zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kácení dřevin v kulturních památkách

05.05.2014
Příroda
Kácení dřevin v kulturních památkách

V případě, že jsou dřeviny rostoucí mimo les součástí národní kulturní památky nebo kulturní památky chráněné zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, je nutné postupovat ve spolupráci s příslušným orgánem památkové péče...

Zákon o státní památkové péči stanoví, že pokud při rozhodování jiného orgánu mohou být dotčeny zájmy státní památkové péče, je tento jiný orgán povinen si vyžádat závazné stanovisko orgánu státní památkové péče.

Podle § 11 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb. vydávají správní úřady a orgány krajů a obcí svá rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, jimiž mohou být dotčeny zájmy státní památkové péče na ochraně nebo zachování kulturních památek nebo památkových rezervací a památkových zón a na jejich vhodném využití, jen na základě závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památky, jen na základě závazného stanoviska krajského úřadu. Závazné stanovisko orgánu státní památkové péče může mít v některých případech formu rozhodnutí (§ 44a zákona č. 20/1987 Sb.), které by mělo předcházet povolení ke kácení dřevin.

Kácení dřevin rostoucích v prostředí kulturních památek lze tedy povolit pouze za předpokladu souhlasného závazného stanoviska orgánu památkové péče. Pokud však orgán ochrany přírody, který byl požádán o vydání povolení ke kácení, po vyhodnocení ekologické a estetické funkce dřevin a vážnosti důvodů žádosti shledá, že nejsou splněny předpoklady pro povolení kácení, takové kácení nepovolí, a to i v případě souhlasného závazného stanoviska vydaného orgánem státní památkové péče.

Ke kácení dřevin za účelem obnovy nemovité kulturní památky podle § 14 zákona o státní památkové péči je (vedle závazného stanoviska k obnově kulturní památky vydávaného orgánem státní památkové péče) zásadně třeba povolení podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nejsou-li dány důvody pro postup podle § 8 odst. 2 tohoto zákona.

Ve věci kácení dřevin v prostředí kulturních památek je nadále platné sdělení odboru legislativního a odboru péče o krajinu MŽP publikované ve Věstníku MŽP č. 8 - 9/2008.

http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/FD0B0C02EA4F6135C12574DC0055BBBB/$file/94229973.pdf

Mgr. Eva Mazancová,

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí