zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Povinnost zpracovat základní zprávu

11.04.2014
Firemní ekologie
Chemické látky
Povinnost zpracovat základní zprávu

Je možné najít pojítko mezi R kódy uvedenými v BL a nebezpečnými látkami ze zákona o vodách?


Dotaz:
Jsme podnik s integrovaným povolením od r. 2011, vyrábíme nápoje a sirupy, potřebujeme se ubezpečit, že se na nás nevztahuje povinnost zpracovat podle § 4 zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění "základní zprávu"

máme povolený havarijní plán s obecně uvedenými závadnými látkami, kyselin sírová, kyselina dusičná, ředidla syntetická, ředidla na bázi acetonu...

potřebovali bychom pomoci s výkladem nebezpečných látek ze zákona č. 254/2001 Sb., abychom vyhonotili podmínku podle přílohy č. 1 k zákonu o vodách. Je možné najít pojítko mezi R kódy uvedenými v BL a nebezpečnými látkami ze zákona o vodách?

Používáme benzinový čistič a maziva pro potravinářství. Dále některé koncentráty-příchutě mají značku nebezpečnosti N, musíme je vyhodnotit jako látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo vůni produktů pro lidskou spotřebu pocházející z vodního prostředí?


Odpověď:

Podle Vašeho dotazu se jedná o posouzení, zda má provozovatel v daném případě povinnost zpracovat základní zprávu podle § 4a zákona o integrované prevenci. Podle § 4a odst. 1 tohoto zákona pokud jsou v zařízení používány, vyráběny nebo ze zařízení vypouštěny nebezpečné látky, které mohou způsobit znečištění půdy a podzemních vod v místě zařízení, je provozovatel zařízení povinen zajistit vypracování základní zprávy a předložit základní zprávu úřadu ke schválení jako součást žádosti. V prováděcí vyhlášce a podrobněji v metodickém pokynu jsou potom stanovena 4 kritéria, při jejichž splnění (všech těchto kritérií) je dána povinnost zpracovat základní zprávu. Legislativy v oblasti ochrany vod se týkají tato 2 kritéria:

- Provozovatel zachází se závadnými látkami podle definice § 39 odst. 1 zákona
o vodách ve větším rozsahu (podle § 2 písm. b) vyhlášky č. 450/2005 Sb.) nebo je
zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní
vody (podle § 2 písm. c) vyhlášky č. 450/2005 Sb. a § 39 odst. 2 zákona o vodách).
Na uvedeného provozovatele se vztahuje povinnost zpracovat havarijní plán
podle zákona o vodách.

- Závadné látky jsou zároveň zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami
podle přílohy č. 1 zákona o vodách

Závadné látky, které byly uvedeny ve Vašem dotazu, nespadají podle našeho názoru pod přílohu č. 1 zákona o vodách. Pro jistotu však doporučujeme zkontrolovat R kódy závadných látek, se kterými nakládáte. Z hlediska přílohy č. 1 zákona o vodách jsou relevantní, tj. pod přílohu lze zařadit, závadné látky, které mají kódy R 50 až 54.

Autor: Mgr. Veronika Vytejčková,

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí