zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ECHA předložila výroční zprávu o výsledcích hodnocení prováděných v roce 2013, včetně doporučení vyplývajících z těchto hodnocení

31.03.2014
Chemické látky
ECHA předložila výroční zprávu o výsledcích hodnocení prováděných v roce 2013, včetně doporučení vyplývajících z těchto hodnocení

Šestá výroční zpráva ECHA o výsledcích hodnocení informuje o zkušenostech získaných z hodnocení technických dokumentací, hodnocení látek a poskytuje doporučení pro současné i budoucí registranty (publikováno 26.2.2014).

Výroční zpráva ECHA o výsledcích hodnocení informuje o aktivitách ECHA (Evropská agentura pro chemické látky) při hodnocení, včetně doporučení vyplývajících z těchto hodnocení. V roce 2013 byly aktivity v hodnocení registrační dokumentace zaměřeny na kontrolu souladu s požadavky nařízení REACH. Během roku bylo zakončeno 928 kontrol. Celkem ECHA zkontrolovala 1 130 registračních dokumentací. Tímto překročila úkol, zhodnotit 5% z celkového počtu registračních dokumentací, zaslaných v roce 2010. V 61 % případů kontrol zakončených ECHA v roce 2013, nevyhověla registrační dokumentace jednomu nebo více informačním požadavkům a proto ECHA zaslala registrantům návrhy rozhodnutí na doplnění údajů. U zbývajících 39 % nebylo potřeba podnikat další kroky. Z důvodu výběru registračních dokumentací s jasnými náznaky možného nesouladu není tento podíl spolehlivým ukazatelem o kvalitě údajů ve všech registračních dokumentacích. Většina informačních požadavků ECHA se vztahovala k identitě látky, fyzikálně-chemickým vlastnostem, studiím o subchronické toxicitě, studiím o prenatální vývojové toxicitě a hodnocení expozice.

Ve vazbě na návrhy testů se ECHA zaměřila při přípravě rozhodnutí na soubory registračních dokumentací vztahujících se k pojetí read-across a kategorií. Agentura uzavřela 157 šetření a přijala 111 rozhodnutí. V 71 případech ECHA akceptovala testy navržené registranty a v 37 případech modifikovala alespoň jeden z navrhovaných testů. ECHA vydala 3 rozhodnutí zamítající navrhované testy.

V roce 2013 ECHA uzavřela 222 pokračujících hodnocení, při kterých šetřila, zdali registranti ve stanoveném termínu poskytli informace požadované v ECHA vydaném rozhodnutí. Ve 43 případech byly požadavky vydaných rozhodnutí splněny, ale jsou ještě potřebné další údaje. U 22 kontrol souladu a 10 rozhodnutí o návrzích dalších testů ECHA rozhodla, že nebyly správně implementovány. Kompetentní úřady členských států byly vyzvány k zahájení procesu vymáhání splnění těchto rozhodnutí o hodnocení.

Po úspěšném zakončení prvních hodnocení látek, které bylo zahájeno 17 členskými státy v roce 2012, přijala ECHA se souhlasem Výboru členských států první rozhodnutí ohodnocení látek.

Výroční zpráva poskytuje specifická doporučení jak pro budoucí registranty (termín registrace v roce 2018), tak existující registranty, kteří musí aktualizovat své registrační dokumentace. Doporučení se týkají těchto okruhů:

  • zlepšení zprávy o chemické bezpečnosti tak, aby odrážela skutečná použití a rizika;
  • znalosti, jak reagovat na (návrh) rozhodnutí;
  • průběžná aktualizace registrační dokumentace;
  • zdůvodnění;
  • argumentace pro přijetí standardního testovacího režimu.

Výroční zpráva bude výhledově k dispozici ve 23 jazycích členských zemí, tj. včetně češtiny.

Další informace:

Podle článku 54 Nařízení REACH publikuje ECHA výroční zprávu o hodnocení každý rok k 28. 2.

Hodnocení podle REACH, zpráva o pokroku za rok 2013 - Evaluation under REACH Progress Report 2013

Zpráva o pokroku v hodnocení za rok 2013 - Fakta & čísla - Evaluation Progress Report 2013 - Facts & Figures

Hodnocení - webové stránky ECHA - Evaluation web pages

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí