zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Energetika země toreadorů

06.04.2014
Energie
Energetika země toreadorů

Celková výroba elektrické energie roste průběžně od roku 1997, i v roce 2008 došlo k menšímu nárůstu i přes nepříznivý vývoj hospodářské situace. Vzrostl podíl energie z obnovitelných zdrojů. Sílí tlak podnikatelské a odborné veřejnosti na zahájení dialogu o možnosti změny negativního postoje současné vlády k jaderné energetice.

Zdroj 2004 (GWh) podíl % 2005 (GWh) podíl % 2006 (GWh) 2007 (GWh) 2008 (GWh) podíl % 2008/2007 v %
uhlí 80.369 28,8 81.713 28,0 83.115 71.846 65.677 21,4 - 9,4 %
jádro 63.606 22,7 57.539 19,7 53.454 55.077 58.973 19,2 + 7,0 %
zemní plyn 56.556 20,2 75.808 26,0 79.756 82.324 90.190 29,4 + 9,5%
voda 34.439 12,3 22.975 7,9 24.857 26.831 21.428 14,3 -8,0 %
ropné produkty 22.427 8,0 25.888 8,9 26.915 23.007 25.915 8,5 +12,6%
vítr 15.601 5,6 20.335 7,0 26.351 26.668 30.130 9,8 + 12,9%
ostatní obnovitelné zdroje 6.740 2,4 7.684 2,6 8.988 9.913 14.037 4,6 +41,6%
Produkce brutto celkem 266.948 100,0 279.023 100,0 286.863 298.638 306.350 100,0
Výrobní spotřeba 14.106 16.277 15.006 13.997 12.991
Produkce netto celkem 252.842 100,0 262.746 100,0 271.857 284.641 293.359 100,0

Zdroje výroby energie:

V minulých letech bylo investováno do sektoru energetiky celkem 7,1 mld. euro, z toho 2,5 mld. euro do klasických zdrojů, 1,9 mld. euro do obnovitelných zdrojů energie a 2,7 mld. euro do přenosových a rozvodných sítí. V roce 2008 došlo k mírnému poklesu energie vyráběné v uhelných a vodních elektrárnách. Podíl obnovitelých zdrojů se zvýšil, avšak zůstává stále relativně nízký. V roce 2007 se zvýšil instalovaný výkon o 5.942 MW, v roce 2008 o 4.514 MW.. Z obnovitelných zdrojů jsou důležité větrné elektrárny - téměř 25% celkové instalované kapacity v EU (25) je ve Španělsku (celkem 8 263 MW, na druhém místě za Německem s 16 629 MW z celkových 34 205 MW v EU. Lze očekávat zvýšení podílu obnovitelných zdrojů vzhledem k emisím skleníkových plynů (CO2, CH4 a N2O), jež překročily v roce 2004 úroveň referenčního roku 1990 (1990 = 100%) o 45%, což je 3 x více než povoluje Španělsku Kjótský protokol (maximálně 15%). Hlavní podíl na tomto zvýšení má doprava a domácnosti (60%), průmyslová výroba cca 40%. Významné španělské energetické podniky (Endesa, Iberdrola a Unión Fenosa) projevují zájem o spolupráci s ČR při obchodování s emisními povolenkami a o investiční spolupráci na JI projektech.

Španělsko udává svoji roční produkci 400 milionů tun CO2. V roce 2008 došlo k poklesu emisí o 8 %, což je udáváváno jako největší snížení v posledních letech. Přesto však překračuje referenční hodnotu Kjótského protokolu o 42 %. Zůstává mu tedy problém, jak snížit emise o zbývajících 27 %. Dosavadní předpoklad vlády byl, že v roce 2012 bude překračovat limit o 24%. Zbylých 9% chce vyřešit nákupy licencí - 7% a v rámci spolupráce na projektech - 2%. Španělsku se poprvé od Kjótského protokolu podařilo snížit emise CO2 o 2,7 % v roce 2006.

Španělsko podepsalo s Francií dohodu o propojení energetických soustav do roku 2011. Vedení vvn 400 kV o délce 55 km spojí francouzský Baixas a Santa Llogaia na španělské straně. Tento krok by neměl být posledním pokud jde o posilování energetické bezpečnosti. Španělsko a Francie se dohodly na vypracování studie proveditelnosti propojení plynovodů v horizontu roku 2015.

Značně diskutovanou problematikou je v současném Španělsku postavení jaderné energetiky v rámci elektroenergetické soustavy země. Španělsko disponuje 9 jadernými elektrárnami (ZORITA, GAROŇA, ALMETRÁS I., II., ASCÓ, COFRENTES I., II., VENDELLÓS, TRILLO), které produkují celkem 63.715 KW/hod., což představuje v současnosti 20% veškeré energetické výroby. Vláda vyhlásila již dříve útlum jaderného programu, je však pod sílícím tlakem podnikatelských svazů a odborné veřejnosti, kteří požadují přehodnocení tohoto přístupu. Na veřejné mínění mohou do jisté míry působit drobné technické poruchy v provozu, jež měly za následek únik radioaktivních částic do prostoru kolem elektrárny Ascó II. Zmíněný podíl je ve srovnání s jinými zeměmi EU poměrně nízký, např. s Francií (70%). Španělsko v návaznosti na své mezinárodně - právní závazky (Protokol z Kjóto) a očekávaný další růst spotřeby energie zvažuje možnosti další výstavby a rozšíření nukleárních elektráren.

Měsíčně aktualizovaný přehled výroby a spotřeby elektrické energie lze najít na stránkách Red Eléctrica de Espa~na (boletín Mensual) a plán energetického využití obnovitelných zdrojů 2005-2010 na stránkách Instituto para la Diverisifiicación y Ahorro de la Energía (IDAE)

ZDROJ: Businessinfo.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí