zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Téma měsíce dubna: Zelená hýbe světem

10.04.2014
Doprava
Téma měsíce dubna: Zelená hýbe světem

Současným trendem ve většině zemí světa je barvit vše, co souvisí s lidskou činností, do zelena...

Souvisí to především se strašákem v podobě změny klimatu a následným ohrožením všech krajinných složek včetně lidské populace. Hrozby jsou spojovány s aktivitami naší konzumní společnosti, jejichž vedlejším produktem jsou emise skleníkových plynů. Předpovědět vývoj a dopady je složité a sama míra významu vlivu člověka na změnu klimatu je předmětem neustálých sporů. V komunikaci úspěšnější strana, která poukazuje na rozhodující vliv člověka na změnu klimatu, směruje moderní společnost k proaktivitě, ve smyslu snižování emisí CO2.

Stále více společností se tedy zaobírá stopou, kterou jejich zboží zanechá na životním prostředí. Většinu, až 80% této stopy, tvoří procesy u dodavatelů a je tedy pod jejich kontrolou. 6% z celosvětové produkce skleníkových plynů souvisejících s lidskou aktivitou pochází z procesu logistiky zboží (zdroj: MIT Center for Transportation & Logistics). Proto se výrobci i retail často zaměřují na dodavatele logistických služeb. Poskytovatel logistických služeb se obecně snaží koordinovat logistické aktivity způsobem, který splňuje požadavky zákazníků při minimálních nákladech. Spolu s rostoucím tlakem vlád i společnosti na ochranu životního prostředí, je ale třeba brát více v úvahu i další náklady na logistiku s tím spojené. Existuje nespočet organizací, které se snaží vymyslet způsoby, jak tyto náklady snížit a přitom dosáhnout udržitelnou rovnováhu mezi hospodářskými, environmentálními a sociálními cíli.

Samy logistické společnosti pak přicházejí s konkrétními řešeními. Už sama výstavba logistických areálů dnes vyžaduje zelená řešení. Proto jsou u zelených projektů kanceláře a chlazené sklady v areálu orientovány na sever, ambientní sklady na jih, při výstavbě se používají materiály s nejlepšími izolačními vlastnostmi. Další projekty pak souvisejí s vlastním vybavením skladu novými moderními technologiemi, jako je například LED osvětlení, pohybové senzory pro světla, systémy pro rekuperaci anebo instalace solárních panelů. Nejzjevnější zelené úspory jsou zřejmě v oblasti transportu, protože především znečištění z pohybu zboží je významné, je nejvíce na očích, je nejlépe měřitelné a zelené projekty v této oblasti jsou relativně dobře implementovatelné. Navíc kromě snížení emisí s sebou přináší často také úsporu distribučních nákladů. Přeprava zboží z výroby do skladu může být například prováděna po šetrnější železnici, nebo může být stejně jako distribuce zajišťována vozidly s alternativním pohonem. V souvislosti s pohybem zboží je také důležité správné umístění skladu vzhledem k umístění výrobních závodů a odběratelů zboží. Proto pro své klienty logistický provider provádí tzv. barycentrické studie, které simulují distribuci a vybírají pro sklad nejvhodnější lokaci. Velký ekologický přínos pak mají projekty pracující s maximální vytížeností distribuujících vozidel.

Příkladem takového projektu může být "Industrial Pooling" společnosti FM Logistic, která se s tímto projektem stala specialistou pro sdružování dodávek. Základem řešení je konsolidace toku zboží několika výrobců s podobným charakterem zboží a společnou distribuční sítí. FM Logistic komunikuje a zajišťuje jejich distribuční synergie za podmínky spolupráce ze strany výrobců i odběratelů. Odběratel nastaví svůj systém objednávek tak, aby zboží od sdružených klientů pro tento účel vystupovalo coby zboží jednoho dodavatele. A nákupní oddělení pak nastaví procesy, které zajistí, že jedna konsolidovaná objednávka vždy plně vytíží vozidlo. U zákazníků, kteří se do projektu zapojili, došlo k omezení emisí CO2 až o 35%. Kromě toho přinesl projekt zákazníkům i další výhody. Především větší reaktivitu a snížení objemu zásob ve skladech retailu až o 30% díky častějším dodávkám v menším množství. Výhodou pro odběratele je pak nižší zatížení vykládkových ramp a lepší dostupnost zboží na regálu. Jedna z konkrétních realizací prezentující spolupráci mezi společnostmi Sara Lee, Henkel, Colgate, Glaxo SmithKline a FM Logistic na platformě Château Thierry ve Francii získala už v roce 2010 ocenění "The best collaborative practice" v rámci konference "The European Supply Chain & Logistic Summit".

Zdroj: www.eulog.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí