnění a mechanismus jeho aktualizací, v jehož rámci je každoročně připravována a vládě pro informaci předkládána situační zpráva (vždy do 30. 6. následujícího roku).

Na úrovni EU byl ETAP nahrazen novým dokumentem: Akční plán pro ekoinovace - Eco-innovation Action Plan (EcoAP), schváleným v prosinci 2011. Přijetí a implementace EcoAP je pro členské státy pouze doporučeno a založeno na dobrovolné bázi.

Zelená ekonomika - jde o koncept, který se poprvé v širším měřítku na mezinárodní úrovni začal projednávat ve vazbě na globální finanční krizi v letech 2007/2008. Mezi významné nositele téma zelené ekonomiky patří Organizace spojených národů (zvláště UNEP - program OSN pro životní prostředí), Světová banka a OECD.

Koncept zelené ekonomiky není jednotně definován, a proto se k jeho přiblížení uvádí cíle, ke kterým má zelená ekonomika přispět. Náleží k nim např.:

  • efektivní využívání přírodních zdrojů;
  • růst dlouhodobé udržitelnosti;
  • přerušení vazby mezi ekonomickou aktivitou a nárůstem znehodnocování životního prostředí;
  • využívání inovativních technologií šetrných k životnímu prostředí.

Konkrétně na úrovni EU se nyní pozornost věnuje inovativním a k životnímu prostředí šetrným modelům podnikání (Innovative and Green Business Models), ke kterým patří klasické "zelené" inovace, průmyslové symbiózy a systém výrobků a služeb k nim poskytovaným.

Průmysl druhotných surovin patří v České republice historicky mezi tradiční obory hospodářství. Vzhledem k nedostatečné surovinové základně ČR tvoří druhotné suroviny významnou část surovinové základny pro všechna odvětví průmyslové výroby v ČR. V současné době se předkládá MPO vládě k projednání Politiku druhotných surovin ČR, která je zaměřena na zdroje druhotných surovin materiálově i energeticky využitelných. Základní vizí dokumentu je "Přeměna odpadů na zdroje". Materiál poskytuje analýzu potenciálu deseti vybraných komodit druhotných surovin, kterými jsou: kovy, papír, plasty, sklo, stavební a demoliční hmoty, vedlejší energetické produkty, vozidla s ukončenou životností (autovraky), odpadní (vyřazená) elektrická a elektronická zařízení, použité pneumatiky a odpadní pryž, odpadní (vyřazené) baterie a akumulátory. V dokumentu je stanoveno 5 strategických cílů a 17 opatření, prostřednictvím kterých budou jednotlivé cíle postupně plněny.

Zdroj: MPO - 20.2. 2014

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí