zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Novela havarijní vyhlášky

22.04.2014
Voda
Firemní ekologie
Havárie
Chemické látky
Novela havarijní vyhlášky

Ve Sbírce zákonů byla pod číslem 66/2014 Sb. zveřejněna novela vyhlášky č. 450/2005 Sb.,

o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb. Novela nabývá účinnosti ke dni 1.9.2014 a přináší mimo jiné formální úpravu požadavků týkajících se vzdělání osob odborně způsobilých k provádění zkoušek těsnosti. Významnou změnou je vypuštění požadavku na automatické zasílání bezpečnostních listů a identifikačních listů závadných látek spolu s návrhem havarijního plánu vodoprávnímu úřadu, tyto dokumenty budou vodoprávnímu úřadu a České inspekci životního prostředí do budoucna k dispozici pouze na vyžádání.

Mgr. Veronika Vytejčková,

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí