zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

AS-GW/AQUALOOP - ta správná vodní smyčka od firmy ASIO, spol. s r.o.

05.03.2014
Voda
Ekologické stavění, bydlení
AS-GW/AQUALOOP - ta správná vodní smyčka od firmy ASIO, spol. s r.o.

Voda se v přírodě pohybuje v koloběhu. Součástí tohoto koloběhu je jak pitná, tak i povrchová a použitá voda. Pokud chceme ke stavbám a rekonstrukcím přistupovat ve stylu "green", pak je voda jedním z důležitých článků řetězu...

Ač se to nezdá, zacházení s použitou vodou přímo ovlivňuje i kvalitu a množství pitné vody (vliv na kontaminaci podzemních vod) a kvalitu povrchových vod - nejméně znečistí povrchovou vodu ta voda, která nebude vypuštěna.

Recyklace vody jak v domácnostech, tak především v hotelech, obchodních centrech, administrativních budovách je rozšířena v mnoha zemích. Zde se můžeme setkat s certifikací budov dle mezinárodních standardů - LEED, BREAM, SBToolCZ.

Tento článek pojednává o dvou instalacích technologie AS-GW/AQUALOOP. Jedna pro komerční využití, druhá pro rodinný dům.

Instalace AS-GW/AQUALOOP pro rodinný dům, Kelmis, Belgie

dum

Rodinný dům leží na Belgické straně hraničního přechodu Aachen/Kelmis. Jedná se klasický rodinný dům po rekonstrukci pro 4 trvale žijící obyvatele. Dům je podsklepen (technická místnost), další patro a podkroví jsou obyvatelné. Na střeše jsou osazeny fotovoltaické panely.


Voda v domě

Voda v domě je řešena velice zajímavě. Dešťová voda ze střechy a malého přístřešku je svedena do retenční nádrže o objemu 8 m3. Tato nádrž je podzemní a je umístěna před domem v parku. V nádrži je umístěna vestavba AQUALOOP pro filtraci dešťové vody. Po filtraci je voda čerpána do nadzemní nádrže o objemu 300 L (na obrázku 2 vpravo), umístěné v technické místnosti. Tato voda je posléze přes UV lampu čerpána zařízením RAINMASTER Favorit technicke(na obrázku 2 vpravo nahoře) do rozvodu vody. Na zařízení RAIMASTER Favorit je možno napojit přes volný výtok i vodu pitnou (splňuje EN 1818) a to v případě, že je nedostatek dešťové vody. Velkou zajímavostí je, že tato voda je přednostně používána na sprchování a praní, nikoliv na splachování toalet. Její hygienizace je zaručena MBR filtrací a zároveň UV lampou. Šedá voda je svedena od sprch a vany taktéž do technické místnosti. Pro šedou vodu jsou osazeny dvě nádrže o objemu 300 L (obrázek 2 vlevo dole). První nádrž je brána jako akumulační/bioreaktor. V této nádrži je osazena vestavba AQUALOOP. Po mechanickém předčištění voda natéká do nádrže, kde se biologicky čistí a v přesně stanovených intervalech je přes membrány, odtahována do druhé nádrže - zásobní. Velkou výhodou systému AQUALOOP je možnost zpětného proplachu membrán a to až do tlaku 3 bary. Toto řešení zásadně prodlužuje životnost membrány a zabraňuje razantnímu snížení průtoku, vlivem zanášení. Již vyčištěná voda je používána pro splachování toalet a pro zálivku zahrady. Pitná voda je používána pouze na vaření, a pokud není dostatek vody pro sprchování.

dveTakovéto zapojení umožňuje plně využít jak dešťovou vodu, tak i vodu šedou. Pro srovnání je možno uvést, že roční spotřeba pitné vody v této domácnosti je cca 10 m3.


Instalace AS-GW/AQUALOOP pro hotelový komplex

Instalace vestavby AQUALOOP proGalant**** hotel Mikulov je jednou s prvních komerčních využití této technologie v ČR. Předčištěná šedá a dešťová voda je akumulována ve stávající jímce o objemu cca 10 m3. V jímce je umístěna vestavba AS-AQUALOOP. Voda je po biologickém čištění filtrována přes 6 ks membrán a čerpána do stávající akumulační nádrže umístěné ve sklepení objektu. Z této nádrže je pak napájen vodovod provozní vody a voda z něj použita na splachování WC.

Návrhové parametry:

Množství vody: 3 m3/d

Maximální denní nátok: 5 m3/d

Znečištění

Nátok Odtok

BSK5 51,1 mg/l 3,8 mg/l

CHSK-Cr 248 mg/l 25 mg/l

NL 95,8 mg/l <2,0 mg/l

Amoniakální dusík 0,182 mg/l < 0,04 mg/l

Celkový fosfor 1,1 mg/l 0,029 mg/l

Enterokoky 0 KTJ/ml 0 KTJ/ml

Salmonella negativní negativní

Escheria coli 0 KTJ/ml 0 KTJ/ml

Termotolerantní koliformní bakterie 50 KTJ/ml 0 KTJ/ml

filtryTechnické parametry

- maximální množství čištěné vody: 5 m3/den
- příkon čistírny: 380 W
- aerace: Start/Stop - 10/5 minut
- sání: 2 x 20 cyklů (1 cyklus 15 min.)
- zpětný proplach: 2 x 20 cyklů (1 cyklus 15 s.)
- denní spotřeba elektrické energie: 4,5 kWh
- kWh/m3 = 1,5


Šedé vody - výpočet

spinaveVzhledem k tomu, že se v současnosti zpracovává několik projektů na využití šedých vod a ze strany projektantů se objevují dotazy týkající se výpočtu produkce a spotřeby vody v rámci domu související s návrhem zařízení na recyklaci šedých vod, rozhodli jsme se nabídnout jim pomůcku.
Touto pomůckou je jednoduchý prográmek v Excelu zpracovaný na základě připravované normy ČSN 75 6780 a našich zkušeností. Výpočet stanovení produkce šedé vody ke stažení

ASIO, spol. s r.o. pak nabízí vedle tohoto prográmku i pomoc s technickým řešením, konkrétním návrhem technologie a posouzením ekonomické návratnosti.


Ing. Adam Bartoník

ASIO, spol. s r.o.
bartonik@asio.cz
tel.: 725 488 790
www.sedevody.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí