zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Hlavní změny "ekoauditové novely" zákona o odpadech

17.06.2014
Odpady
Hlavní změny  ekoauditové novely  zákona o odpadech

Hlavní změny "ekoauditové novely" zákona o odpadech

Komentuje Petr Špičák, technický ředitel SITA CZ a.s.

Novela zákona pod číslem 169/2013 přináší některé významné změny do zákona o odpadech. Vychází zejména z úprav evropských právních předpisů a je také nazývána ekoauditovou novelou. Až na jedinou výjimku nastala účinnost změn k 1.10.2013.

Mezi nejvýznamnější změny patří:
Zavedení elektronické evidence přepravy NO - s účinností od 1. 10. 2014
Komentář P.Š. - "Evidenci ano, ne pomocí ISPOP"
"Elektronická evidence přepravy NO po území ČR je bezesporu nejvýznamnější novinkou, kterou tato euronovela přináší. Původci a oprávněné osoby budou mít rok na přípravu a spuštění tohoto způsobu evidování- jako jediná nabývá tato změna účinnosti až 1. 10. 2014. Jako velmi problematické však vnímám propojení evidence NO s ISPOP, protože tento státem spravovaný systém je velmi problematický z hlediska spolehlivosti, rychlosti a uživatelské vstřícnosti. Původní myšlenka elektronické evidence přepravy byla bezesporu správná, ale technické řešení nedává v tuto chvíli záruku, že přinese snížení byrokracie, spíše naopak."

Nakládání s nekontaminovanou zeminou a jinými přírodními materiály vytěženými během stavební činnosti
Komentář P.Š. "V praxi bude tato změna znamenat, že nekontaminovaná zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti, které znovu použijeme v místě téže stavby, nebudou vůbec považovány za odpad se všemi spojenými důsledky, tzn., že nebude třeba vést evidenci odpadu, ohlašovat odpad atd.."

Funkce odpadového hospodáře může být nově vykonávána pro neomezený počet původců, oprávněných osob či provozoven.
Komentář P.Š. - "Velmi pozitivní změna, která umožní vykonávat funkci odpadového hospodáře pro neomezený počet provozů, čímž dojde k určitému snížení byrokracie a potenciálně i ke zvýšení kvality odpadových hospodářů."

Zrušení povinnosti původce NO žádat o souhlas k jejich shromažďování
Komentář P.Š. - "Zrušení této povinnosti považuji za ne zcela šťastný krok. Zdánlivě sice dochází ke snižování byrokratické zátěže pro podnikatele, ale zcela jistě přispěje k výraznému zhoršení úrovně nakládání s NO u producentů. Proces získávání souhlasu s sebou totiž nesl nutnost zřízení odpovídajícího technicky zabezpečeného místa pro vlastní shromažďování, donutil producenty zavést systém značení a upozornil na další povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech. Změna může vést ke shromažďování NO ad hoc na nezabezpečených místech a tudíž potenciálně k ohrožení životního prostředí."

Zrušení povinnosti zpracovávat plán odpadového hospodářství pro původce - vyjma obcí.
Komentář P.Š. - "Toto považuji za velmi rozumnou úpravu zákona o odpadech, neboť tvorba plánu OH ČR odzdola, tzn. od původců odpadu se ukázala jako neefektivní."

Další důležitou změnou, kterou euronovela zákona o odpadech přináší, je prodloužení povinné archivace průběžné evidence odpadů na 5 let (dříve 3 roky).

ZDROJ: www.sita.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí