zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zveřejnění závazných modelů Provozní ztráty a obecných modelů pro prioritní osu 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží a prioritní osu 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny

05.03.2014
Odpady
Příroda
Sanace, staré zátěže
Zveřejnění závazných modelů Provozní ztráty a obecných modelů pro prioritní osu 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží a prioritní osu 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny

V sekci Dokumenty ke stažení na webu OPŽP a dále v Elektronickém prostředí pro žadatele BENE-FILL, sekci Dokumenty ke stažení, byly dne 3. 3. 2014 zveřejněny závazné nástroje pro zpracování Finanční analýzy (FA) pro Prioritní osu 4 a 6 Operačního programu Životní prostředí 2007-2013.

Soubor aktualizovaných modelů Provozní ztráty, verze 20.0 a obecných modelů, verze 18.0, obsahuje vedle výpočetních modelů, doprovodných metodických textů a vypracovaných modelových příkladů i podrobné informace ke zpracování modelu, které jsou uvedeny v uživatelských manuálech. Použití těchto nástrojů je povinné v rámci 58. výzvy pro individuální projekty generující příjem dle článku 55 Nařízení Rady 1083/2006. Pro projekty, u nichž je předpoklad generování provozní ztráty projektu, vyplní Žadatel/Zpracovatel model "Provozní ztráta". Model je uzpůsoben jak pro projekty výstavby zcela nové infrastruktury (projekt na tzv. "zelené louce"), tak i projekty obsahující rekonstrukce/rozšíření stávající infrastruktury (tzv. "přírůstkový" přístup).

Důležité upozornění pro Žadatele/Zpracovatele: V případě použití obecných modelů (verze 18.0) je nezbytné vyplnit vstupní údaje v cenové úrovni roku 2013. U modelů Provozní ztráty jsou data zadávána v aktuální cenové úrovni, tj. v cenové úrovni roku 2014.

U projektů, které neprokáží provozní ztrátu v souladu s podmínkami uvedenými v manuálu k modelu Provozní ztráta, příp. přílohách, ověří Žadatel/Zpracovatel postup vyplnění modelu Provozní ztráta/ finanční analýzy s odpovědnými pracovníky SFŽP. V případě pochybností kontaktuje Žadatel/Zpracovatel Oddělení projektové podpory na e-mailu dotazy.fea@sfzp.cz.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí