zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Plány péče o zvláště chráněná území - obsah a závaznost

24.04.2014
Chráněná území
Plány péče o zvláště chráněná území - obsah a závaznost

Plány péče o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma (národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace a přírodní památky) jsou odborné a koncepční dokumenty ochrany přírody (§ 38 a § 20 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)...

Co je jejich obsahem:

 • opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu, která vycházejí z údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území.

Jaká je jejich závaznost:

 • plány péče slouží jako podklady pro jiné druhy plánovacích dokumentů (územní plány, lesní hospodářské plány, plány oblastí povodí, plány mysliveckého hospodaření) a pro rozhodování orgánů ochrany přírody
 • nejsou závazné pro fyzické ani právnické osoby.

Proces jejich zpracování:

 • zpracování plánu péče zajišťuje orgán ochrany přírody příslušný k vyhlášení zvláště chráněného území
 • zpracování plánů péče o národní parky a chráněné krajinné oblasti zajišťuje Ministerstvo životního prostředí
 • návrh plánu péče zveřejňuje orgán ochrany přírody na portálu veřejné správy a zasílá dotčeným obcím, které je zveřejňují na své úřední desce
 • návrh plánu péče projedná orgán ochrany přírody rovněž s dotčenými obcemi a kraji
 • způsobu vypořádání připomínek vlastníků, obcí a krajů sepíše orgán ochrany přírody protokol, kterým zároveň plán péče schválí
 • plán péče schvaluje orgán ochrany přírody zpravidla na období 10 až 15 let
 • schválený plán péče uloží orgán ochrany přírody v ústředním seznamu ochrany přírody (http://drusop.nature.cz/) a předá v elektronické podobě dotčeným obcím a krajům.

Podobnosti k obsahu plánů péče jsou uvedeny ve vyhlášce č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území

Zvláštnosti projednávání a schvalování plánu péče o národní park (NP)

 • v první fázi (věcné zpracování) navrhuje Plán péče o NP Správa NP
 • před schválením plánu péče o národní park je správa NP povinna dohodnout návrh se zástupci obcí, delegovanými do Rady NP. Nedojde-li k dohodě, předloží rada rozpor se svým stanoviskem Ministerstvu životního prostředí, které věc rozhodne po projednání s dotčenými obcemi.
 • ve druhé fázi (organizační zajištění) zajišťuje zpracování plánu péče o NP a plán péče schvaluje Ministerstvo životního prostředí.
 • správa NP postoupí návrh plánu péče projednaný Radou NP (s event. rozporem) Ministerstvu životního prostředí. MŽP dále postupuje podle následujících procesních pravidel:

- před schválením plánu péče vydá oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče. Oznámení zveřejní na portálu veřejné správy a zašle dotčeným obcím, které je zveřejní na své úřední desce

- návrh plánu péče projedná rovněž s dotčenými obcemi a kraji. O způsobu vypořádání připomínek vlastníků, obcí a krajů sepíše protokol, kterým zároveň plán péče schválí. Plán péče schvaluje MŽP zpravidla na období 10 až 15 let

- schválený plán péče uloží MŽP v ústředním seznamu ochrany přírody a předá v elektronické podobě na technickém nosiči dat dotčeným obcím a krajům.

Autor: Mgr. Eva Mazancová,

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
INISOFT s.r.o.
1
12. 2020
1.12.2020 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
8
12. 2020
8.12.2020 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí