zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ministr Brabec zrychlil čerpání prostředků z fondů EU i přípravu nové legislativy

09.05.2014
Dotace
Legislativa
Ministr Brabec zrychlil čerpání prostředků z fondů EU i přípravu nové legislativy

Richard Brabec dnes bilancoval svých 100 dní ve funkci ministra životního prostředí. Během prvních 3 měsíců se soustředil především na zlepšení čerpání peněz z evropských fondů směřujících do ochrany životního prostředí, úspory v resortu a na urychlení přípravy nové legislativy. Ministr Brabec představil i své priority pro nadcházející období. I nadále mezi ně patří záchrana dotačních prostředků z evropských fondů, zlepšení ovzduší v nejvíce postižených regionech, příprava dlouho odkládané ekologické legislativy v souladu s evropskými normami a nově i řešení problematiky sucha.

12,2 miliardy korun z OPŽP na energetické úspory ve veřejných budovách, na ochranu ovzduší a vod, likvidaci odpadů i na protipovodňová opatření. 1,9 miliardy korun na energetické úspory v domácnostech. 35 milionů Kč na ochranu ovzduší v krajích díky kotlíkovým dotacím. A také několik stovek milionů úspor v resortu. Taková je tříměsíční dotační bilance ministra životního prostředí Richarda Brabce.

"Záchrana finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí pro mne od prvního okamžiku byla a i nadále zůstává absolutní prioritou. Dotace do ochrany životního prostředí v takovém objemu, jaký nabízí aktuální programovací období, se již velmi pravděpodobně nebudou nikdy opakovat. Za 3 měsíce jsme vyhlásili 5 nových výzev celkem za 12,2 miliardy korun. O ukončené výzvy byl větší zájem, než jsme mohli nabídnout. Proto budeme hledat ještě další možnosti, jak peníze mezi jednotlivými osami přesunout tak, aby bylo možné zafinancovat projekty, které jsou opravdu kvalitní a pro ochranu životního prostředí zásadní. Už v létě budeme vědět, kolik peněz se nám z evropských fondů podaří letos zachránit," řekl ministr Brabec.

"Zároveň finišujeme v přípravě nového programového dokumentu OPŽP pro roky 2014-2020. V tomto období bude k dispozici necelých 70 miliard korun, tedy téměř o polovinu méně, než tomu bylo doposud. Program jsme připravili i s ohledem na nedočerpané prostředky v aktuálním programovacím období. V únoru jsme vyhlásili tzv. fázovací výzvy např. v oblasti ochrany vod. To znamená, že část prostředků budou moci žadatelé čerpat z aktuálního programovacího období. A další část pak v rámci nového programovacího období, kde budou tyto fázovací projekty zohledněny. Prioritami pro čerpání dotací v novém období zůstávají ochrana vod, ovzduší a přírody, úspory energie a prevence vzniku odpadů. První výzvy v novém období bychom chtěli vyhlásit na začátku příštího roku," dodal k evropským fondům ministr Brabec.

"Ruku v ruce s evropskými dotacemi jdou speciální programy MŽP z národních zdrojů, jako jsou Nová zelená úsporám či kotlíkové dotace. Zelená úsporám je zaměřena na větší projekty s vyššími efekty pro životní prostředí díky energetickým úsporám domácností, ale zároveň i pro zaměstnanost. Kotlíkové dotace jsou pak rychlé a jednoduché projekty, které výrazně přispějí ke zlepšení ovzduší. V dubnu jsem podepsal dohodu s Ústeckým, Moravskoslezským a nově i Královéhradeckým krajem o společném financování výměny lokálních topenišť v domácnostech. Státní fond životního prostředí u všech dotačních programů zkrátil lhůty pro vyhodnocení podaných žádostí," pokračuje ministr Brabec.

Ministerstvo životního prostředí také intenzivně pracuje na souladu české a evropské legislativy ochrany životního prostředí. Nečinnost předchozích vlád při sjednocování legislativy ohrozila současné i budoucí čerpání dotací z evropských fondů. Ministr Brabec v rekordně krátkém čase předložil do mezirezortního připomínkového řízení novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a plán odpadového hospodářství.

Ministr se během svých prvních měsíců v úřadu zaměřil i na naše národní parky. Stejně jako u většiny jeho předchůdců vedly první kroky Richarda Brabce na Šumavu. Následovaly Krkonoše a jihomoravské Podyjí. Návštěva parku České Švýcarsko ministra Brabce čeká v květnu. "Šumavský národní park se za ta léta stal politickým tématem. Mrzí mne současná vyhrocená atmosféra. Ve všech ostatních národních parcích probíhá normální komunikace a spolupráce mezi správou parku, obcemi i občanskými sdruženími. Místní lidé zde žijí bez problémů v souladu s ochranou přírody, kterou vyžaduje kategorie `Národní park' a která jim přináší nejen zvýšený turistický ruch, ale i zvýhodnění v podobě bonifikace v rámci různých dotačních programů. Chci Šumavě zajistit jak dostatek pracovních příležitostí díky šetrnému turismu, tak důslednou ochranu přírody, kterou vyžaduje, nejenom dle standardů Evropské unie. Šumava bude mou prioritou, dokud se mi nepodaří všechny skupiny přesvědčit, že i v národním parku lze dodržovat pravidla pro ochranu přírody a zároveň mít stabilizovanou ekonomickou situaci," pokračuje Richard Brabec. Správa národního parku aktuálně pracuje na přípravě zonace NP Šumava. V květnu zahájí ministerstvo proces projednání dokumentu podle zákona o ochraně přírody a krajiny.

V závěru tiskové konference představil ministr Brabec své priority pro nejbližší období do konce roku. Kromě dotační politiky životního prostředí, která zůstává jeho prioritou, sem patří i nový zákon o odpadech. Jeho věcný záměr představí ministerstvo letos v září. V legislativě je to pak i novela zákona o ochraně přírody a krajiny, která se zaměří na aktualizaci cílů ochrany přírody v národních parcích a sjednocení legislativy pro všechny národní parky v ČR. Významnou prioritou zůstane i snaha o zásadní zlepšení ovzduší v nejvíce zatížených regionech, především v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Ministr Brabec se ale soustředí i na aktuální problematiku sucha. V dubnu ustanovil expertní skupinu, zastřešenou Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. M., která s využitím všech aktuálně dostupných údajů připravuje "Strategii udržení vody v krajině a snížení dopadů dlouhodobého sucha". Hlavním úkolem skupiny je najít vhodný mix účinných a pro naše podmínky nejvhodnějších adaptačních opatření na sucho a udržení vody v krajině. "Sucho, stejně jako povodně, patří mezi extrémní projevy klimatických změn a týká se i České republiky. Proto je nezbytné se podobně jako na hrozící povodně začít okamžitě připravovat skrze preventivní opatření i na sucho," uzavírá ministr Brabec.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí